Ogólnopolski Konkurs Poligraficzny - III edycjaPoprzedni artykuł 

Mamy przyjemność poinformować Państwa o III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, który realizowany będzie przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Serdecznie dziękujemy za bardzo liczny udział uczniów z Państwa szkół w zeszłych edycjach konkursu. Liczymy, że również w tym roku konkurs będzie cieszył się tak dużym powodzeniem wśród Państwa uczniów. Wierzymy, że tego typu inicjatywa na rzecz kształcenia uczniów szkół średnich i przyszłych studentów kierunku Papiernictwo i Poligrafia przyczyni się do zwiększenia zainteresowania uczniów problemami poligraficznymi oraz do integracji poligraficznego środowiska nauczycielskiego i akademickiego.

Pierwsze 2 etapy konkursu realizowane będą za pośrednictwem strony internetowej o adresie:
https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl

Laureaci i wyróżnieni finaliści, łącznie do 20 osób, uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia realizowane na kierunku Papiernictwo i Poligrafia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2019/2020.
Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2018 r. o godz. 12:00 – rozpoczęcie pierwszych dwóch etapów konkursowych,
  • 15 grudnia 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie pierwszego i drugiego etapu konkursowego,
  • 15 marca 2019 r. o godzinie 12.00 – etap finałowy w Gmachu Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie.

Osoby zakwalifikowane do finału zostaną zaproszone za pośrednictwem poczty elektronicznej do wzięcia w nim udziału, nie później niż w terminie do 15 stycznia.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem strony internetowej konkursu: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl/legal .

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 831 09 53; 22 635 59 13; 22 234 33 66 lub e-mailowy sip@wip.pw.edu.pl z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Dane kontaktowe znajdą Państwo również za pośrednictwem strony internetowej https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia

Serdecznie zachęcamy Państwa uczniów do udziału w tym konkursie.

Z wyrazami szacunku,

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa


Na podstawie informacji organizatora

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności