Krok dla zrównoważonego rozwoju: Avery Dennison dołącza do SABIC w swojej inicjatywie TRUCIRCLE™, opracowując materiał z recyklingu z polipropylenu (rPP)Poprzedni artykuł 

Avery Dennison poczyniła ważny krok w kierunku dostarczenia materiału z recyklingu polipropylenu (rPP), współpracując z SABIC w ramach inicjatywy TRUCIRCLE™, która obejmuje materiały koliste i technologie umożliwiające producentom produktów osiągnięcie zrównoważonego rozwoju.

Rob Groen in 't Wout, starszy menedżer ds. marketingu filmu EU dla Avery Dennison Etykiety i Materiałów Opakowaniowe, powiedział, że wymagania zarówno właścicieli marek, jak i zmiany przepisów zostaną uwzględnione w nowym, pierwszym w historii materiale rPP: „Konwertery etykiet wkrótce będą dostępne zdolne do dalszego rozszerzenia zakresu zastosowań, w których zrównoważony materiał jest wykonalną opcją. Nasz projekt pilotażowy udostępni ten materiał w 2020 roku. Przeszliśmy bardzo długą drogę, dodając do naszego portfolio produkty pochodzące z recyklingu i pochodzące ze zrównoważonych źródeł, a polipropylen jest bardzo ważnym dodatkiem.”

Nowy materiał powstaje w wyniku recyklingu surowców (pirolizy) zmieszanych poużytkowych odpadów tworzyw sztucznych. Pełny łańcuch wartości - dostawca filmu, Avery Dennison, konwerter i właściciel marki - musi posiadać akredytację ISCC w zakresie łańcucha dostaw, aby móc używać żywicy SABIC do produkcji materiału rPP, aby materiał był certyfikowany jako „kolisty roztwór polimeru”.

Rob Groen in 't Wout powiedział, że projekt pilotażowy pokazuje, co może osiągnąć współpraca: „Ściśle współpracowaliśmy z SABIC, aby ten nowy materiał stał się rzeczywistością, a rezultatem jest pierwszy w historii materiał rPP. Nasze początkowe moce produkcyjne w 2020 r. zostaną rozszerzone, gdy nowa produkcja SABIC zostanie uruchomiona w 2021 r., I nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak szybko możemy współpracować z właścicielami marek, aby zastąpić konwencjonalne etykiety PP. Celem programu pilotażowego jest wygenerowanie wniosków do zastosowania w 2021 r., kiedy będzie większa dostępność materiałów. ”

Etykiety polipropylenowe są szeroko stosowane w żywności, kosmetykach i wielu innych segmentach, więc ulepszenia w tym obszarze mogą znacznie przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Nowy materiał Avery Dennison jest dopuszczony do kontaktu z żywnością i ma takie same właściwości jak standardowa folia PP. W przeciwieństwie do materiałów poddanych recyklingowi mechanicznemu (który ma najkrótszy łańcuch recyklingu, ale często może wiązać się z pogorszeniem estetyki i zgodności z żywnością), proces recyklingu chemicznego zastosowany do wytworzenia rPP oznacza, że ​​ma te same cechy, co materiał konwencjonalny.

Mariya Nedelcheva, menedżer produktu w sztywnej folii EMEA: „Niektóre tworzywa sztuczne, takie jak PET, są już zbierane z dużą szybkością, z czystym strumieniem wysokiej jakości materiału, który można bardzo dobrze poddać recyklingowi mechanicznemu. Nie ma jeszcze takiego strumienia zbiórki dla PP, więc mycie i mechaniczny recykling w celu wytworzenia nowej folii PP wciąż stanowią wyzwanie. Spośród wszystkich zastosowań polipropylenu, dwu-zorientowany polipropylen (BOPP) stosowany do etykiet jest najtrudniejszy do wykonania z mechanicznego recyklingu. Ten proces recyklingu chemicznego PP jest ważnym krokiem naprzód w branży etykietowania i jesteśmy bardzo dumni, że możemy być pionierem tak ważnej poprawy - wprowadzając na rynek zrównoważony materiał PP, który jest zatwierdzony do żywności, a także dobrze konwertuje i drukuje ”.

Na podstawie informacji firmy Avery Dennison

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności