Sun Chemical po raz kolejny sponsorem Forum Fleksograficznego organizowanego przez Polską Izbę FleksografówPoprzedni artykuł 

Polski oddział Sun Chemical po raz kolejny był platynowym sponsorem Forum Fleksograficznego, odbywającego się w tym roku w dniach 14-15 września w Kazimierzu Dolnym, zorganizowanego przez Polską Izbę Fleksografów (PIF). Firma miała tu także dwa wystąpienia, dotyczące zrównoważonego rozwoju, które spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników.

Podczas Forum Fleksograficznego uczestnicy mogą nie tylko zdobyć wiedzę na temat najnowszych rozwiązań w branży fleksograficznej, ale także wymienić się doświadczeniami, zadawać pytania, poszerzać swoje horyzonty. Sun Chemical od lat aktywnie włącza się w działania Polskiej Izby Fleksografów (PIF), wspierając m.in. imprezy przez nią organizowane. Jest również jej członkiem. „Organizowane przez PIF spotkania to jedne z najważniejszych imprez branżowych, skierowanych do branży opakowaniowej i etykietowej w Polsce – podkreśla Tomasz Dobrowolski, Business Director Liquid Inks w polskim oddziale Sun Chemical. - Posiadamy w swojej bogatej ofercie wiele propozycji dla tych sektorów, dlatego co roku aktywnie włączamy się w Forum Fleksograficzne, także merytorycznie. Jest ono co roku również doskonałą okazją do integracji branży”.

Z myślą o tegorocznej edycji forum przedstawiciele Sun Chemical przygotowali dwa wystąpienia. Pierwsze z nich dotyczyło bardzo ważnej dla branży i środowiska kwestii zrównoważonego rozwoju, drugie dotykało tych spraw w kontekście produkcji opakowań giętkich i rozwiązań, jakie proponuje w tym zakresie Sun Chemical, oferując kleje SunLam ze swojego portfolio.

Branża opakowań giętkich stoi obecnie przed największym – co podkreślał w swoim wystąpieniu Colin Smith, pierwszy z prelegentów z ramienia Sun Chemical- wyzwaniem od kilkudziesięciu lat: „Znajduje się właściwie na rozdrożu – musi starannie, ale jednocześnie szybko wybrać właściwy kierunek. Aby spełnić cele recyklingu wskazane przez UE i zobowiązania właścicieli największych marek (jedne i drugie wchodzą w życie w 2025 roku), musimy wspólnie pracować i rozwijać podejście do opakowań zbieżne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym. Nie do przyjęcia jest już bowiem fakt, by odpady opakowaniowe trafiały jedynie na wysypisko lub do spalarni – struktury opakowań, które projektujemy, muszą uwzględniać scenariusz końca cyklu życia tego wyrobu”.

Trendy, jakie wymienił prelegent w zakresie zrównoważonego rozwoju to m.in. ograniczenie opakowań, zamiana plastiku na papier, bioodnawalność, kompostowalność i przetwarzalność. Wyjaśnił też na czym polega gospodarka cyrkulacyjna (o obiegu zamkniętym) i jakie mogą być korzyści z jej wdrożenia: „Stanowi ona przede wszystkim alternatywę dla tradycyjnej gospodarki liniowej (wytworzyć, wykorzystać, wyrzucić). Wykorzystujemy w niej bowiem zasoby jak najdłużej, wydobywając z nich maksymalną wartość w trakcie wykorzystywania produktu, następnie odzyskujemy i regenerujemy materiały na końcu każdego cyklu użytkowania”.

W dalszej części prelekcji Colin Smith wyjaśnił i omówił szereg ostatnio wydanych „Wytycznych projektowych” ze szczególnym uwzględnieniem propozycji „Złotych zasad” Nestle, zachęcając, by z tego rodzaju pozytywnych działań brać przykłady. „Należy bowiem pamiętać, że 100% naszych opakowań będzie już wkrótce musiało być przetwarzanymi lub nadającymi się do wielokrotnego użytku. Trzeba być na to przygotowanym. Należy więc już dziś wprowadzać innowacje, wykorzystując nowe materiały i rozwijając alternatywne systemy dostaw” – podkreślał.

Omówił też nieco szerzej Inicjatywę Gospodarki Cyrkulacyjnej dla Opakowań Giętkich (CEFLEX), która opiera się na współpracy europejskich firm, stowarzyszeń i organizacji, reprezentujących cały łańcuch dostaw dotyczący opakowań giętkich. Jej celem jest unikanie marnotrawstwa i zanieczyszczenia poprzez przeprojektowanie konsumenckich opakowań giętkich i zapewnienie im odpowiedniej infrastruktury odbioru i recyklingu we wszystkich krajach europejskich. „Naszą wizją jest Europa, w której opakowania giętkie stanowią integralną część prawdziwie cyrkulacyjnej i zrównoważonej przyszłości” - podkreślał.

Colin Smith przedstawił też składającą się z pięciu kroków „mapę drogową” dotyczącą budowy gospodarki cyrkulacyjnej dla opakowań giętkich, która została poparta przez interesariuszy CEFLEX, wraz z zestawem działań wymaganych przez każdą część łańcucha tego procesu. Jedną z głównych wytycznych jest punkt mówiący, że opakowania giętkie powinny być zaprojektowane tak, aby spełniać swoją podstawową funkcję, chroniąc towary i zmniejszając ryzyko powstawania odpadów produktowych. Dedykowane są one właścicielom marek i sprzedawcom detalicznym, producentom folii i przetwórcom opakowań, a także producentom materiałów i dostawcom technologii, odbiorcom odpadów, segregatorom i recyklerom oraz użytkownikom końcowym. Prelegent omówił też w swoim wystąpieniu kilka istotnych zasad, jakimi należy posługiwać się w przypadku konkretnych podłoży wykorzystywanych przy produkcji.

Druga z prezentacji firmy Sun Chemical podczas tegorocznego Forum Fleksograficznego była kontynuacją tematu zrównoważonego rozwoju. Pierangelo Brambilla, Product Director, Global Laminating Adhesives & Cold-Seals - jej autor - przedstawił dwa rozwiązania w tym zakresie, jakie można uzyskać dzięki klejom SunLam z oferty Sun Chemical. Pierwszy z nich to klej SunLam T SFC100 / HAC306 – kompostowalny i bezrozpuszczalnikowy, drugi – to klej barierowy OTR w wersji bez- i rozpuszczalnikowej.

„SunLam SFC100 / HAC306 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym klejem do laminacji, który może być przetwarzany w temperaturze z zakresu 30-35°C. Posiada certyfikat w zakresie przemysłowych zastosowań kompostowalnych i opracowany został z uwzględnieniem wysokiej frakcji surowców pochodzenia biologicznego. Zgodny jest także z większością kompostowalnych podłoży, dostępnych obecnie na rynku. Wstępne testy przy jego zastosowaniu są wymagane, gdy jedno z podłoży jest papierowe, ponieważ niska lepkość kleju może prowadzić do nadmiernego przenikania, a to z kolei może wpływać na końcowe właściwości mechaniczne. W takim przypadku jednak, jako alternatywę dla laminacji papieru, Sun Chemical może zaoferować klej przemysłowo kompostowalny na bazie wody” – podkreślał Pierangelo Brambilla. Z kolei bezrozpuszczalnikowy klej barierowy Paslim zostanie wprowadzony na rynek w 4. kwartale br. „Stosowany w temperaturze z zakresu 40-50°C, zapewnia podwyższone właściwości barierowe OTR laminatów, stanowiąc krok do rozwiązania problemu opakowań jednomateriałowych, w celu podniesienia ich przetwarzalności. Natomiast klej barierowy Paslim VM001 + CP108 na bazie rozpuszczalników, chroniący przed wnikaniem tlenu, jest już dostępny na rynku. Tworzy on pozbawioną wilgoci, czułą barierę. Wykazuje doskonałą przylepność do wszystkich folii powszechnie używanych do produkcji laminatowych struktur o najwyższych parametrach. Ma wysoką zawartość suchej masy (50-55%). Prowadzi do uproszczenia struktury i redukcji odpadów. Jest giętki i w połączeniu z foliami metalizowanymi próżniowo poprawia i stabilizuje właściwości barierowe laminatów”.

W kolejnej części prezentacji Pierangelo Brambilla omówił podejście Sun Chemical do kwestii zrównoważonego rozwoju i przedstawił działania firmy związane z wprowadzaniem konkretnych rozwiązań w tym zakresie. „Wdrażamy agendę zrównoważonego rozwoju do roku 2030, uwzględniającą całość naszych działań - od pozyskiwania surowców, poprzez produkcję i dystrybucję towarów, do wytycznych regulacyjnych i opracowania produktów odnawialnych biologicznie i innych rozwiązań, które podnoszą skuteczność ekologiczną procesów konsumenckich”. Wspomniał także o komitecie strategicznym do promowania zrównoważonego rozwoju na rynku opakowań, jaki organizuje właśnie Sun Chemical oraz o Korporacyjnym Komitecie Zrównoważonego Rozwoju, jaki został powołany do życia w sierpniu tego roku w celu sprostania potrzebom branży opakowaniowej w zakresie zrównoważonego rozwoju. „Opracowywanie zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych nie jest niczym nowym w przypadku Sun Chemical, ale kwestia ta nabrała znaczenia w ostatnich dziesięciu latach wraz z dramatycznym wzrostem świadomości kwestii środowiskowych i potrzebą redukcji i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych oraz zmniejszania emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Firma Sun Chemical dokłada wszelkich starań, aby ograniczać te szkodliwe czynniki”.

„Mamy nadzieję, że edukując rynek – mówi Tomasz Dobrowolski - a dzieje się to poprzez różnego rodzaju inicjatywy, jakie podejmujemy (także poprzez udział w tego typu konferencjach jak ta organizowana przez Polską Izbę Fleksografów), a także oferując konkretne rozwiązania naszym klientom - osiągniemy sukces w zakresie zrównoważonego rozwoju, który będzie przekładał się na sukces w zakresie ochrony naszej planety. Zainteresowanie uczestników zakończonego niedawno forum organizowanego przez Polską Izbę Fleksografów potwierdza tylko fakt, że idea zrównoważonego rozwoju i troska o środowisko staje się bliska coraz większej liczbie przedsiębiorstw, co - jak mamy nadzieję - przełoży się na zastosowanie przez nie konkretnych, sprzyjających temu rozwiązań z naszej oferty”

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2023 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności