Meet Kodak Polska po raz dwunastyPoprzedni artykuł 

Jacek Galiński
Jacek Galiński

Po raz dwunasty już firma Kodak Polska zaprosiła przedstawicieli drukarń i firm poligraficznych, wydawnictw, agencji reklamowych, a także partnerów biznesowych oraz mediów na doroczne spotkanie z cyklu Meet Kodak Polska. Obywało się ono 12 kwietnia br. w hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi i było okazją do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat rozwoju firmy, jej produktów, a także do licznych dyskusji.

Specjalnym gościem tej edycji konferencji był Pavel Arseniev - prezes drukarni dziełowej Pareto Print z Rosji, która jest największym na świecie użytkownikiem bezprocesowych płyt Kodak Sonora. Ciekawą inicjatywą organizatorów było także powstanie podczas konferencji Klubu Flekso, do którego zostali zaproszeni użytkownicy technologii Flexcel NX, obchodzącej w tym roku 10. rocznicę wprowadzenia na rynek, co stało się także okazją do jej specjalnego świętowania .

Konferencja Meet Kodak Polska wpisała się już na stałe w kalendarz imprez poligraficznych; w tym roku wzięło w niej udział około 160 uczestników. Tradycyjnie została podzielona na trzy sesje tematyczne. Pierwsza, plenarna dla wszystkich uczestników poświęcona była przyszłości branży, jej najnowszym trendom oraz rozwiązaniom z całego portfolio Kodak Polska. Kolejne dwie sesje skierowane były do przedstawicieli przygotowalni i drukarń offsetowych oraz fleksograficznych.

Gość specjalny i bezprocesowe płyty Kodak Sonora

Pół miliona m2 zużytych płyt Kodak Sonora, miesięczne zużycie na poziomie 28-30 000 m2 i oszczędności rzędu 10 tysięcy euro miesięcznie – to imponujące dane, które przedstawił Pavel Arseniev, prezes zarządu rosyjskiej drukarni Pareto Print podczas Meet Kodak Polska. Jest ona obecnie największym na świecie użytkownikiem bezprocesowych płyt Kodak Sonora. To największa i najbardziej zaawansowana technologicznie drukarnia dziełowa w Rosji, posiadająca 18-procentowy udział w rosyjskim rynku wydawniczym. Miesięcznie produkuje się tu 5,5-6 mln egzemplarzy książek i magazynów. Decyzja o wdrożeniu bezprocesowych płyt Kodak Sonora została zakomunikowana w połowie 2016 roku na targach drupa, natomiast całość produkcji została przestawiona na technologię bezprocesową Kodak od stycznia 2017 roku. Krok ten uczynił rosyjską drukarnię największym na świecie użytkownikiem płyt Sonora. 700-osobowa załoga drukarni pracuje przez całą dobę na cztery zmiany, 365 dni w roku. Produkcja na taką skalę, co podkreślał Pavel Arseniev podczas swojego wystąpienia, wymaga sprzętu i rozwiązań technologicznych, zapewniających pełną sprawność działania - dotyczy to także przygotowalni. Rosyjska drukarnia zaufała w tym obszarze firmie Kodak i jak zapowiedział jej właściciel – firma pozostanie w 100% wierna temu rozwiązaniu. „Jesteśmy przekonani o korzyściach płynących z zastosowania płyt bezprocesowych – mówił Pavel Arseniev - zapewniają one niezwykle stabilny i przewidywalny proces, co w dużej mierze wynika z wyeliminowania chemii do wywoływania i szeregu zmiennych, związanych z tym etapem produkcji form drukowych. W rezultacie w sposób znaczący wzrosła nasza wydajność, natomiast w analogicznym stopniu obniżyliśmy koszty. Przy naszym poziomie zużycia płyt oszczędności wynikające z wdrożenia technologii bezprocesowej Kodaka są ogromne”.

„Taking Print Further”

Takie hasło przyświecało tegorocznej konferencji Kodak, a organizatorzy zadbali o to, by wszystkie prezentacje były jego odzwierciedleniem. Najpierw w sesji dla wszystkich użytkowników rozwiązań Kodaka Jolanta Wiśniewska - dyrektor zarządzająca Kodak Polska przedstawiła firmę i jej globalny zasięg, a także portfolio produktów dla poszczególnych sektorów rynkowych. Podkreśliła przy tym bardzo duże zaangażowanie firmy Kodak w poligrafię – 85% obrotów firmy i 100% zysków pochodzi z druku, 65% pracowników zatrudnionych jest w działach związanych z drukiem (to informacje uzyskane na podstawie wyników z 2017 roku). W 2017 roku Kodak zainwestował 90 mln dolarów w rozwój i transformację technologii druku, odnotowując jednocześnie wzrost przychodów ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i usług serwisowych. Firma otrzymała także pierwsze zamówienia na maszyny bazujące na technologii UltraStream. Jolanta Wiśniewska podkreśliła ogromną wagę rynku fleksograficznego, na którym Kodak, w wyniku bardzo dużych inwestycji, jakie mają tu miejsce, generuje wysokie zyski i zajmuje silną pozycję. Firma odnotowała także 17% wzrost sprzedaży płyt Flexcel NX i nieustannie inwestuje w nowe ośrodki rozwoju i fabryki. Także w zakresie oprogramowania Kodak może pochwalić się wzrostami – sprzedaż licencji workflow wzrosła o 14% . Dyrektor zarządzająca Kodak Polska wspomniała również o produktach wprowadzonych na rynek w ubiegłym roku – Workflow Assessment Tool, a także Kodak Prinergy Cloud Services, które to narzędzie zostało bardzo dobrze przyjęte przez klientów – sfinalizowano już ponad 30 jego wdrożeń. Następnie omówiła kolejne dywizje firmy Kodak, skupiając się przez cały czas na tej związanej z drukiem. Dzięki płytom, rozwiązaniom CtP i maszynom NexPress stała się bowiem obecnie największą i najbardziej dochodową częścią firmy. Tendencja wzrostowa dotycząca udziału w rynku płyt i CTP utrzymuje się dla tej firmy, przy czym w przypadku płyt Sonora wynosi 21% w skali roku. Wszystko to wpisane jest w misję tego dostawcy, którą jest dążenie do poprawienia rentowności drukarń oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Aby realizować te cele, Kodak nieustannie inwestuje w nowe produkty i innowacyjne technologie. „Poprawa wydajności w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku przez naszych klientów i zapewnienie ich satysfakcji są dla nas priorytetem – mówiła Jolanta Wiśniewska. - Kodak stawia na rozwiązania umożliwiające kontrolę kosztów, efektywne zarządzanie odpadami i ochronę środowiska. Dąży także nieustannie do poprawy stabilności i jakości druku, ale także podąża za trendami rynkowymi napędzającymi gospodarkę światową”.

W kolejnej części tej sesji Sławomir Iwanowski, regionalny szef sprzedaży w firmie Kodak Polska, przedstawił rozwiązania firmy w zakresie prepressu oraz platformę Kodak NexPress, które - jak zapewniał - pozostają niezmiennie w branżowej czołówce. Kodak bowiem - jak podkreślał - od lat oferuje rozwiązania umożliwiające drukarniom uzyskiwanie większej rentowności, m.in. dzięki wydajności i automatyzacji. W szczególności firma kładzie nacisk na jakość, jaką one gwarantują, a także na redukcję chemii, procesu wywoływania oraz zużycia energii elektrycznej. Dąży także do oferowania urządzeń z jak najszerszym spektrum zastosowań, a także do systematycznego eliminowania przestarzałych technologii. Sławomir Iwanowski wspomniał, że firma Kodak jest prekursorem i niezmiennym liderem w skali świata, jeżeli chodzi o technologię bezprocesową. Nie ma obecnie drukarni, jak podkreślał, która nie mogłaby przejść na tę technologię Kodak, ani aplikacji, której nie można wydrukować stosując płyty najnowszej generacji - Sonora X, łącznie z drukiem UV.

Sesje tematyczne – informacje dedykowane

W pierwszej sesji, poświęconej przygotowalni i drukowi offsetowemu, prelegenci przedstawili zagadnienia związane z najnowszej generacji płytami bezprocesowymi – Kodak Sonora X (Sławomir Iwanowski, Kodak); po raz pierwszy gościom konferencji zaprezentowane zostały maszyny Kodak Nexfinity (Tomasz Gogacz, Kodak). Z kolei Tomasz Remiszewski i Michał Grycz z wydawnictwa Egmont Polska zaprezentowali ciekawe podejście do praktycznego sposobu przygotowania plików dla drukarni.

W kolejnej części tej sesji tematycznej prelegenci poruszyli także tematykę możliwości redukcji zużycia farby, a także praktycznego wykorzystania danych w ramach usług dostępnych w „chmurze”; przedstawili także informacje na temat integracji systemu MIS z workflow produkcyjnym (Sławomir Iwanowski, Tomasz Gogacz i Robert Smorąg z firmy Kodak).

Druga z sesji, skierowana do przedstawicieli drukarń fleksograficznych, poświęcona była 10-letniej historii technologii Kodak Flexcel NX na świecie i w Polsce. Była to sesja jubileuszowa, podczas której powołano Klub Flekso, zrzeszający polskich użytkowników tej technologii. Prelegenci wspominali początki od wdrożenia rozwiązań na rynku w 2008 roku, a także mówili o jej rozwoju na przestrzeni 10 lat i analizowali jak technologia Kodak Flexcel wpłynęła na zmianę i pozycjonowanie druku flekso. Sesji towarzyszyły - jak co roku - warsztaty fleksograficzne, a także panel dyskusyjny z udziałem uczestników. Wszyscy użytkownicy technologii zostali symbolicznie nagrodzeni, a Jacek Galiński krótko charakteryzował każdą z firm. Spotkanie odbyło się w mniej formalnej atmosferze z humorystycznymi akcentami.

Dobra zabawa – stałym punktem Meet Kodak Polska

Jak co roku, oprócz bogatej części merytorycznej firma Kodak Polska zadbała również o dodatkowe atrakcje dla uczestników 12. edycji Meet Kodak Polska. Wieczorne spotkania, jakie towarzyszą tej konferencji są z jednej strony miejscem wymiany doświadczeń wśród jej uczestników, na co dzień niejednokrotnie konkurujących ze sobą, z drugiej strony – nieformalna atmosfera sprawiła, że wszyscy bawili się bardzo dobrze.

Na podstawie informacji PAI PrintinPoland.com

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności