Stora Enso inwestuje w budowę linii produkcyjnej do wytwarzania ligniny granulowanejPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso przeznaczy 14 mln euro na budowę zakładu wytwarzania i pakowania ligniny granulowanej. Ma to uprościć proces konfekcjonowania i obsługi tego surowca, w porównaniu z jego formą mokrą i proszkową. Strategia koncernu zakłada, że produkcja ligniny stanowić będzie jeden z kluczowych obszarów wzrostu dla całej firmy. Innowacyjność samego produktu pozwoli zaś na jego stosowanie w nowych aplikacjach, np. w systemach magazynowania energii, w produkcji spoiw czy włókien węglowych. Fabryka powstanie w ramach zakładów produkcyjnych Sunila w Finlandii.

Lignina to jeden z głównych elementów składowych drewna. Obecnie lignina produkowana przez Stora Enso w zakładach Sunila – oferowana pod marką Lineo. Jest ona dostarczana jako pylisty proszek bądź w postaci mokrej. Znajduje zastosowanie np. jako zamiennik fenolu przy produkcji klejów bądź też jako naturalne biospoiwo, zastępujące bitumin w procesach wytwarzania asfaltu; jest też wykorzystywana przy produkcji biotworzyw. W przyszłości – jak podkreśla Stora Enso – lignina może stanowić źródło biowęgla w systemach magazynowania energii takich jak baterie do samochodów elektrycznych, a także być wykorzystywana jako biospoiwo przy produkcji sklejki czy też jako surowiec do wytwarzania włókien węglowych. Stora Enso dodaje, że produkcja ligniny w postaci granulowanej umożliwi bardziej wydajną obsługę i pakowanie gotowego surowca. To zaś pozwoli na wzmocnienie potencjału produkcyjnego firmy w kontekście systematycznego eliminowania przez nią surowców bazujących na paliwach kopalnych, a co za tym idzie – wspierania łańcucha dostaw zgodnego z polityką zrównoważonego rozwoju.

„Ta inwestycja oznacza dla nas bardziej wydajny sposób konfekcjonowania suchej ligniny i umożliwi dostarczanie jej w opakowaniach zbiorczych. Poza redukcją koszów związanych z pakowaniem i transportem, sam proces konfekcjonowania ligniny granulowanej będzie łatwiejszy w realizacji i szybszy w porównaniu z obecnie stosowaną przez nas ligniną proszkową, która wymaga specjalistycznego sprzętu” – mówi Markus Mannström, Executive Vice President w dziale Biomaterials firmy Stora Enso.

Stora Enso zajmuje się produkcją ligniny na skalę przemysłową w zakładach Sunila od 2015 roku. Ich roczny potencjał wytwórczy wynosi 50 tys. ton, co – jak podkreśla firma – czyni ją największym na świecie producentem ligniny typu kraft. Stora Enso podaje, że budowa zakładu produkującego ligninę granulowaną rozpocznie się pod koniec 2. kwartału 2021 roku i zostanie zakończona w 2. kwartale 2022 r.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności