UNITED CAPS przedstawia pierwszą w branży inicjatywę „Define Your Circle”Poprzedni artykuł 

UNITED CAPS, międzynarodowy producent nakrętek i zamknięć, przedstawił dziś nową inicjatywę „Define Your Circle”. W ramach stałego zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój, „Define Your Circle” ma na celu zapewnić klientom UNITED CAPS prostszy sposób obliczania wpływu ich produktów na środowisko w całym cyklu życia, od momentu wprowadzenia materiałów do zakładu, aż po wydajność w rękach użytkownika końcowego. Ponadto „Define Your Circle” umożliwia klientom przyczynienie się do rozwoju gospodarki o prawdziwie zamkniętym obiegu, w której tworzywa sztuczne są zbyt cenne, aby je marnować, i marnują się, gdy są uważane za jednorazowe.

„W UNITED CAPS zrównoważony rozwój zawsze był podstawą naszych wartości” - powiedział Benoit Henckes, dyrektor generalny. „Nieustannie poszukujemy działań, które możemy podjąć, aby zmniejszyć wpływ naszych nakrętek i zamknięć na środowisko - sposób ich wykonania, materiały, z których są zbudowane, ich wagę, sposób ich sprzedaży i dystrybucji. Dzięki naszej pierwszej w branży inicjatywie "Define Your Circle'' rozszerzyliśmy tę możliwość na naszych klientów, udostępniając łatwe w użyciu narzędzia, które pozwalają nam dokładniej obliczyć ich ślad węglowy, podejmując w stosownych przypadkach działania w celu skrócenia ich cyklu życia wpływ na środowisko i podejmować oparte na danych decyzje dotyczące swoich produktów. Uważamy to za odpowiedzialne podejście do prowadzenia działalności w dobie zmian klimatycznych i negatywnego wpływu człowieka na środowisko”.

Co wyróżnia „Define Your Circle”?

UNITED CAPS obserwuje rosnące zainteresowanie stosowaniem żywic biologicznych i pochodzących z recyklingu z certyfikatem zrównoważonego rozwoju jako części podejścia do składu produktu. Jednocześnie zarówno klienci, jak i konsumenci starali się lepiej zrozumieć wagę decyzji, które podejmują w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Jednym ze sposobów pomiaru wpływu na środowisko, wykraczającego poza zwykłe przyjmowanie założeń dotyczących wpływu, co jest prawdopodobnie najczęstszym podejściem, jest proces zwany oceną cyklu życia (LCA), który ocenia wpływ opakowań żywności na środowisko, w tym użytego materiału, koniec życia (odpady), a także inne skutki dla środowiska, takie jak ogólny wpływ zapasów pasz opartych na paliwach kopalnych lub biologicznych. Proces pokazuje również wpływ na całkowity ślad węglowy dzięki zastosowaniu lżejszych (ale równie skutecznych) zakrętek i zamknięć, mniejszych rozmiarów szyjki i nie tylko.

Szczególnie dla mniejszych i średnich firm może to być trudny, złożony i kosztowny proces, który wymaga specjalistów. Ponadto istnieje wiele błędnych przekonań na temat wpływu różnych rodzajów tworzyw sztucznych na środowisko w całym cyklu życia, w tym tych wytwarzanych z surowców paliw kopalnych i tych wytwarzanych z surowców pochodzenia biologicznego.

„Naszym celem w ramach programu „Define Your Circle” jest zapewnienie naszym klientom narzędzia do dokonywania świadomych wyborów, biorąc pod uwagę ich wpływ na środowisko oraz do porównywania naszych produktów między sobą oraz z produktami konkurencyjnymi w celu uzyskania możliwie najbardziej zrównoważonego rozwiązania” - wyjaśnia Henckes.

Zamiast polegać na złożoności pełnej oceny LCA, UNITED CAPS zdecydował się wykorzystać jedną z największych w branży baz danych oceny cyklu życia, GaBi, która jest stale aktualizowana w miarę pojawiania się nowych technologii i nowych informacji.

GaBi wywodzi się z niemieckich słów „Ganzheitliche Bilanzierung” oznaczających holistyczne równoważenie i istnieje od ćwierć wieku i ma na celu ułatwienie procesu oceny cyklu życia. Narzędzie UNITED CAPS „Define Your Circle” zapewnia klientom dostęp do tej obszernej bazy danych, dostarczając wglądu i wskazówek, które prowadzą do lepszego podejmowania decyzji dotyczących zrównoważonego rozwoju.

W ramach tego holistycznego podejścia „Define Your Circle” umożliwia klientom analizę wpływu na środowisko kapsli, zamknięć i pojemników, z którymi są używane, i podejmowanie lepszych decyzji dotyczących wielu aspektów produkcji i dystrybucji produktów.

„Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę ze złożoności, które towarzyszą dokonywaniu właściwych wyborów dotyczących zrównoważonego rozwoju. UNITED CAPS przyjęło podejście, które kładzie nacisk na przejrzystość opartą na danych, aby ułatwić podejmowanie decyzji”- mówi Henckes.

„Weźmy na przykład nasz KINDCAP do produktów do odżywiania niemowląt”, dodaje Henckes. „Zaprojektowaliśmy go jako najlżejszy produkt na rynku, ale chcieliśmy zagłębić się głębiej, aby pomóc ludziom zrozumieć, co to naprawdę oznacza”.

„Porównując nasze zamknięcie KINDCAP za pomocą wskaźnika GaBi ze standardową nasadką zatrzaskową 99 PE od Konkurenta X, widzimy, że KINDCAP jest o ponad 20% bardziej przyjazny dla środowiska praktycznie we wszystkich aspektach. Od niedoboru wody po zmiany klimatyczne i wykorzystanie zasobów - jest to zdecydowanie lepsze dla planety”.

„Ale gdybyś chciał pójść jeszcze dalej, można zadać pytanie: „A co by było, gdyby klient chciał wykonać to zamknięcie z żywic pochodzenia biologicznego lub z recyklingu?”

Powszechnie uważa się, że zapasy pasz pochodzenia biologicznego, które można wykorzystać do produkcji żywicy plastikowej, takiej jak kukurydza lub trzcina cukrowa, są najbardziej zrównoważonym
podejściem.

„Jeśli dalej porównamy typowe zatrzaski PE wykonane w normalny sposób z KINDCAP wykonanymi w 50% z żywicy pochodzenia biologicznego, możemy teraz znacznie lepiej zrozumieć kompromisy związane z tą decyzją. Na przykład efekt ograniczenia zmian klimatycznych byłby znaczący, ale stosowanie nawozów i innych chemikaliów może przyczynić się do zanieczyszczenia wody pitnej.

To unikalne w branży podejście przyjęte przez UNITED CAPS umożliwia szybkie i łatwe podejmowanie decyzji opartych na faktach.

Przyjęte rozwiązanie dla użytkownika końcowego polegało na pracy z żywicami biologicznymi i recyklingowanymi z certyfikatem ISCC Plus. Odpowiedni do zastosowań spożywczych, ten certyfikat pozwala markom komunikować częściowe użycie certyfikowanej żywicy (mniej niż 100%). Na przykład zamknięcie mogło być wykonane z żywicy certyfikowanej przez ISCC, ale butelka nie była. W tym przykładzie certyfikat zamknięcia może być umieszczony na opakowaniu, pomagając konsumentowi w dokonaniu świadomego wyboru.

„Często mówimy o kapslach i zamknięciach, które muszą działać w zakładzie i w dłoni; mamy nadzieję, że „Define Your Circle” również zachęci ludzi do mówienia o występach dla planety.”

Na podstawie informacji firmy UNITED CAPS

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności