Sun Chemical powołuje strategiczny komitet ds. zrównoważonego rozwoju na rynku opakowańPoprzedni artykuł 

Sun Chemical poinformował o powołaniu do życia Corporate Sustainability Committee (Komitetu ds. Korporacyjnej Polityki Zrównoważonego Rozwoju). Ma on w jeszcze większym stopniu prezentować podejście firmy do proekologicznych potrzeb rynku opakowaniowego i realizowanej z myślą o nim polityki zrównoważonego rozwoju.

Rozwijanie i udoskonalanie proekologicznych rozwiązań opakowaniowych nie jest w przypadku firmy Sun Chemical niczym nowym, jednak działania ukierunkowane na ten obszar biznesu nabrały w ostatnich latach tempa. Wszystko za sprawą rosnącej świadomości odnośnie kwestii środowiskowych wśród konsumentów, którzy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na takie sprawy jak zbiórka i recykling odpadów oraz redukcja emisji dwutlenku węgla (i innych zanieczyszczeń) do atmosfery. W efekcie firma zdecydowała o powołaniu do życia dedykowanej komórki – Komitetu ds. Korporacyjnej Polityki Zrównoważonego Rozwoju, który ma wzmocnić jej działania związane z rosnącymi proekologicznymi potrzebami zgłaszanymi przez przedsiębiorstwa z branży opakowaniowej.

W jego skład weszło ośmiu przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej Sun Chemical: Myron Petruch, Carlo Musso, Chris Parrilli, Fernando Tavara, Robert Fitzka, Greg Hayes, Russell Schwartz i Jim Van Horn. Zadaniem komitetu będzie jego szeroko rozumiane współdziałanie w zakresie szerszego niż dotychczas zaangażowania firmy w różne inicjatywy środowiskowe, jak również tworzenie i prognozowanie korporacyjnej strategii zrównoważonego rozwoju dla Sun Chemical.

W związku z powyższą inicjatywą, Nicolas Bétin obejmie stanowisko Sustainability Business Leader w kontekście wszystkich działań prośrodowiskowych prowadzonych przez Sun Chemical, zaś dr Nikola Juhasz będzie pełnił w firmie funkcję Technical Director for Sustainability (Dyrektora Technicznego ds. Polityki Zrównoważonego Rozwoju).

Firma zakłada ponadto, że pozostali udziałowcy z różnych dywizji i regionów, w których Sun Chemical jest obecny, będą odgrywać kluczowe role w podejmowanych w sposób strukturalny działaniach, których celem jest dalsze rozwijanie oferowanych przez koncern proekologicznych rozwiązań technologicznych, dedykowanych różnym segmentom rynku opakowań.

Na wiele działań podejmowanych w ramach grupy wpływ mają cele środowiskowe, jakie wyznaczają sobie klienci Sun Chemical – firmy z segmentu pakowanych dóbr konsumpcyjnych. Kierownictwo koncernu zwraca uwagę, że są one coraz ambitniejsze, uwzględniając rosnące poziomy odzyskiwalnych i odnawialnych opakowań (z rokiem 2025 podawanym jako docelowy) przy jednoczesnym malejącym udziale tworzyw sztucznych w ich produkcji. Cele te odzwierciedlają również oczekiwania i potrzeby konsumentów, co ma swoje odbicie w portfolio produkcyjnym Sun Chemical.

„Polityka zrównoważonego rozwoju pozostaje jednym z priorytetów w kontekście przyszłości opakowań. Sun Chemical osiągnął tu pozycję lidera w produkcji proekologicznych farb, lakierów i klejów dedykowanych branży opakowań, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia w tym obszarze – mówi Myron Petruch, prezes i CEO firmy Sun Chemical. – Z tego też względu powołaliśmy do życia Komitet ds. Korporacyjnej Polityki Zrównoważonego Rozwoju. Jest on dowodem na to, że kwestie środowiskowe są jednym z priorytetów naszego całego biznesu. Zaangażowanie Sun Chemical w ekologię jest fundamentalne także w kontekście innowacji i rozwoju produktu. Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju będzie wskazywać sposób, w jaki rozwijamy, produkujemy i dystrybuujemy nasze produkty, jak też stymulować naszą współpracę z klientami i dostawcami”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2020 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności