Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”Poprzedni artykuł 

Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa Dariusz Dubocz otrzymał Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. Medal został wręczony na IV Międzynarodowym Kongresie Naukowym „Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej” w Rzeszowie.

Medal Zasłużony Kulturze – Gloria Artis nadawany jest osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego na mocy ustawy przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na podstawie informacji Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności