Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2020: stabilna działalność w pełnym wyzwań otoczeniu biznesowymPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 3. kwartał br. W specjalnym komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky – CEO koncernu podkreśla, że pomimo pełnego wyzwań otoczenia biznesowego firma działa w sposób stabilny, koncentrując swoją uwagę w dużej mierze na utrzymaniu właściwych przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej (ich wartość osiągnęła w 3. kwartale br. poziom 399 mln euro) i ochronie zyskowności. Zysk operacyjny EBIT za minione trzy miesiące zamknął się kwotą 175 mln euro, zaś marża zysku EBIT wyniosła 8,4%.

„Odnotowaliśmy w 3. kwartale br. solidny wynik finansowy, który nas – jako zarząd – bardzo satysfakcjonuje, zwłaszcza biorąc pod uwagę bezprecedensowy poziom niepewności i zmienność wszystkich rynków światowych – pisze Annica Bresky. – Pomimo raportowanego spadku zysku operacyjnego EBIT do 175 mln euro w porównaniu z ubiegłym rokiem, wyłączając dział Paper, parametr ten został na tym samym poziomie, głównie za sprawą sprzedaży zrealizowanej przez działy Packaging Materials, Wood Products i Forest. Pandemia w największym stopniu dotknęła wyniki osiągane przez dział Paper, rynek wciąż pozostaje wymagający w odniesieniu do działu Biomaterials, głównie z uwagi na spadające ceny”.

Stora Enso zrealizowała w 3. kwartale przychody ze sprzedaży na poziomie 2,079 mld euro (przy 2,402 mld przed rokiem), przy marży zysku operacyjnego EBIT wynoszącej 8,4%. „Wyłączając dział Paper, wyniosła ona 11,8%, odzwierciedlając pozytywny wpływ obszarów wzrostu i odpowiednie zarządzanie sferą kosztów – podkreśla Annica Bresky. Bardzo nas również cieszy wysoki poziom przepływów gotówkowych, osiągnięty w minionym kwartale. Udało nam się w sposób właściwy zarządzać kapitałem roboczym, dzięki czemu wartość przepływów gotówkowych w 3. kwartale br. wyniosła niemal 400 mln euro”.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Annica Bresky podkreśla, że firma wciąż w dużym stopniu koncentruje się na tych aspektach, na które ma bezpośredni wpływ: „Wśród priorytetów są zapewnienie zdrowia naszym pracownikom, odpowiedniego wsparcia i właściwego poziomu obsługi naszym klientom, jak też prowadzenie działalności w sposób możliwie najbardziej wydajny, zabezpieczający w ten sposób stabilność finansową grupy i budujący podwaliny dla tych obszarów biznesowych, które w przyjętym planie uznaliśmy za najbardziej przyszłościowe. Chcemy osiągnąć silną pozycję wyjściową, gdy wróci koniunktura” – podkreśla CEO Stora Enso.

W 3. kwartale br. miały miejsce prace konserwacyjne w wybranych lokalizacjach, przy których najwyższą wagę przywiązano do zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, a także podwykonawców i społeczności, wśród których firma prowadzi działalność; kolejne zaplanowane są na ostatnie trzy miesiące roku. „Zostały one przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób, dzięki czemu mogliśmy kontynuować normalną działalność. To z kolei wpłynęło na wzrost wydajności w porównaniu z rokiem ubiegłym, nawet pomimo niezrealizowania założonych celów finansowych” – pisze Annica Bresky.

Kolejne kroki inwestycyjne

W kontekście procesu transformacji, w jakim wciąż znajduje się Stora Enso, CEO firmy wspomina m.in. o zmianach jakie zaszły w zakładach w Oulu (Finlandia). W miejsce dotychczas wytwarzanych tu powlekanych papierów graficznych, w okolicach Nowego Roku wdrożona zostanie produkcja kartonów opakowaniowych. Z uwagi na dalsze spadki popytu na papier, jedna z maszyn produkujących ten rodzaj asortymentu w zakładach Hylte również zostanie wkrótce wyłączona z produkcji. „Zamknięcia są zawsze trudnymi decyzjami, gdyż w bezpośredni sposób wpływają na sytuację pracowników, ale musieliśmy podjąć ten krok, by zachować konkurencyjność całej fabryki – podkreśla Annica Bresky. – Udzielimy wszelkiego wsparcia wszystkim osobom, które ta sytuacja dotknie. Z drugiej strony bowiem właśnie w zakładach Hylte została rozpoczęta produkcja rozwiązań z włókien formowanych, dedykowanych opakowaniom spożywczym. PureFiber, bo taką noszą one nazwę, to linia produktów proekologicznych, np. niezawierających plastiku. Obserwujemy wzmożone zainteresowanie tego typu rozwiązaniami i uważamy, że jest to właściwy moment na ten krok”.

Proekologiczne powłoki barierowe

Wśród nowych działań inwestycyjnych, podjętych w minionym kwartale, Annica Bresky wymienia też 10 mln euro przeznaczone na wdrożenie technologii dyspersyjnych powłok barierowych w jednym z jej szwedzkich zakładów produkcyjnych. „Umożliwią one rozwój i wytwarzanie tektury oferującej proekologiczne właściwości barierowe, która dzięki temu będzie łatwiejsza w recyklingu, o niższym śladzie węglowym i w pełni kompostowalna. Co więcej, zbudujemy w zakładach Forshaga pilotażową linię do produkcji biopianek – niskogramaturowego, bazującego na włóknach materiału, dedykowanego opakowaniom ochronnym i amortyzującym wstrząsy. Ma ona zastąpić powszechnie stosowane obecnie w opakowaniach pianki poliestrowe, bazujące na olejach. Za sprawą tych inwestycji wspieramy naszych klientów, którzy dzięki nim stają się bardziej proekologiczni, a przy tym tworzymy nową wartość z myślą założeniach gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Najbliższa przyszłość wciąż niepewna

Stora Enso zakłada, że w perspektywie krótkoterminowej na jej działalność w dalszym ciągu duży wpływ będzie miała wciąż rozszerzająca się pandemia, kreująca niepewność odnośnie warunków rynkowych i przyszłej odbudowy globalnych finansów. Zmienna sytuacja spowodowała, że firma odstąpiła od podawania tradycyjnych prognoz kwartalnych, jak i planów w skali całego roku. „W tych warunkach trudno o przedstawianie tego typu założeń. Możemy jedynie wskazać, że prognozy odnośnie naszych poszczególnych jednostek biznesowych są różne. W tym miejscu warto podkreślić, że nasza płynność finansowa pozostaje zabezpieczona, a program ochrony zyskowności jest bez przeszkód realizowany. Wskazaliśmy jednocześnie nowe miejsca, gdzie możliwe są do wygenerowania oszczędności, dzięki czemu kwota o jaką docelowo zostaną zredukowane nasze wydatki wzrosła do 400 mln euro”.

„W kontekście obecnej sytuacji wygranymi będą w mojej ocenie te firmy, które kreują biznes proekologiczny w długiej perspektywie czasowej, przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych, społecznych i finansowych, a zarazem pozostaną blisko swoich klientów, wprowadzając na rynek rozwiązania odpowiadające ich oczekiwaniom. Zwyciężą ci, którzy będą w stanie szybko reagować na zmiany i dostosują do nich. W tym kontekście Stora Enso ma dużą przewagę rynkową” – podsumowuje Annica Bresky.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2022 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności