recepcja
Zaloguj się
e-mail  
hasło  
  (przypomnij hasło)
Zarejestruj się za darmo

Dla profesjonalisty

Raport z badania: "Stan innowacji biznesowych i informatycznych"Poprzedni artykuł 

Salesforce MuleSoft, dostawca najlepszej na świecie platformy integracji i interfejsów API, przedstawił wnioski z raportu The State of Business and IT Innovation („Stan innowacji biznesowych i informatycznych”). Jak wykazały badania1, które zostały przeprowadzone wśród 1739 kierowników działów przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 pracowników, tylko 37% organizacji dysponuje technologiami i wykwalifikowanymi pracownikami niezbędnymi do szybkiej realizacji projektów cyfrowych. Ma to spore znaczenie podczas pandemii COVID-19.

Zdecydowana większość (82%) respondentów potrzebuje szybkiego i łatwego dostępu do danych, systemów informatycznych i aplikacji, aby utrzymać swoją produktywność i wydajnie pracować. Dostęp do danych ma znaczenie newralgiczne. Ponad połowa (59%) kierowników działów jest zaangażowana w szukanie, proponowanie lub tworzenie nowych sposobów świadczenia zewnętrznych usług cyfrowych, takich jak budowanie samoobsługowych portali internetowych lub aplikacji mobilnych umożliwiających kontakty z klientami. Jednak tylko 29%, czyli niespełna jedna trzecia uważa, że ich przedsiębiorstwa efektywnie łączą i wykorzystują dane z różnych źródeł w celu generowania dodatkowych korzyści biznesowych.

„W świecie opartym na technologiach cyfrowych każda branża powinna się przygotować na szybkie zmiany, a każde przedsiębiorstwo musi reagować na nowe potrzeby swoich klientów szybciej niż kiedykolwiek” ― powiedział Brent Hayward, dyrektor generalny firmy MuleSoft. „Badania te wykazały, że dane są jednym z najważniejszych zasobów, których przedsiębiorstwa potrzebują do sprawnego działania i osiągania coraz lepszych wyników. Firma musi wyposażyć każdego pracownika w narzędzia i uprawnienia potrzebne do integrowania danych i wykorzystania ich potencjału niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Umożliwi to szybką realizację kluczowych projektów, wdrażanie innowacji na dużą skalę oraz jeszcze lepsze połączenie produktów i usług”.

W raporcie State of Business and IT Innovation zwrócono szczególną uwagę na następujące wyzwania i możliwości związane z transformacją cyfrową w przedsiębiorstwach:

Silosy danych coraz częściej spowalniają realizację inicjatyw cyfrowych

Jak wynika z raportu firmy McKinsey , przedsiębiorstwa, które kiedyś tworzyły strategie cyfrowe na okres od roku do trzech lat, muszą teraz skalować swoje inicjatywy tak, aby mogły zostać zrealizowane w ciągu kilku dni lub tygodni. W raporcie tym zwrócono uwagę na fakt, że pandemia COVID-19 spowodowała wzrost liczby inicjatyw cyfrowych średnio o 11-23%2. Wyszczególniono również czynniki, które utrudniają firmom działalność, rozwój i spełnianie oczekiwań klientów:

  • Silosy danych. Jedna trzecia (33%) ankietowanych kierowników działów twierdzi, że pandemia COVID-19 zwróciła uwagę na brak połączeń między istniejącymi systemami informatycznymi, aplikacjami i danymi, który nie pozwala na efektywną realizację projektów cyfrowych.
  • Brak pracowników z kwalifikacjami w dziedzinie technologii cyfrowych. Zdaniem 29% respondentów kolejnym czynnikiem utrudniającym realizację takich projektów jest brak pracowników wykwalifikowanych w zakresie technologii cyfrowych.
  • Przeciążone zespoły informatyczne, które nie są w stanie wystarczająco szybko realizować projekty. Ponad połowa (51%) kierowników działów przedsiębiorstw jest niezadowolona z szybkości realizowania projektów cyfrowych przez działy informatyczne.

Problemy z integracją mają niekorzystny wpływ na przychody firmy i doświadczenia klientów

Ponad połowa (54%) respondentów twierdzi, że ma problemy z łączeniem różnych systemów informatycznych, aplikacji i danych. Wskaźnik ten nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większe problemy z wydajnością operacyjną przedsiębiorstw. Wielu kierowników działów postrzega te problemy jako zagrożenie dla swoich przedsiębiorstw oraz ich zdolności do zapewnienia klientom ujednoliconej obsługi.

  • Odseparowane systemy i silosy danych hamujące rozwój firmy. Kierownicy działów wiedzą, jakie następstwa może mieć brak połączeń między systemami, aplikacjami i danymi. Ponad połowa (59%) uważa, że wpływa on niekorzystnie na rozwój firmy i wzrost przychodów.
  • Niespójność obsługi klienta będąca następstwem odseparowanych systemów i aplikacji oraz silosów danych. Większość (59%) kierowników działów przedsiębiorstw zgodnie stwierdza, że brak połączeń między systemami, aplikacjami i danymi ma niekorzystny wpływ na doświadczenia klientów, od których zależy dziś w dużej mierze sukces przedsiębiorstwa.
  • Integracja warunkiem automatyzacji. Trzy piąte (60%) respondentów przyznaje, że brak połączeń między systemami, aplikacjami i danymi hamuje również inicjatywy w dziedzinie automatyzacji. Równocześnie coraz więcej firm dąży do automatyzacji procedur biznesowych za pomocą takich funkcji, jak robotyzacja procesów.

Przedsiębiorstwa muszą odblokować potencjał danych, aby przyspieszyć procesy dzięki technologiom cyfrowym

Gdy rośnie zapotrzebowanie na inicjatywy cyfrowe, przedsiębiorstwa z różnych branż muszą działać szybciej. Przeszkadzają im więc silosy danych, które spowalniają procesy, a tym samym utrudniają szybkie spełnianie oczekiwań klientów oraz wprowadzanie innowacji niezbędnych we współczesnym cyfrowym świecie, w którym standardem jest zdalna praca. W raporcie podkreślono potrzebę szerszego udostępnienia nowych możliwości i wyposażenia użytkowników biznesowych w narzędzia niezbędne do tego, aby szybko i łatwo odblokować potencjał danych, łączyć aplikacje i automatyzować procesy.

  • Konieczność rozszerzenia zakresu innowacji poza obszar IT. Większość (58%) respondentów uważa, że szefowie działów informatycznych przeznaczają więcej czasu na bieżącą obsługę systemów niż na wdrażanie innowacji. 44% stwierdza nawet, iż działy informatyczne w ich firmach blokują innowacje. W rozwiązaniu tego problemu pomaga model samoobsługowy, który umożliwia każdemu wykorzystanie potencjału danych. Za pomocą tego modelu dział informatyczny może wprowadzać innowacje w całym przedsiębiorstwie tak, aby nimi zarządzać, ale ich nie blokować. Gdy dział informatyczny zostanie uwolniony od zadań związanych z taktyczną integracją i serwisowaniem, będzie mógł lepiej skupić się na innowacjach i realizowaniu kluczowych projektów.
  • Współpraca z działem informatycznym kluczem do zwiększenia innowacyjności. Ponad dwie trzecie (68%) respondentów uważa, że pracownicy działu informatycznego i innych działów powinni połączyć siły, aby wspólnie wdrażać innowacje w całym przedsiębiorstwie.
  • Łatwy dostęp do danych warunkiem przyspieszenia pracy kierowników działów przedsiębiorstw. Zdecydowana większość (80%) respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwa skorzystałyby, gdyby dane i funkcje informatyczne były dostępne w formie gotowych modułów. Wówczas kierownicy działów mogliby samodzielnie tworzyć rozwiązania cyfrowe i realizować projekty.

Na podstawie informacji firmy MuleSoft
Obraz Buffik z Pixabay

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności