Koronawirus a środowisko naturalne - szczęście w nieszczęściuPoprzedni artykuł 

Na całym świecie i to w ciągu zaledwie kilku miesięcy zasady samoizolacji narzucone w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19) spowodowały ograniczenie aktywność gospodarczej i wywarły silny wpływ na środowisko naturalne.

Z powodu zamrożenia przemysłu, sieci transportowych i przedsiębiorstw, zaobserwowano nagły spadek emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Dowody na to można było zobaczyć w licznych doniesieniach, zdjęciach i filmach, wyraźnie sugerujących, że poprawę stanu środowiska naturalnego przypisać można ograniczeniu działalności gospodarczej.

Zmiany takie zarejestrował m.in. Niderlandzki Królewski Instytut Meteorologiczny (KNMI), który monitoruje zanieczyszczenie powietrza nad Europą. Naukowcy z KNMI przeanalizowali dane uzyskane w ciągu kilku miesięcy z urządzenia Tropomi, zainstalowanego na satelicie Copernicus Sentinel-5P. Ryciny przedstawiają stężenia dwutlenku azotu zanotowane między 13 marca a 13 kwietnia 2020 r. w porównaniu ze średnimi stężeniami w okresie marzec – kwiecień 2019 r. W powietrzu nad Madrytem, Mediolanem i Rzymem zarejestrowano spadki stężenia na poziomie 45%, a nad Paryżem spadek aż o 54%, co koreluje z ostrymi ograniczeniami wprowadzonymi w Europie z powodu pandemii.

Dwutlenek azotu to toksyczny, szkodliwy dla organizmów gaz emitowany do atmosfery przez pojazdy spalinowe, elektrownie i inne instalacje przemysłowe.

Jak się okazało, niektórzy komentatorzy zdają się postrzegać ten uboczny efekt epidemii jako swego rodzaju szczęście w nieszczęściu, które może napawać pewnym optymizmem na przyszłość i skłaniać do poważniejszego potraktowania zagadnień związanych z redukcją zanieczyszczeń, gdy życie zacznie już powoli wracać do normalności. Można mieć nadzieję, że pozytywny efekt, jaki wywarliśmy na środowisku naturalnym naszymi niedawnymi działaniami, stanie się impulsem do poszukiwania lepszych, bardziej zrównoważonych metod prowadzenia działalności gospodarczej.

Zrównoważona produkcja

Wraz z powrotem do „nowej normalności” rola zrównoważonej działalności produkcyjnej będzie nabierała coraz większego znaczenia w celu utrzymania pozytywnych dla środowiska efektów, jakie przyniosła samoizolacja.

Na podstawie informacji firmy Masterpress

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności