Konkurs "Blue Sky Young Researchers & Innovation Award Europe 2019"Poprzedni artykuł 

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Confederation of European Paper Industry, CEPI) ogłosiła otwarty komunikat z zaproszeniem do udziału w kolejnej edycji konkursu pn. "Blue Sky Young Researchers & Innovation Award Europe 2019" młodych reprezentantów sektora nauki i badań w Europie. CEPI, które jest głównym organizatorem konkursu, uruchomiło tę cenną inicjatywę w listopadzie 2012 r. przy współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, realizując w ten sposób oczekiwanie przedsiębiorców - członków narodowych struktur CEPI, którzy prowadzą instalacje w branży papierniczej i dążą do sprostania rosnącym wyzwaniom dla przemysłu w Europie.

Zaproszenie adresowane jest przede wszystkim do środowiska, które zajmuje się prowadzeniem badań w zakresie przemysłu dzrewnego i leśnictwa. W szczególności obszarem zainteresowania organizatorów (CEPI) sa projekty badawcze, które koncentrują się na innowacyjnych rozwiązaniach prowadzących do poprawy efektywnego wykorzystania surowców pierwotnych, ograniczenia zużycia wody i energii w procesie przerobu drewna w przemyśle celulozowo-papierniczym, a także redukcji śladu środowiskowego w całym łańcuchu wartości i zaopatrzenia. Kryteria udziału w tegorocznej edycji konkursu zainteresowani mogą znaleźć na stronie internetowej CEPI lub za pośrednictwem biura naszego Stowarzyszenia. Termin składania aplikacji upływa z dnem 30 września br.

W I etapie, Jury konkursu dokona oceny zgłoszonych projektów, wskazując na 8 najbardziej interesujących autorów prac zaprezentowanych przez młodych naukowców, biorąc pod uwagę możliwość ich potencjalnego zastosowania w naszym przemyśle, odgrywającym czołowa rolę w rozwoju europejskiego modelu bio-gospodaki. W finalnym etapie konkursu, spośród ośmiu laureatów poprzedniej kwalifikacji, zostaną wyłonieni 3 naukowcy, którzy będą nagrodzeni publicznie podczas spektakularnego wydarzenia na szczeblu europejskim, pn. Paper & Beyond, które CEPI organizuje w dn. 19-20 listopada br., w hotelu Marriott Grand Place w prestiżowym centrum Brukseli. Cała ósemka uczestników - młodych naukowców,, zarówno koszty podróży do Brukseli jak i udziału w konkursie, będzie miała sfinansowane przez organizatorów.

Dodatkowo, zwycięzcy tegorocznej edycji konkursu, zostaną zaproszeni (na koszt organizatora) do prezentacji swojego dorobku naukowego na forum organizowanym w wymiarze globalnym, tj. podczas ceremonii, organizowanej przez światowe struktury branżowe, tj. International Council of Forest and Paper Associations, realizowanej pod hasłem ICFPA Blue Sky Award 2021.

Na podstawie informacji SPP

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności