Santander Leasing - podsumowanie odroczeń rat leasingowych. Kolejny wzrost inwestycji w wybranych sektorach gospodarkiPoprzedni artykuł 

Od marca do sierpnia Santander Leasing w ramach oferowanej karencji spłat rat leasingowych zatwierdził aneksy dla prawie 22 tysięcy umów. Głównymi sektorami wnioskującymi o odroczenie był transport, przetwórstwo przemysłowe i handel.

- Reagując na sytuację w trosce o klientów, wprowadziliśmy w drugiej połowie marca br. możliwość szybkiej zmiany harmonogramu i odroczenia rat nawet o 6 miesięcy. Zasady były i nadal są proste. Po danych z sierpnia, a więc po ponad 4 miesiącach, widać wyraźnie że ten element wsparcia przedsiębiorców był kluczowy w celu zmniejszenia obciążenia finansowego i w utrzymaniu płynności – podkreśla Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing. – Warto odnotować, że począwszy od maja liczba rejestrowanych przez nas wniosków systematycznie spadała, a w ostatnim miesiącu wakacji ich liczba była praktycznie znikoma. Wynika to przede wszystkim ze skali zrealizowanych zmian w pierwszych 2 miesiącach pandemii oraz faktu, że stopniowo przedsiębiorcy w Polsce w coraz większym stopniu powracają do realizacji inwestycji – podsumowuje.

Z analiz Santander Leasing wynika, że w okresie ostatnich 5 miesięcy głównymi sektorami wnioskującymi o odroczenie był transport, przetwórstwo przemysłowe oraz handel. Na kolejnych pozycjach uplasowała się działalność naukowa, hotelarstwo oraz budownictwo. Najmniejsza liczba wniosków została zarejestrowana w edukacji, górnictwie oraz energetyce.

Kolejny wzrost inwestycji w wybranych sektorach gospodarki

Po przyzwoitym dla Santander Leasing pierwszym półroczu i dynamiką ponad rynek w istotnych segmentach, okres wakacyjny był kolejnym pozytywnym momentem jeśli chodzi o realizowane inwestycje w wybranych sektorach.

- Jak wskazują nasze dane, kluczowymi segmentami, które utrzymują podobny jak w pierwszym półroczu poziom inwestycji są rolnictwo, przetwórstwo przemysłowe czy działalność naukowa. Zdecydowane odbicie i wzrost wniosków o finansowanie nowych inwestycji zarejestrowaliśmy w handlu, budownictwie i transporcie – mówi Mariusz Włodarczyk. – Od zawsze branża leasingowa jest ściśle powiązana z nastrojami i skłonnością inwestycyjną przedsiębiorstw. Powyższe dane - jak i te zaraportowane za pierwsze półrocze - nie świadczą o zdecydowanym ożywieniu, ale na pewno dają podstawy do umiarkowanego optymizmu co do kolejnych miesięcy – podsumowuje.

Na podstawie informacji firmy Santander Leasing
Obraz Nattanan Kanchanaprat z Pixabay

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności