Wystawa "Pieniądz czasów II wojny światowej" w Muzeum PapiernictwaPoprzedni artykuł 

Wystawa "Pieniądz czasów II wojny światowej" przygotowana została w ramach obchodów osiemdziesiątej rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej.

Zwiedzającym udostępnione zostaną:

  • banknoty drukowane przez niemieckiego okupanta w Generalnej Guberni tzw. „młynarki”,
  • banknoty drukowane przez rząd polski na emigracji w Londynie,
  • banknoty getta łódzkiego tzw. „chaimki”,
  • banknoty władz komunistycznych wydrukowane przez Józefa Stalina w 1944 r.,
  • banknoty będące w obiegu w obozach jenieckich dla żołnierzy polskich.

Ekspozycja prezentowana będzie od 13 września do 30 listopada 2019. Jej otwarcie nastąpi 13 września 2019 r. o godz. 17.00. W ekspozycji zaprezentowane zostaną banknoty, które Muzeum Papiernictwa zakupiło w ramach programu Muzealne Kolekcje realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ta część wystawy zostanie uzupełniona obiektami wypożyczonymi z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Ekspozycja przybliży także postacie i wydarzenia stanowiące chlubę polskiej historii z okresu drugiej wojny światowej. Do wydarzeń takich zaliczyć należy m.in. udaną akcję wywiezienia polskiego złota we wrześniu 1939 r. na zachód Europu, jak i brawurowo przeprowadzone przejęcie 110 milionów złotych dokonane przez żołnierzy Armii Krajowej w sierpniu 1943 r. Młodsza część zwiedzających dowie się także jak wyglądał symbol Polski Walczącej, kto był jego autorem i dlaczego w tym znaku wykorzystana została kotwica.

Program edukacyjny towarzyszący wystawie obejmuje warsztaty adresowane do różnych grup wiekowych, a przede wszystkim do tych, które na co dzień mają utrudniony dostęp do kultury i dotknięte są tzw. społecznym wykluczeniem. Organizatorom szczególnie zależy na tym aby zwiedzanie ekspozycji i udział w warsztatach stały się przestrzenią umożliwiającą wspólne działanie i przeżywanie naszej historii. Do udziału w nich zapraszamy uczniów szkół lokalnych, podopiecznych domów pomocy społecznej, domów dziecka seniorów zrzeszonych w klubach seniora, kołach sybiraków i uniwersytetach trzeciego wieku.

Patronat honorowy nad wystawą objął Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Sponsorem głównym ekspozycji jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Na podstawie informacji Muzeum Papiernictwa

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności