Nowa, pełnoformatowa maszyna Rapida 106-8-LTTL z modułem do foliowania na zimno w grupie Dot2DotPoprzedni artykuł 

Od lewej: Michał Drożdż (Koenig & Bauer), Andrzej Płatek, Krzysztof Rosłaniec (obaj Dot2Dot), Sven Strzelczyk, Jan Korenc (obaj Koenig & Bauer); Fot.: Koenig & Bauer (CEE)
Od lewej: Michał Drożdż (Koenig & Bauer), Andrzej Płatek, Krzysztof Rosłaniec (obaj Dot2Dot), Sven Strzelczyk, Jan Korenc (obaj Koenig & Bauer); Fot.: Koenig & Bauer (CEE)

Oferta firmy Koenig & Bauer, uwzględniająca maszynę Rapida 106-8+LTTL, została wybrana w postępowaniu przetargowym, jakie rozpisała w ostatnim czasie grupa Dot2Dot. Dotyczyło ono projektu badawczego związanego z wprowadzeniem przez nią na rynek nowych, proekologicznych rozwiązań opakowaniowych. Maszyna rozpocznie pracę w 1. kwartale przyszłego roku w jednej z drukarń Dot2Dot, zlokalizowanej w Gdańsku.

Dot2Dot to grupa zrzeszająca trzy zakłady poligraficzne, działające pod mottem „Premium Packaging Group” i specjalizujące się w produkcji opakowań kartonowych .Znajdują się one w Gdańsku, Batorowie k. Poznania i Nowym Koniku k. Warszawy. Klientami grupy są największe międzynarodowe marki z różnych branż, przede wszystkim kosmetycznej i spożywczej, jak również dużej i średniej wielkości przedsiębiorstwa z wielu segmentów rynkowych. Realizowana tu produkcja w coraz większym stopniu trafia na rynki zagraniczne, głównie do krajów Unii Europejskiej.

W zakładzie w Gdańsku realizowany jest obecnie projekt badawczo-rozwojowy związany z wprowadzeniem na rynek proekologicznych rozwiązań opakowaniowych. Przeprowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie, jakie zostało przy tej okazji rozpisane, uwzględniało nową maszynę offsetową (niezbędną do realizacji projektu), wyposażoną m.in. w osiem zespołów drukujących, moduł do foliowania na zimno, dwie wieże lakierujące, różne systemy suszenia (konwencjonalny, UV i LED) oraz zawansowane rozwiązania kontrolno-pomiarowe. Ze złożonych w odpowiedzi na nie ofert wybrana została ta przedstawiona przez firmę Koenig & Bauer, uwzględniająca model Rapida 106-8+LTTL.

Od wielu lat rozwiązania tego producenta stanowią podstawę parku sprzętowego zakładu w Batorowie k. Poznania, wchodzącego w skład grupy. Pracują tam obecnie trzy maszyny z serii Rapida – w formatach B0 i B1. „Reprezentują one bardzo wysoki poziom wydajności i jakości, od lat stanowiąc bazę dla realizowanej tu produkcji. Cieszymy się, że to właśnie rozwiązanie z oferty Koenig & Bauer zostało uznane za najkorzystniejsze w wyniku przeprowadzonego postępowania. Maszyna Rapida 106-8+LTTL spełnia nasze wszystkie oczekiwania względem projektu badawczo-rozwojowego, jaki chcemy realizować w zakładzie w Gdańsku” – mówi Andrzej Płatek, dyrektor operacyjny Dot2Dot.

Jak podkreśla kierownictwo grupy, wdrożone w związku z nowym projektem rozwiązania opakowaniowe będą unikalne nie tylko w skali Polski, ale i całego kontynentu. Maszyna Rapida 106-8+LTTL zostanie uruchomiona w gdańskim zakładzie w 1. kwartale 2021 roku. Po finalizacji projektu badawczego ma tu ruszyć produkcja nowej generacji produktów „eko”, dedykowanych opakowaniom premium.

„Będą one wizytówką naszej firmy – podkreśla Krzysztof Rosłaniec, prezes zarządu Dot2Dot. – Opakowania uszlachetnione i wysoko przetworzone oraz właśnie produkty „eko” przyciągają bowiem uwagę klientów. Najczęściej wybierają je oni w sposób emocjonalny, niejako „kupując oczami” w supermarketach, drogeriach czy na lotniskach. Już teraz w naszej ofercie znajdują się kompleksowe rozwiązania produktowe oraz szeroko rozumiana pomoc w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Podobne plany mamy w związku z realizowanym obecnie projektem, dedykowanym wspomnianym, proekologicznym opakowaniom”.

„Nasz ambitny projekt zakłada stworzenie i wprowadzenie na rynek zupełnie nowych, unikalnych rozwiązań technologicznych w obszarze proekologicznych, biodegradowlanych opakowań na bazie kartonu – dodaje Krzysztof Rosłaniec. – Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, a doprecyzowując – konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”. Nowa maszyna stanowić będzie jeden z elementów linii pilotażowej, umożliwiając przeprowadzenie badań nad innowacyjnymi opakowaniami w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.”.

„Maszyna Koenig & Bauer, jaka trafi do Gdańska to część strategicznego projektu – mówi Andrzej Płatek – którego efektem będzie m.in. podział realizowanego przez Dot2Dot asortymentu w ramach trzech drukarń wchodzących w skład grupy. Ich fuzja niesie za sobą coraz bardziej dostrzegalną specjalizację każdego z zakładów, w kontekście realizowanej w nich produkcji. Pracujemy używając wspólnego systemu zarządzania, dążymy też do unifikacji sprzętowej i materiałowej, przy czym każda z drukarń koncentruje się na nieco innym asortymencie. Nasz projekt dotyczący produkcji proekologicznych opakowań na bazie kartonu w Gdańsku będzie pewnego rodzaju przełomem, dlatego tak ważnym była odpowiednia specyfikacja maszyny drukującej, niezbędnej do jego realizacji”.

Jan Korenc, prezes Koenig & Bauer (CEE) podsumowuje: „Z zapowiedzi kierownictwa Dot2Dot wynika, że zakład w Gdańsku ma być już wkrótce postrzegany przez klientów przez pryzmat proekologicznych, biodegradowalnych i odzyskiwalnych opakowań, jakie będą tu wytwarzane. Wychodzi ona tym samym naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, których świadomość w kontekście zagadnień takich jak zrównoważony rozwój, redukcja śladu węglowego, gospodarka o obiegu zamkniętym czy skuteczny recykling, jest coraz większa. Cieszymy się, że jako producent najwyższej klasy maszyn offsetowych, które w coraz większym stopniu oferują proekologiczne rozwiązania (np. suszenie LED czy systemy ograniczające ilość odpadów), możemy być partnerem w tym ambitnym przedsięwzięciu”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności