recepcja
Zaloguj się
e-mail  
hasło  
  (przypomnij hasło)
Zarejestruj się za darmo

Dla profesjonalisty

Solidne wyniki Grupy Heinzel za 2019 rokPoprzedni artykuł 

Solidne wyniki Grupy Heinzel w 2019 roku zapewniają dobre przygotowanie na czas kryzysu związanego z pandemią koronawirusa.

Pomimo znacznego spadku cen na rynku papieru i celulozy, Grupa Heinzel odnotowała w 2019 roku drugi najwyższy rezultat w historii firmy i tym samym jest dobrze przygotowana do obecnego kryzysu związanego z koronawirusem. Wartość produkcji wzrosła do ponad 1,6 mln ton a sprzedaż netto wyniosła 1,92 mld EUR, poniżej rekordowego poziomu w historii całej firmy 2.1 mld EUR w roku poprzednim. Silny spadek cen papieru makulaturowego mógł tylko częściowo wpłynąć na wynik EBITDA (181 mln EUR), EBIT (115 mln EUR) oraz zysk netto (86 mln EUR), który uplasował się również poniżej rekordowego poziomu z 2018 roku. Warto jednak dodać, że Grupa Heinzel po raz kolejny znacząco poprawiła wyniki względem 2017 roku. Podobnie struktura bilansu Grupy: mimo inwestycji w wysokości 111 mln EUR i kilku mniejszych przejęć, zadłużenie netto uległo dalszej redukcji, a wskaźnik kapitału własnego wzrósł do poziomu 56,8%.

Inwestycje w zwiększenie zdolności produkcyjnych, wzrost wydajności i optymalizację.

Oprócz nowej maszyny papierniczej PM3 w fabryce w Pols, z inwestycją rzędu 130 mln EUR, w 2019 dokonano wielu usprawnień jakościowych we wszystkich fabrykach Grupy. Wszystkie inwestycje były nakierowane na zwiększenie zdolności produkcyjnych i redukcję zużycia chemikaliów i energii. Co więcej, Grupa Heinzel ponownie rozszerzyła swój zasięg światowej sprzedaży.

Najbliższa perspektywa: Utrzymanie dostaw mimo kryzysu związanego z koronawirusem

Wszystkie wspomniane działania stanowią podstawę do kontynuacji rozwoju Grupy Heinzel. Wymagany jest wysoki poziom elastyczności, w szczególności w czasach niepewności, aby być w stanie dostosować koszty i możliwości produkcyjne do jakichkolwiek wahań popytu. Konkretne szacunki dotyczące 2020 roku nie są obecnie możliwe do przygotowania w obliczu codziennych zmian związanych z pandemią COVID-19. Biorąc jednak pod uwagę rygorystyczne środki bezpieczeństwa, przedsięwzięte w celu ochrony naszych pracowników, Grupa Heinzel dołoży wszelkich starń, aby utrzymać produkcje i sprzedaż, zapewiając dostawy papieru i celulozy do produkcji pilnie potrzebnych na całym świecie produktów opakowaniowych i higieny.

Na podstawie informacji Europapier Polska

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności