Stowarzyszenia Papierników Polskich o strategicznym statusie branży papierniczej w zwalczaniu koronawirusaPoprzedni artykuł 

Szanowna Pani
Jadwiga Emilewicz
Minister Rozwoju

Stowarzyszenie Papierników Polskich zrzesza producentów papieru i tektury falistej oraz opakowań, których udział w krajowym rynku stanowi około 80% rocznej produkcji tych wyrobów. Członkowie Stowarzyszenia potwierdzają traktowanie z pełną powagą najnowszej decyzji Rządu RP, która wprowadza drastyczne zasady izolacji i zaostrzone warunki kwarantanny mające wzmocnić dotychczas realizowane wysiłki w zakresie zwalczania koronawirusa (sprawcy choroby COVID-19) na terenie Polski. Pragniemy poinformować, że w ramach istniejącego potencjału organizacyjno-technicznego, przedsiębiorcy zrzeszeni w strukturach Stowarzyszenia są całodobowo informowani na temat rozwoju bieżącej sytuacji, a przede wszystkim o realnych zagrożeniach, które związane są z szerzeniem się epidemii.

Informujemy, że utrzymujemy także stały kontakt z organizacjami branży papierniczej funkcjonującymi na arenie europejskiej (realizując prawa członkowskie), gdzie dolegliwości dla społeczeństwa i sektora gospodarki związane z rozwojem epidemii spowodowanej koronawirusem ujawniały się nieco wczesnej niż w naszym Kraju. Monitorowanie przez Stowarzyszenie sytuacji w Europie obejmuje m.in. państwa szczególnie dotknięte społeczno-gospodarczymi skutkami epidemii, jak Włochy, Hiszpania, Francja, W. Brytania — w oparciu o raporty dostarczane przez partnerskie struktury branżowe. Deklarujemy gotowość do podzielenia się zdobytymi doświadczeniami z właściwymi instytucjami aparatu państwowego, jeżeli mogłyby być użyteczne w doskonaleniu rządowej strategii zwalczania choroby COVID-19 w Polsce.

Niezależnie od świadomości rosnącego ryzyka dla prowadzenia stabilnej działalności komercyjnej, środowisko społeczno-zawodowe związane ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich zapewnia, że priorytetem jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników (około 61 tysięcy) oraz naszych klientów. Dostęp do środków ochrony osobistej jak i środków dezynfekcyjnych ma kluczowe znaczenia dla ochrony zatrudnionych jak i dla utrzymania ciągłości produkcji.

Niekwestionowanym wyzwaniem pł•zed jakim stanęli przedsiębiorcy - jest dostarczenie społeczeństwu jednorazowych artykułów higieny osobistej, takich jak np.: chusteczki higieniczne, ręczniki jednorazowe, podkłady higieniczne, papiery toaletowe. Nasze wyroby znajdują również szerokie zastosowanie w branży opakowaniowej i mają kluczowe znaczenie m.in. przy umożliwieniu płynnego przepływu dostaw żywności, leków i wyrobów medycznych oraz artykułów chemii gospodarczej.

Należy wyciągnąć proste wnioski z faktu, że rosnące zagrożenie stanem epidemiologicznym zarówno w Polsce jak i na rynkach trzecich charakteryzuje skokowy przyrost handlu „e-commerce", co wiąże się nierozerwalnie z pilną potrzebą zabezpieczenia dodatkowej ilości opakowań z papieru, opakowań z tektury falistej i litej dla zaspokojenia oczekiwań odbiorców końcowych.

Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości zaopatrzenia w artykuły egzystencjalnej potrzeby (przede wszystkim opakowania żywności, opakowania farmaceutyków) — zwracamy się z wnioskiem o wyłączenie zakładów branży papierniczej (NACE kod 17: producenci papieru, producenci tektury falistej i opakowań z niej wytwarzanych) z listy podmiotów, które mogłyby zostać zamknięte wskutek decyzji administracyjnej w ramach wprowadzania dalszych kroków Rządu RP w walce z koronawirusem na terenie Polski. Zwracamy uwagę, że podobne rozwiązania w zakresie umieszczenia naszej branży na liście priorytetowych sektorów o strategicznej roli w okolicznościach epidemii COVID-19 zostały wprowadzone ostatnio przez rządy w kilku innych krajach UE: Włochy, Finlandia.

Ewentualne zaprzestanie działalności sektora celulozowo-papierniczego miałoby dramatyczne w skutkach konsekwencje dla całego łańcucha dostaw. Należy zaznaczyć dużą wagę swobodnego przepływu towarów i usług (serwisów), które umożliwiają naszym zakładom sprostanie wyzwaniom chwili generowanym przez gwałtowny przebieg szerzenia pandemii COVID-19.

Ponadto, pragniemy podkreślić, że funkcjonowanie branży papierniczej opiera się na dostępie do dwóch podstawowych surowców - drewnie i makulaturze. Zachowanie nieprzerwanego dostępu do surowca umożliwia nam wytwarzanie wyrobów końcowych. W związku z tym, podkreślamy wagę wspierania selektywnego pozyskiwania papierów i tektury z odzysku, gdyż ich brak może skutkować poważnym ograniczeniem lub nawet zatrzymaniem produkcji w największych zakładach papierniczych w Polsce.

Z wyrazami szacunku,
Prezes
Stowarzyszenie Papierników Polskich

Na podstawie informacji Stowarzyszenia Papierników Polskich

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności