WBCDS po raz kolejny wyróżnia raport Stora Enso nt. korporacyjnej polityki zrównoważonego rozwojuPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała, że jej korporacyjny raport nt. realizowanej przez firmę polityki zrównoważonego rozwoju (Sustainability Report 2019) trzeci rok z rzędu znalazł się w pierwszej dziesiątce tego typu sprawozdań. Są one oceniane przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD).

Wszystkie brane pod uwagę przez WBCSD raporty zostały uwzględnione w specjalnej, poświęconej im publikacji – „Reporting matters” („Raportowanie ma znaczenie”). Według jej autorów, Sustainability Report 2019 firmy Stora Enso potwierdza wdrażanie przez skandynawski koncern tzw. dobrych praktyk i odzwierciedla realizowaną przez firmę politykę zrównoważonego rozwoju. Wśród mocnych stron raportu publikacja WBCSD wymienia m.in. wyszczególnienie przez Stora Enso trendów zewnętrznych stanowiących kontekst dla istotnych kwestii, jak również bogatą warstwę graficzną, za pomocą której zilustrowano postęp w realizacji celów środowiskowych wyznaczonych przez firmę.

„Z dużą satysfakcją odnotowujemy fakt, że długofalowe działania Stora Enso, których celem jest ciągłe udoskonalanie naszego raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju, po raz kolejny zostały docenione – mówi Annette Stube, Executive Vice President ds. polityki zrównoważonego rozwoju Stora Enso. – Pozostajemy zdeterminowani, by przekazywać w sposób czytelny i transparentny wszystkie działania w obszarze tzw. sustainability i by tym samym w jak najlepszy sposób komunikować się z naszymi akcjonariuszami. Naszym celem jest i będzie w dalszym ciągu stałe podnoszenie jakości publikowanych raportów środowiskowych na jak najwyższy poziom”.

„Poza funkcją informacyjną i właściwą równowagą w kontekście prezentowanych treści, dobry raport musi być łatwo zrozumiały dla wszystkich akcjonariuszy. Nasze raportowanie buduje zaufanie do marki Stora Enso. Z tego względu wciąż poszukujemy odpowiedniego sposobu na interesujące, także w warstwie ilustracyjnej, prezentowanie rozbudowanych treści informacyjnych. Nasz raport nt. korporacyjnej polityki zrównoważonego rozwoju to przykład tego typu działań” – dodaje Ulrika Lilja, Executive Vice President ds. komunikacji w Stora Enso.

„Raport nt. polityki zrównoważonego rozwoju Stora Enso za 2019 rok pokazuje pełną zgodność między jego treścią a oceną ważności podejmowanych przez firmę działań prośrodowiskowych. Zawiera on zwięzłe informacje na temat kluczowych wskaźników efektywności, celów określonych przez spółkę oraz postępów w realizacji każdego z nich. Mamy nadzieję, że inne przedsiębiorstwa wezmą przykład ze Stora Enso w kontekście właściwego wdrażania dobrych praktyk” – mówi Rodney Irwin, dyrektor zarządzający w dziale Redefining Value WBCSD.

Wydawnictwo „Reporting matters", stworzone przez WBCSD ma pomóc w zwiększeniu efektywności korporacyjnego raportowania na tematy inne niż kwestie finansowe. Raport Stora Enso znalazł się w pierwszej dziesiątce wśród 158 tego typu publikacji nadesłanych przez przedsiębiorstwa z całego świata (bez określania konkretnego miejsca w przypadku każdej z firm).

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności