Avery Dennison kontynuuje znaczące działania na rzecz zrównoważonego rozwojuPoprzedni artykuł 

Avery Dennison Corporation (NYSE: AVY) ogłosiła dzisiaj serię ostatnich działań, które dodatkowo potwierdzają przyspieszone wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju, kończąc rok ciągłym postępem w realizacji celów zrównoważonego rozwoju na 2025 r. i ponownym zaangażowaniem się w swoją rolę jako lider zrównoważonego rozwoju w globalnym łańcuchu wartości.

W tym tygodniu firma uzyskała znacznie lepsze wyniki w zakresie przejrzystości i działań w zakresie zmian klimatycznych, wody i lasów w ramach Carbon Disclosure Project (CDP), złotego standardu w sprawozdawczości środowiskowej. CDP obsługuje globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. Avery Dennison uzyskała ocenę A- w kategorii Forests oraz ocenę B w kategoriach Climate Change i Water Security.

Osiągnięcie to jest następstwem zdecydowanego stanowiska przyjętego w 2020 r. W sprawie przejrzystości, praw człowieka i zmiany klimatu, potwierdzając, w jaki sposób Avery Dennison planuje przewodzić w tych i innych kwestiach o rosnącym znaczeniu dla społeczności globalnych. Działania firmy obejmują:

Definiowanie polityk i wskaźników dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego (ESG) w ramach pobierania ESG w celu wyraźnego powiązania zrównoważonego rozwoju ze strategią biznesową firmy. Opublikowanie polityki dotyczącej praw człowieka, przestrzegającej podstawowych zasad i wymagań podstawowych praw człowieka w miejscu pracy. Publikacja polityki klimatycznej, która uznaje bezpośrednie zagrożenie wynikające ze zmian klimatycznych oraz strategię firmy zmierzającą w kierunku przyszłości o niższej emisji dwutlenku węgla, zgodnie z porozumieniem paryskim i zaleceniami klimatologów. Firma osiągnęła już znaczące postępy w realizacji swojego celu klimatycznego, zmniejszając bezwzględne emisje gazów cieplarnianych o ponad 44% do trzeciego kwartału 2020 r. W stosunku do poziomu wyjściowego z 2015 r., Który przekracza początkowo ustalony cel 26% redukcji do 2025 r.

Publikacja dokumentu politycznego na temat wody, w którym uznano strategiczną wartość wody jako podstawowego zasobu zapewniającego zdrowie społeczności, przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw. Aktualizacja zobowiązań w zakresie odpowiedzialnego zaopatrzenia w papier odzwierciedla rolę firmy jako ważnego interesariusza w łańcuchu dostaw masy papierniczej i produktów papierniczych oraz jej rolę w promowaniu i dostarczaniu zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie produktów papierniczych.

Co ważne, w 2020 r. Firma Avery Dennison podjęła również kroki w celu dostosowania się do planu ONZ dotyczącego bardziej zrównoważonej przyszłości. W listopadzie Avery Dennison dołączył do wiodących firm i interesariuszy na całym świecie jako sygnatariusz ONZ Global Compact, największej na świecie dobrowolnej inicjatywy na rzecz obywatelstwa korporacyjnego. Odpowiedzialne praktyki biznesowe, wartości i zobowiązania firmy są ucieleśnieniem dziesięciu uniwersalnych zasad Porozumienia w dziedzinie praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji.

Ponadto firma Avery Dennison bardziej strategicznie dostosowała swoje osiem celów zrównoważonego rozwoju na 2025 r. Do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ przyjętych przez 193 kraje jako plan wyeliminowania skrajnego ubóstwa, zmniejszenia nierówności i ochrony planety do 2030r. „Globalne wyzwania roku 2020 jednoznacznie pokazały, jak ważne jest prowadzenie - i dostarczanie - zrównoważonych praktyk biznesowych i działań korporacyjnych, które doprowadzą do powstania bardziej odpornych społeczności i przedsiębiorstw” - powiedział Deon Stander, wiceprezes i dyrektor generalny ds. Marki detalicznej i rozwiązań informacyjnych i globalny lider w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Wkraczając w 2021 r., Nasze strategie nabierają jeszcze większego znaczenia i podwoimy liczbę innowacji, współpracy i ciągłego doskonalenia w całym naszym łańcuchu dostaw, aby przynieść znaczącą zmianę dla ludzi i planety”.

Na podstawie informacji firmy Avery Dennison

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności