Kodak ogłasza zwycięzców nagrody Sonora Plate Green Leaf Award za 2016 rok: polska drukarnia Royalpack wśród ośmiu laureatówPoprzedni artykuł 

Firma Kodak zaprezentowała listę ośmiu drukarń z różnych części świata, które zwyciężyły w kolejnej edycji organizowanego przez nią konkursu Sonora Plate Green Leaf Award. Program, który ruszył w 2014 roku, ma wyróżniać i promować klientów rozwiązań Kodak, którzy podejmują aktywne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, m.in. realizując politykę zrównoważonego rozwoju i wdrażając najlepsze praktyki. Wśród zwycięzców ubiegłorocznej edycji konkursu znalazła się także firma z Polski – specjalizująca się w produkcji opakowań kartonowych drukarnia Royalpack ze Słonego k. Zielonej Góry, na co dzień użytkująca bezprocesowe płyty Sonora w formacie VLF.

Poza nią, laureatami nagród Sonora Plate Green Leaf za rok 2016 zostały firmy: Reynolds & Reynolds (USA), Informco (Kanada), Groupe Estimprim (Francja), UVO Communications (RPA), Oshaika Printing (Japonia), Kava Printing (Chiny) i NPE Print Communications (Singapur). Royalpack jest zatem jednym z dwóch europejskich przedsiębiorstw poligraficznych, jakie otrzymały to prestiżowe wyróżnienie w ostatniej edycji konkursu.

Wszystkie ww. firmy są użytkownikami bezprocesowych płyt Kodak Sonora, jak również liderami na swoich macierzystych rynkach pod względem wdrażania proekologicznych praktyk i inicjatyw. Wśród działań tych można wymienić: monitorowanie poziomu zużycia wody i energii, udział w lokalnych programach poświęconych zrównoważonemu rozwojowi, jak też stosowane w produkcji proekologicznych materiałów i surowców.
„Z prawdziwą satysfakcją ogłaszamy zwycięzców tej prestiżowej nagrody za rok 2016. Cieszy nas fakt, że drukarnie z całego świata w coraz większym stopniu dostrzegają realne korzyści wynikające z wdrażania proekologicznych praktyk, co z kolei przekłada się na efekty ekonomiczne – mówi Richard Rindo, dyrektor generalny ds. druku offsetowego i wiceprezes Print Systems Division w firmie Kodak. – Wdrażając płyty Sonora, usprawniając swój workflow i stosując bardziej przyjazne dla środowiska materiały, drukarnie te pokazują całej branży, że proekologiczne podejście jest właściwe, zarówno z punktu widzenia prowadzonej przez nich działalności, jak też przyszłości całej branży”.

Jednym z warunków uzyskania nagrody jest wdrożenie bezprocesowych płyt Sonora (od których pochodzi nazwa konkursu), co – jak zapewnia Kodak – oferuje szereg korzyści ekologicznych i ekonomicznych, bez ryzyka utraty jakości i wydajności realizowanych działań. Ich zastosowanie wiąże się z wyeliminowaniem wywoływarki, a w ślad za tym – konieczną do jej działania chemią, wodą, energią oraz generowanych odpadów. Firma Kodak odnotowała w 2016 roku dalszy wzrost sprzedaży płyt Sonora, co było zbieżne z coraz powszechniejszym podejściem biznesowym wielu drukarń, w którym ekonomia i ekologia są jednymi z priorytetów. Amerykański producent przewiduje utrzymanie się tego trendu także w latach kolejnych i oczekuje, że do 2019 roku udział płyt bezprocesowych w całym wolumenie sprzedawanych przez firmę płyt wyniesie 30%.

Zwycięzcy nagrody Sonora Plate Green Leaf Award za rok 2016
Drukarnia Royalpack, założona w 2009 roku, specjalizuje się w produkcji opakowań kartonowych kaszerowanych, zadrukowywanych w technice offsetowej. Poza wdrożeniem płyt Sonora, co wiązało się z wyeliminowaniem chemikaliów z etapu prepress, firma z powodzeniem podjęła szereg inicjatyw mających na celu zredukowanie jej negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Do podgrzewania wody wykorzystywana jest tu energia słoneczna, firma nieustannie inwestuje też w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które mają zredukować ilość odpadów generowanych podczas procesów wytwórczych.
Drugi przedstawiciel Starego Kontynentu – francuska drukarnia Groupe Estimprim realizuje politykę zrównoważonego rozwoju poprzez wytyczone cele, które są stale monitorowane i oceniane, a także wspierane za sprawą szkoleń pracowników. Firma należy do francuskiej sieci Global Compact, której członkowie zobligowani są do monitorowania poziomu zużycia energii, wprowadzania energooszczędnych rozwiązań w wykorzystywanym sprzęcie, jak również stosowania proekologicznych materiałów, takich jak farby roślinne, bezalkoholowe rozpuszczalniki, papier pochodzący z odzysku oraz z upraw leśnych, zarządzanych zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju.
Amerykańska firma Reynolds & Reynolds została założona w 1866 roku i początkowo zajmowała się produkcją formularzy biznesowych. Obecnie w sposób kompleksowy obsługuje liczne przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej, m.in. producentów aut i dealerów samochodowych. W 2014 roku stała się 1000. użytkownikiem płyt Sonora. W ramach kompleksowej strategii środowiskowej, realizowanej przez firmę, dużą wagę przykłada się tu do kwestii recyklingu papieru, kartonu, plastiku, metalu, szkła, palet drewnianych, elementów elektronicznych, chemikaliów, folii, farb oraz kartridży po tonerach.
Informco z Kanady od ponad 65 lat dostarcza klientom z różnych branż zintegrowane rozwiązania w zakresie komunikacji biznesowej. W zakres działań firmy wchodzą: projektowanie, drukowanie oraz dystrybucja, a kanały dotarcia z informacją są dostosowane do potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy. Aktywne działania na rzecz ochrony środowiska są tu podejmowane od ponad 18 lat. W 1999 roku firma uzyskała certyfikat środowiskowy ISO. W swojej działalności systematycznie obniża ilość zużywanej energii i wody, redukuje też emisję wolnych związków organicznych do atmosfery. Informco była pierwszą kanadyjską drukarnią, która w 2002 roku uzyskała nagrodę Pollution Prevention Award, przyznawana przez CCME (Kanadyjską Radę przy Ministerstwie Środowiska).
Japońska firma Ohshaika Printing istnieje od ponad 100 lat, specjalizując się obecnie w drukowaniu opakowań i akcydensów. W jej skład wchodzi pięć zakładów produkcyjnych, a proekologiczna strategia przedsiębiorstwa uwzględnia redukcję zużycia energii, wody i chemikaliów, które jest stale monitorowane. Kompleksowy plan obniżania ilości zużywanej energii zakłada coraz powszechniejsze korzystanie ze źródeł odnawialnych. Firma posiada certyfikat ISO 14000, zaś wdrożenie płyt Sonora przyniosło tu nie tylko całkowite wyeliminowanie odpadów chemicznych, ale tez ilości zużywanej farby.
Założona w 1995 roku, drukarnia Kava Printing z Chin oferuje kompleksowe usługi w obszarze druku akcydensowego dla klientów z centralnej części kraju, reprezentujących różne gałęzie przemysłu. Wykonuje liczne realizacje (m.in. wysokiej jakości opakowania) dla marek z branży kosmetycznej, jak też instrukcje obsługi dla najważniejszych graczy na rynku przemysłowym. Wdrożenie płyt Sonora to jeden z kluczowych punktów polityki zrównoważonego rozwoju, jaka od dłuższego czasu jest tu realizowana.
NPE Print Communications z Singapuru to wielokrotnie nagradzana drukarnia akcydensowa oferująca swoim klientom szerokie portfolio usług: od konsultacji przy projekcie, poprzez cyfrową przygotowalnię, drukowanie w technologiach cyfrowej i offsetowej, na finalnej obróbce skończywszy. NPE od dawna realizuje szereg proekologicznych inicjatyw. Wśród nich znalazły się inwestycje w zastąpienie starszych maszyn nowymi, energooszczędnymi rozwiązaniami, jak również rygorystyczny monitoring ilości zużywanej energii i materiałów.
Południowoafrykańska firma UVO Communications działa na tamtejszym rynku od ponad 25 lat. Oferuje kompleksowe usługi poligraficzne, bazując na druku offsetowym i cyfrowym. W jej strukturach zatrudniona jest dedykowana osoba odpowiedzialna za realizację programów oszczędnościowych, których celem jest redukcja zużycia energii i wody. Koordynuje ona wszystkie związane z tym działania, dokonuje niezbędnych pomiarów, odpowiada też za realizowane w skali całego przedsiębiorstwa działania recyklingowe.

Na podstawie informacji PAI PrintinPoland.com

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności