COBRO zaprasza na seminarium "Opakowania a środowisko"Poprzedni artykuł 

SEMINARIUM
OPAKOWANIA A ŚRODOWISKO
Prawo krajowe oraz Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych


Godz. 10.00-10.15
EKOPROJEKTOWANIE POD KĄTEM DOSTOSOWANIA W EUROPIE CENTRALNEJ WYROBÓW PAPIEROWYCH DO PĘTLI RECYKLINGU, wyniki projektu ECOPAPERLOOP
Godz. 10.15-10.30
OCENA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH, OPAKOWAŃ I ICH ELEMENTÓW POD KĄTEM ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ 94/62/EC
Godz. 10.30-11.00
- PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
- Omówienie przepisów dyrektywy - główne cele, obowiązki, wymagania.
- Zmiana dyrektywy 94/62/we - redukcja torebek foliowych od roku 2016.
- Nowe cele w zakresie recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych - znaczny wzrost wymaganych poziomów w perspektywie do roku 2020 oraz 2030.
Godz. 11.00-15.30
- PRAWO KRAJOWE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH
- Podstawowe definicje - w tym opakowania i odpady opakowaniowe
- Definicja opakowania i przykłady opakowań ilustrujących definicję
- Wymagania zasadnicze dla opakowań
- Nowe oznakowanie opakowań
- Zakres podmiotowy ustawy - przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu opakowania oraz odpady opakowaniowe
- Zwolnienia podmiotowe z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis
- Rejestr przedsiębiorców
- Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach -odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
- Nowe zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań
- Nowa dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu w kraju i za granicą oraz nowe zasady jej wystawiania
- Uwzględnianie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu
- Jednostkowe stawki opłat produktowych
- Zmiany w zakresie rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
- Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach
- Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielokrotnego użytku w tym możliwość tworzenia systemów kaucyjnych
- Zasady współpracy przedsiębiorców z organizacjami odzysku opakowań
- Obowiązki organizacji odzysku opakowań
- Publiczne kampanie edukacyjne - obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku
- Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
- Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych
- Sprawozdawczość - wzór sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej sporządzany przez przedsiębiorcę
i organizację odzysku - obliczenie uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz wyliczanie i sposób uiszczania opłat produktowych
- Sprawozdanie o masie wytworzonych, przywiezionych i wywiezionych za granicę opakowań sporządzane przez przedsiębiorcę - przykłady wypełniania sprawozdań
- Obowiązki organów administracji publicznej
- Omówienie aktualnych rozporządzeń
Godz. 15.40   Podsumowanie i zamknięcie seminarium

Koszt uczestnictwa:
1 osoby - 400 zł + 23% VAT
min. 2 osób z tej samej firmy - 350 zł + 23% VAT od osoby
Dla członków Polskiej Izby Opakowań i Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań zniżka 50 zł od osoby od podanych cen.
Cena zawiera:
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad, zaświadczenie Miejsce szkolenia:
COBRO - Instytut Badawczy Opakowań ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
Kontakt:
Zakład Ekologii Opakowań tel. +48 22 842 2011 w.39 fax: +48 22 842 23 03
e-mail: eko@cobro.org.pl

Na podstawie informacji organizatora

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności