Wezwanie na akcje BSC Drukarnia OpakowańPoprzedni artykuł 

A&R Carton, wiodący europejski producent opakowań kartonowych będący częścią szwedzkiej grupy AR Packaging,oraz Colorpack GmbH, spółka zależna A&R Carton,ogłosiły wezwanie na sprzedażakcji BSC Drukarnia Opakowań. A&R Carton oferuje 40,38zł za każdą akcję polskiego producenta opakowań z tektury i papieru. ZamiaremAR Packaging, poprzezA&R Carton, jest zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie BSC Drukarnia Opakowań zobecnych 60,82% do 100%.

Cena proponowana przez A&R Carton w wezwaniu została ustalona na poziomie 40,38zł za akcję, co oznacza 7%premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania oraz odpowiada średniej cenie ważonej wolumenem obrotu z ostatnich trzech miesięcy.

Grupa AR Packaging,której częścią jest A&R Carton, sfinalizowała w ostatnich dniach przejęcie niemieckiej firmy rlcpackaginggroup, do której – poprzez firmę Colorpack GmbH – należy 36,7% akcji BSC Drukarnia Opakowań. Szwedzka grupa zawarła ponadto umowy zakupuspółek posiadającychłącznie 24,13% akcji polskiej spółki od jej menedżerów – Janusza Schwark i Arkadiusza Czysz. AR Packagingkontroluje tym samym obecnie 60,82% akcji BSC Drukarnia Opakowań.

W tej sytuacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, A&R Cartonjako podmiot dominujący wobec Colorpack, który bezpośrednio posiada 36,7% akcji BSC Drukarnia Opakowań, ma obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przejmowanej spółki.A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwanianawszystkie pozostałeakcje, tj.3.842.136 sztuk, stanowiących 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

– Przejęcie BSC Drukarnia Opakowań wpisuje się w strategię rozwoju grupy AR Packaging, która poprzez szereg akwizycji oraz rozwój organiczny wyrosła na wiodącego globalnego producenta wysokiej jakości opakowańw wybranych segmentach rynku– powiedział Harald Schulz, Prezes Zarządu A&R Carton i jednocześnie Prezes AR Packaging.

– W ciągu ostatniego roku kurs BSC Drukarnia Opakowań na warszawskiej giełdzie wzrósł o ponad 55% i jest obecnie na najwyższych historycznie poziomach.Sprzedaż akcji w wezwaniu może byćzatem doskonałą okazją dla mniejszościowych akcjonariuszy spółki do zrealizowania zysków z tej inwestycji – stwierdził Harald Schulz.

Pozyskanie inwestora strategicznego i pełna integracja działalności BSC Drukarnia Opakowań z naszą Grupą, w tym z naszym zakładem w Krakowie, jest pozytywnym scenariuszem dla zapewnienia dalszego rozwoju tej spółki. Jednocześnie musimy pamiętać, że dalszy jej rozwój wymaga znaczących inwestycji, co zapewnić może nasza Grupa jako inwestor branżowy. Do budowania przewagi konkurencyjnej w naszej branży kluczowe są zaawansowane i kapitałochłonne technologie – dodał prezes AR Packaging.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań, ARPackagingnie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych.

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 12 lutego do 12 marca br. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu i doradcą finansowym jest Santander Biuro Maklerskie. Doradcą prawnym Wzywającego jest kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Kluczowe daty wezwania

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów:

12 lutego 2020 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów:

12 marca 2020 r.

Zawarcie transakcji sprzedaży akcji:

17 marca 2020 r.

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji:

20 marca 2020 r.

A&R Carton / AR Packaging

A&R Carton jest częścią Grupy AR Packaging, która jest jedną z wiodących firm z branży opakowań w Europie, z roczną sprzedażą netto na poziomie ponad 900 milionów euro, zatrudniającą 5500 pracowników w 28 fabrykach zlokalizowanych w 13 krajach. Główna siedziba firmy znajduje się w Lund w Szwecji.

W Polsce Grupa obecna jest wKrakowie, gdzie działa jeden z najnowocześniejszych zakładów Grupy – AR CartonKraków, oraz w Poznaniu, dzięki przejęciu większościowego pakietu akcji BSC Drukarnia Opakowań.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.ar-packaging.com

Na podstawie informacji firmy BSC Drukarnia Opakowań

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności