Klasa pod patronatem spółki Model OpakowaniaPoprzedni artykuł 

Od nowego roku szkolnego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju powstanie klasa pod patronatem spółki Model Opakowania. W klasie objętej patronatem firmy Model kształcić się będą przyszli programiści.

Porozumienie w sprawie w sprawie współpracy zawarte zostało 5 lipca 2019 r. w siedzibie szkoły. Spółkę Model Opakowania reprezentował Krzysztof Jażdżyk, prezes Zarządu, z ramienia szkoły umowę podpisał jej dyrektor Jerzy Buczko. Patron w umowie zawartej ze szkołą deklaruje wsparcie procesu kształcenia. Wsparcie to może przybierać różną formę, np.: przyjęcia uczniów na praktyki zawodowe, doposażenia pracowni szkolnych w sprzęt i materiały dydaktyczne, dodatkowe warsztaty, ufundowanie stypendiów dla najzdolniejszych.

Mamy nadzieję, że szybko będziemy korzystać z umiejętności absolwentów. Będziemy starali się pomagać we wszystkich aspektach, jesteśmy otwarci na każdą formę współpracy – mówi Krzysztof Jażdżyk, prezes Zarządu.

Jak podkreślił automatyzacja to wyzwanie nowoczesnych czasów, a w Modelu pracuje coraz więcej robotów, do obsługi których potrzebne są programy i softwery oraz ludzie którzy będą sprawowali nad nimi pieczę.

Jedną z form współpracy może być także uczestnictwo pracowników Spółki w opracowaniu programu nauczania, dopasowanego do profilu i zapotrzebowania firmy. Szczegółowe sposoby współpracy będą ustalane każdorazowo przed nowym rokiem szkolnym.

Najlepsi absolwenci klasy programistów, mają szansę na zatrudnienie w Spółce Model Opakowania, będącej częścią szwajcarskiej Grupy Model, od 137 lat zarządzanej przez kolejne pokolenia rodziny Model. Spółka w Polsce posiada trzy nowoczesne zakłady produkcyjne – w Biłgoraju, Czosnowie k. Warszawy i Nowej Soli, w których produkowane są wielokolorowe opakowania tekturowe spełniające najsurowsze wymagania rynku. Obecnie zatrudnia ok. 770 osób.

Na podstawie informacji firmy Model Opakowania

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności