recepcja
Zaloguj się
e-mail  
hasło  
  (przypomnij hasło)
Zarejestruj się za darmo

Dla profesjonalisty

SK Re­­­­cy­­­­kling za­­­­pra­­­­sza do współpra­­­­cy. Ge­­­pard Bi­­­zne­­­su 2017.Poprzedni artykuł 

Fi­­­­r­ma SK Re­­­­­cy­­­­­kling dzia­­­­­ła na ry­­­­n­ku od bli­­­­­sko 10 lat. Obe­­­­c­nie je­­­­­ste­­­­­śmy zna­­­­­czącym w Po­­­­l­sce do­­­­­sta­­­­w­cą ma­­­­­ku­­­­­la­­­­­tu­­­­­ry do pa­­­­­pie­­­­r­ni. Cie­­­­­szy­­­­­my się opi­­­­­nią zna­­­­­ko­­­­­mi­­­­­te­­­­­go i nie­­­­­za­­­­­wo­­­­d­ne­­­­­go Pa­­­r­t­ne­­­­­ra.

NASZA FIRMA – TWÓJ PARTNER

 • Je­­­­­ste­­­­­śmy fi­­­­r­mą, która nie­­­­­u­­­­sta­­­­n­nie się roz­­­­­wi­­­­­ja.
 • Ma­­­­k­sy­­­­­ma­­­­­li­­­­­zu­­­­­je­­­­­my na­­­­­szą wie­­­­­dzę i do­­­­­świa­­­­d­cze­­­­­nie w prze­­­­­twa­­­­­rza­­­­­niu od­pa­­­­­dów w su­­­­­ro­­­­w­ce go­­­­­to­­­­­we do po­­­­­no­­­­w­nej obrób­ki.
 • Ofe­­­­­ru­­­­­je­­­­­my naj­le­­­­p­sze w swo­­­­­jej dzie­­­­­dzi­­­­­nie usłu­­­­­gi zwi­­­­­ąza­­­­­ne go­­­­­spo­­­­­da­­­­r­ką od­pa­­­­­da­­­­­mi po­­­­­pro­­­­­du­­­­k­cy­­­­j­ny­­­­­mi.
 • Na­­­­­sze pro­­­­­ce­­­­­sy zbie­­­­­ra­­­­­nia oraz prze­­­­­twa­­­­­rza­­­­­nia od­pa­­­­­dów opa­­­­r­te są na no­­­­­wo­­­­­cze­­­­­snych spo­­­­­so­­­­­bach pra­­­­­cy.
 • Bu­­­­­du­­­­­je­­­­­my dłu­­­­­go­­­­­tr­wa­­­­­łe re­­­­­la­­­­­cje z na­­­­­szy­­­­­mi klie­­­­n­ta­­­­­mi i do­­­­­sta­­­­w­ca­­­­­mi. Ak­tu­­­­­a­­­­l­nie je­­­­­ste­­­­­śmy zna­­­­­czącym w Po­­­­l­sce do­­­­­sta­­­­w­cą ma­­­­­ku­­­­­la­­­­­tu­­­­­ry do pa­­­­­pie­­­­r­ni. Cie­­­­­szy­­­­­my się opi­­­­­nią zna­­­­­ko­­­­­mi­­­­­te­­­­­go i nie­­­­­za­­­­­wo­­­­d­ne­­­­­go Pa­­­r­t­ne­­­­­ra.

NASZA DROGA DO CELU – TWÓJ SUKCES

 • Ro­­­­­zwój ka­­­­­żde­­­­­go dnia.
 • Co­­­­­dzie­­­­n­ny wkład w po­­­­­pra­­­­­wę śro­­­­­do­­­­­wi­­­­­ska na­­­­­tu­­­­­ra­­­­l­ne­­­­­go.
 • In­no­­­­­wa­­­­­cy­­­­j­no­­­­­ść i spe­­­­­cja­­­­­li­­­­­za­­­­­cja.
 • Do­­­­­sto­­­­­so­­­­­wy­­­­­wa­­­­­nie do in­­­­­dy­­­­­wi­­­­­du­­­­­a­­­­l­nych po­­­­­trzeb.
 • Pro­­­­­fe­­­­­sjo­­­­­na­­­­l­na ob­słu­­­­­ga.
 • Pe­­­­w­no­­­­­ść i sta­­­­­bi­­­­l­no­­­­­ść w od­bio­­­­­rach.
 • Gwa­­­­­ra­­­­n­cja za­­­­­do­­­­­wo­­­­­le­­­­­nia ze współpra­­­­­cy.

OFERTA DLA FIRM

Wy­­­­­cho­­­­­dzi­­­­­my na­­­­­prze­­­­­ciw ocze­­­­­ki­­­­­wa­­­­­niom Klie­­­­n­tów re­­­­­a­­­­li­­­­­zu­­­­­jąc ko­­­­m­ple­­­­k­so­­­­­we usłu­­­­­gi zwi­­­­­ąza­­­­­ne z re­­­­­cy­­­­­kli­­­­n­giem su­­­­­ro­­­­w­ców.

Za­­­­­kres świa­­­­d­czo­­­­­nych usług:

SKUP MAKULATURY

(ulo­­­­t­ki, ga­­­­­ze­­­­­ty, ksi­­­­­ążki, opa­­­­­ko­­­­­wa­­­­­nia ka­­­­r­to­­­­­no­­­­­we, te­­­­k­tu­­­­­ra fa­­­­­li­­­­­sta, te­­­­k­tu­­­­­ra li­­­­­ta, pa­­­­­pier opa­­­­­ko­­­­­wa­­­­­nio­­­­­wy, ga­­­­­ze­­­­­ty, pa­­­­­pie­­­­­ry i ści­­­­n­ki dru­­­­­ka­­­­r­skie, ści­­­­n­ki z ni­­­­sz­cza­­­­­rek biu­­­­­ro­­­­­wych, pa­­­­­pie­­­­­ry biu­­­­­ro­­­­­we i re­­­­­kla­­­­­mo­­­­­we)

 • współpra­­­­­cu­­­­­je­­­­­my m.in. z dru­­­­­ka­­­­r­nia­­­­­mi, ce­­­­n­tra­­­­­mi lo­­­­­gi­­­­­sty­­­­cz­ny­­­­­mi, szko­­­­­ła­­­­­mi, przed­sz­ko­­­­­la­­­­­mi, skle­­­­­pa­­­­­mi oraz za­­­­­kła­­­­­da­­­­­mi pro­­­­­du­­­­k­cy­­­­j­ny­­­­­mi,
 • od­bie­­­­­ra­­­­­my ma­­­­­ku­­­­­la­­­­­tu­­­­­rę od Klie­­­­n­ta wła­­­­­snym trans­­­­­po­­­­r­tem na te­­­­­re­­­­­nie Wie­­­­l­ko­­­­­po­­­­l­ski,
 • wy­­­­­sta­­­­­wia­­­­­my ka­­­­r­ty prze­­­­­ka­­­­­za­­­­­nia od­pa­­­­­dów (KPO).

SKUP TWORZYW SZTUCZNYCH

(fo­­­­­lie opa­­­­­ko­­­­­wa­­­­­nio­­­­­we PE, LDPE, HDPE, pa­­­­­ski opa­­­­­ko­­­­­wa­­­­­nio­­­­­we do bi­­­­n­do­­­­­wa­­­­­nia, in­­­­­ne wy­­­­­bra­­­­­ne two­­­­­rzy­­­­­wa z grup PE, PP, PS i PCV)

 • od­bie­­­­­ra­­­­­my fo­­­­­lię m.in. ze skle­­­­­pów, hu­­­­r­to­­­­w­ni, za­­­­­kła­­­­­dów pro­­­­­du­­­­k­cy­­­­j­nych, ce­­­­n­trów lo­­­­­gi­­­­­sty­­­­cz­nych,
 • od­bie­­­­­ra­­­­­my fo­­­­­lię od Klie­­­­n­ta wła­­­­­snym trans­­­­­po­­­­r­tem na te­­­­­re­­­­­nie Wie­­­­l­ko­­­­­po­­­­l­ski,
 • wy­­­­­sta­­­­­wia­­­­­my ka­­­­r­ty prze­­­­­ka­­­­­za­­­­­nia od­pa­­­­­dów (KPO).

SKUP ZŁOMU

(złom sta­­­­­lo­­­­­wy i me­­­­­ta­­­­­le ko­­­­­lo­­­­­ro­­­­­we: mie­­­­­dź, alu­­­­­mi­­­­­nium, mo­­­­­si­­­­­ądz, brąz, ołów, cynk, stal nie­­­­­r­dze­­­­w­na)

 • za­­­­­pe­­­­w­nia­­­­­my ko­­­­m­ple­­­­k­so­­­­­we roz­­­­­wi­­­­­ąza­­­­­nia w za­­­­­kre­­­­­sie sku­­­­­pu, trans­­­­­po­­­­r­tu oraz obro­­­­­tu zło­­­­­mem sta­­­­­lo­­­­­wym oraz zło­­­­­mem me­­­­­ta­­­­­li ko­­­­­lo­­­­­ro­­­­­wych w opa­­­­r­ciu o wy­­­­­ma­­­­­ga­­­­­ne w te­­­­­go ty­­­­­pu dzia­­­­­ła­­­­l­no­­­­­ści ze­­­­­zwo­­­­­le­­­­­nia,
 • ​za­­­­­kup zło­­­­­mu pro­­­­­wa­­­­­dzi­­­­­my w opa­­­­r­ciu o za­­­­­mówie­­­­­nia do­­­­­ra­­­­­źne, jak i dłu­­­­­go­­­­­te­­­­r­mi­­­­­no­­­­­we umo­­­­­wy, uwzględ­nia­­­­­jące wa­­­­­ha­­­­­nia ko­­­­­niu­­­n­k­tu­­­­­ra­­­­l­ne na ry­­­­n­ku bra­­­­­nży hu­­­­t­ni­­­­­czej,
 • sto­­­­­su­­­­­je­­­­­my różno­­­­­ra­­­­­kie wa­­­­­ru­­­­n­ki pła­­­­t­no­­­­­ści, do­­­­­sto­­­­­so­­­­­wa­­­­­ne do in­­­­­dy­­­­­wi­­­­­du­­­­­a­­­­l­nych ocze­­­­­ki­­­­­wań Klie­­­­n­ta,
 • wy­­­­­sta­­­­­wia­­­­­my ka­­­­r­ty prze­­­­­ka­­­­­za­­­­­nia od­pa­­­­­dów (KPO).

​Na­­­­­szym ko­­­­n­tra­­­­­he­­­­n­tom ofe­­­­­ru­­­­­je­­­­­my:

 • spra­­­­w­ną oraz pro­­­­­fe­­­­­sjo­­­­­na­­­­l­ną ob­słu­­­­­gę,
 • te­­­­r­mi­­­­­no­­­­­wo­­­­­ść oraz gwa­­­­­ra­­­­n­cję re­­­­­a­­­­li­­­­­zo­­­­­wa­­­­­nych zle­­­­­ceń,
 • wła­­­­­sny trans­­­­­port,
 • atra­­­­k­cy­­­­j­ne ce­­­­­ny,
 • rze­­­­­te­­­­l­ną kla­­­­­sy­­­­­fi­­­­­ka­­­­­cję sku­­­­­po­­­­­wa­­­­­nych od­pa­­­­­dów,
 • wy­­­­­sta­­­­­wia­­­­­my ka­­­­r­tę prze­­­­­ka­­­­­za­­­­­nia od­pa­­­­­dów,
 • za­­­­­pe­­­­w­nia­­­­­my do­­­­­ku­­­­­me­­­­n­ty po­­­­­twie­­­­r­dza­­­­­jące re­­­­­cy­­­­­kling i po­­­­­twie­­­­r­dza­­­­­jące odzysk.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności