Stora Enso wprowadza program ochrony bioróżnorodności w należących do firmy lasach na obszarze SzwecjiPoprzedni artykuł 

Stora Enso zainicjowała kompleksowy program ochrony bioróżnorodności w należących do koncernu lasach, znajdujących się na obszarze Szwecji. Firma określiła też szereg związanych z tym celów środowiskowych. Program uwzględnia pięć kluczowych obszarów, dla którego wyznaczono konkretne działania i mierzalne cele, z datą ich realizacji przewidywaną na rok 2030.

Stora Enso jest właścicielem 1,4 mln ha lasów na obszarze Szwecji, będąc tym samym jednym z największych w tym kraju ich posiadaczem. Ochrona bioróżnorodności – jak zapewnia firma – była od dziesięcioleci integralną częścią jej gospodarki zasobami leśnymi. Nowy program ma w jeszcze większym stopniu wzmocnić działania w tym zakresie.
„Zdajemy sobie sprawę, że ludzkość musi natychmiast podjąć zdecydowane działania, by chronić bioróżnorodność. Wiemy też, że inicjatywy realizowane przez Stora Enso wpisują się w te założenia” – mówi Ida Bränngård, kierująca działem zarządzania zasobami leśnymi w Stora Enso Skog.
Poza już realizowanymi działaniami w zakresie ochrony bioróżnorodności, nowy program – uwzględniający ponad 30 konkretnych zadań – ma na celu zwiększenie wartości środowiska naturalnego i poprawę bioróżnorodności na obszarach leśnych w Szwecji, będących własnością Stora Enso. W specjalnym komunikacie prasowym część z nich firma wyszczególniła, wskazując je jako kluczowe obszary i cele programu. Mają one zostać zrealizowane do roku 2030.

Martwe drewno
Stora Enso podkreśla, że istnienie ponad 40% wszystkich drzew, znajdujących się na przygotowanej przez firmę liście zagrożonych gatunków, jest uzależnione od martwego drewna. W programie przyjęto w związku z tym, by zwiększyć jego ilość na obszarach należących do koncernu o 40%.

Drzewa liściaste
Firma podkreśla, że drzewa liściaste stanowią miejsce zamieszkania wielu gatunków. Celem Stora Enso jest podwojenie ich liczby w nowo powstałych lasach, co oznacza 700 tys. nowych sadzonek rocznie.

Woda
Cieki wodne i tereny podmokłe często cechuje bioróżnorodność, gdyż wiele gatunków jest uzależnionych od wody na różnych etapach swojego życia. Jednym z założeń programu Stora Enso jest zidentyfikowanie czterech głównych obszarów wodnych w celu ich odtworzenia i usunięcia barier migracyjnych we wszystkich zidentyfikowanych ciekach wodnych.

Gatunki i siedliska
Nowy program firmy Stora Enso zakłada również koncentrację na ochronie gatunków osłonowych tj. żyjących w obszarze, na którym występuje wiele innych, zagrożonych. Jak podkreśla firma, przyniesie to korzyści także tym drugim, uwzględnionym na tzw. „czerwonej liście”.

Aktywne zarządzanie bioróżnorodnością
Tu wśród planowanych działań Stora Enso wymienia m.in. zwiększenie rocznego wskaźnika nakazanego wypalania, realizowanego na obszarach chronionych średnio o 20% w ciągu najbliższych pięciu lat.

Obecnie Stora Enso prowadzi prace testowe na wybranych, należących do firmy lasów, by sprawdzić metody zarządzania bioróżnorodnością i ocenić ich możliwości przed wprowadzeniem programu na szeroką skalę. Działania te są realizowane wspólnie z uniwersytetami, organizacjami środowiskowymi, organizacjami pozarządowymi oraz autorytetami branżowymi. Ich celem jest – jak podkreśla Stora Enso – dzielenie się wiedzą i wprowadzanie wspólnie opracowanych innowacyjnych, przyszłościowych rozwiązań.
„Bioróżnorodność lasów w dużej mierze zależy od tworzenia zróżnicowanego krajobrazu leśnego. Różne struktury, wiek i rodzaje lasów to ważne parametry bioróżnorodności. Nasz program ma na celu stworzenie swego rodzaju mozaiki krajobrazowej, zwiększenie zróżnicowania i promowanie naturalnych wartości we wszystkich obszarach leśnych” – podsumowuje Ida Bränngård.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej pai.info.pl

 Produkcja: WebFabrika 1999-2023 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności