Black Point uruchamia program motywacyjny dla zarząduPoprzedni artykuł 

Nawet 28,5 mln zł skonsolidowanego zysku brutto w latach 2010 - 2012 łącznie – taki cel stoi przed zarządem notowanej na rynku NewConnect spółki Black Point. Plany są ambitne, ale realne – mówi zarząd spółki i przyjmuje założenia programu motywacyjnego na najbliższe lata.

Wysokość skonsolidowanego zysku brutto została zapisana w uruchomionym właśnie programie motywacyjnym dla zarządu spółki Black Point. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie nagradzać w nim członków zarządu za wypracowane w latach 20010-2012 zyski. Motywacją do osiągnięcia ambitnych wyników będą warranty subskrypcyjne serii 1, uprawniające do nabycia akcji serii D spółki Black Point po preferencyjnej cenie nominalnej.

Program motywacyjny uzależnia wysokość premii od wypracowanego skonsolidowanego zysku brutto łącznie za trzy lata. Jego minimalną premiowaną wielkość określono na poziomie 24 mln złotych. Drugi nagradzany pułap to zysk rzędu 26,8 mln złotych. Maksymalnie natomiast premiowany będzie zysk przekraczający 28,5 mln złotych.

- Propozycja jest atrakcyjna i potwierdza ogromne zaufanie, jakim akcjonariusze darzą zarząd spółki - komentuje Kamila Yamasaki, prezes Black Pointa. – Dokonania spółki, dynamika wzrostu grupy Black Point oraz plany rozwoju firmy sprawiają, że perspektywa osiągnięcia zysków na takim poziomie jest realna – dodaje.

Osiągnięcia spółki i jej zarządu w latach 2000 – 2009 akcjonariusze postanowili wynagrodzić Kamili Yamasaki - prezes Black Pointa oraz wiceprezes spółki - Annie Skałeckiej. Już teraz w ramach pierwszej transzy emisyjnej, przyznano im łącznie 200 tysięcy warrantów do objęcia akcji serii D w liczbie nie większej niż 200 tysięcy. W ramach drugiej transzy członkom zarządu przyznanych zostanie 300 tysięcy warrantów, pod warunkiem uzyskania przez Black Point skonsolidowanego zysku brutto na poziomie przekraczającym 28,5 mln złotych. Osoby objęte programem motywacyjnym podpisały umowę lock-up’ową (umowę zobowiązującą do czasowego niezbywania akcji).

Dzięki pracy zarządu Black Point zyskał pozycję największego w Polsce producenta alternatywnych materiałów do druku, obecnego w Europie Środkowo-Wschodniej (m.in. Czechy, na Słowacja, Węgry, Pribaltika). Producent z sukcesem przewodzi grupie Black Point i konsekwentnie wzmacnia pozycję dzięki działającej na światowym rynku spółce Eco Service, która koncentruje się na handlu pustymi kartridżami. Do największych sukcesów można zaliczyć udany debiut na rynku NewConnect (maj 2010 roku) oraz uruchomienie w Chinach spółki Eco Service China (czerwiec 2010 roku).

Na podstawie informacji firmy Black Point S.A.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2022 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności