Obchody jubileuszu 50-lecia Muzeum PapiernictwaPoprzedni artykuł 

Okazją do podsumowania 50-lecia działalności Muzeum Papiernictwa była konferencja jubileuszowa zorganizowana 2 października. Składała się z dwóch części: merytorycznej, która odbyła się w dusznickim muzeum oraz artystycznej – w Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina.

Pierwsza z nich rozpoczęła się odczytaniem okolicznościowych listów od prezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego i szefowej Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN Katarzyny Zalasińskiej oraz wystąpieniami wicewojewody dolnośląskiego Kamila Zielińskiego i wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Juliana Golaka. Wyrazy uznania Muzeum Papiernictwa przekazali również przedstawiciele starosty kłodzkiego Michał Cisakowski i Anetta Kościuk oraz burmistrz Dusznik-Zdroju Piotr Lewandowski. Po tych wystąpieniach przedstawione zostały najważniejsze osiągnięcia muzeum z ostatnich 10 lat. W krótkiej prezentacji wskazał na nie dyrektor Maciej Szymczyk.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia i dyplomy. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymało czworo pracowników Muzeum Papiernictwa: Jan Bałchan, Beata Dębowska, Marta Nowicka oraz Dorota Zielińska-Pytlowany. Wręczyli je wicewojewoda dolnośląski Kamil Zieliński oraz radca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zbigniew Maj.

Odznaki „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” otrzymali współpracujący z muzeum Leszek Goetzendorf-Grabowski, Andrzej Włodarski (odznaki złote) i Andrzej Mazur oraz czworo pracowników Muzeum: Agata Daniel, Krzysztof Jankowski, Dagmara Kacperowska i Józef Kapica (odznaki srebrne). Odznaki wręczyli przedstawiciele sejmiku województwa dolnośląskiego: Julian Golak, Czesław Kręcichwost oraz Tytus Czartoryski. Ponadto wszyscy pracownicy dusznickiego Muzeum otrzymali dyplomy gratulacyjne z okazji tego wyjątkowego jubileuszu. Listy podpisał marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Specjalną Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowani zostali dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk oraz jego zastępczyni Joanna Seredyńska. Nagrody wręczyli Wanda Gołębiowska, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych oraz wspomniany już Julian Golak.

Równo dziesięć lat temu Muzeum Papiernictwa przyznało pierwsze tytuły Honorowych Kustoszów. Otrzymały je osoby prywatne oraz instytucje tzw. Przyjaciele Muzeum Papiernictwa. Aby tradycji stało się zadość, przy okazji tegorocznego jubileuszu za szczególne zasługi dla Muzeum Papiernictwa przyznane zostały kolejne wyróżnienia. Otrzymali je: Maria Diduch – artystka sztuki papieru, Tytus Czartoryski – radny województwa dolnośląskiego, Krystyna Dyrda-Kortyka – artystka sztuki papieru, prof. dr hab. Rafał Eysymontt z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Julian Golak – wiceprzewodniczący sejmiku województwa, Grzegorz Grajewski – kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu, prof. dr hab. Andrzej Kozieł z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek Motylewski z Mondi Świecie S.A., Rainer Sachs z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Czesław Kręcichwost – radny województwa dolnośląskiego, dr Piotr Pregiel z Muzeum Politechniki Wrocławskiej, Cezary Przybylski – marszałek województwa dolnośląskiego, prof. dr hab. Bogusław Szmygin – dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków Politechniki Lubelskiej oraz Jan Szuba – dyrektor wrocławskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Przyznano także dwa tytuły Przyjaciół Muzeum Papiernictwa – firmie Mondi Świecie S.A. oraz Oddziałowi Okręgowemu Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu.

Ważnym punktem programu konferencji była promocja „Monografii młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju”, pierwszego tak obszernego wydawnictwa o dziejach młyna papierniczego i działającego w nim od 50 lat Muzeum Papiernictwa. Moderatorem tej części była prof. dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, która, tytułem wstępu, przedstawiła znaczenie publikacji dla Muzeum pod kątem starań o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Prelegentami w tej części byli reprezentujący zespół autorów: prof. Maciej Szymczyk oraz prof. Rafał Eysymontt. Pierwszy z nich przedstawił autorów monografii i zespół redakcyjny, po czym wręczył jeden z pierwszych egzemplarzy książki Bożenie Schweizer-Makowskiej, kierującej dusznickim muzeum w latach 1984-2005. Profesor Eysymontt przedstawił natomiast najważniejsze wyniki badań naukowych, które stały się uzupełnieniem wiedzy na temat dziejów dusznickiej papierni. Praca kilku zespołów naukowców pozwoliła datować powstanie poszczególnych części kompleksu zabudowań młyna, ustalić szczegóły dotyczące unikatowych malowideł tzw. polichromii oraz pozyskać szczegółowe informacje na temat dziejów trzech rodów dusznickich papierników. Wszystkie wnioski opublikowane zostały w monografii.

Kulminacją uroczystości było otwarcie wystawyList króla polskiego Władysława IV na papierze z Dusznik”. Dokument został przywieziony z Biblioteki PAN w Kórniku. Jest świadectwem na to, że papiery z dusznickiego młyna wykorzystywano nie tylko na ziemi kłodzkiej czy na Śląsku, ale również w kancelarii króla Polski w Warszawie. Tło historyczne tamtego okresu przybliżył zgromadzonym prof. zw. dr hab. Jan Rzońca.

Konferencyjni goście zaproszeni zostali do zwiedzania ekspozycji stałych, odbijania dłoni w papierze oraz na poczęstunek.

Druga część konferencji rozpoczęła się o godz. 16.00 w Teatrze Zdrojowym im. Fryderyka Chopina słowem wstępu na temat wizyty Fryderyka Chopina w dusznickim młynie papierniczym w 1826 r. Prelekcję na ten temat wygłosił Jan Bałchan.

Po tym wprowadzeniu do wypełnionej po brzegi sali wszedł prof. Piotr Paleczny, od 25 lat dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. W ostatnich latach maestro rzadko koncertuje. Na specjalne zaproszenie dyrektora Macieja Szymczyka zgodził się jednak zagrać, uświetniając tym samym jubileusz 50-lecia Muzeum. W niezwykle wzruszającym koncercie usłyszeliśmy utwory Fryderyka Chopina. Jeden z nich profesor zadedykował zmarłemu przed kilkoma miesiącami Andrzejowi Merkurowi, wieloletniemu prezesowi Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich. W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób.

Na podstawie informacji Muzeum Papiernictwa

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności