Black Point wypłaci dywidendęPoprzedni artykuł 

Spółka Black Point podzieli się zyskiem za 2010 rok. Wysokość rekomendowanej przez Zarząd dywidendy ma wynieść 10 groszy na akcję. Firma kontynuuje przyjętą politykę wypłacania dywidendy akcjonariuszom i pozostaje jedną z nielicznych notowanych na NewConnect, które to robią.

Ostateczną decyzję odnośnie podziału zysku netto spółki Black Point za 2010 rok podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 maja, choć już teraz wiadomo, że Zarząd rekomendował WZA wypłatę dywidendy za 2010 rok. Władze spółki chcą podzielić się z akcjonariuszami kwotą 1 mln 100 tys. zł, co stanowi 33% wypracowanego przez spółkę zysku netto. To oznacza wypłatę dywidendy w wysokości 10 gr za akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy to 30 czerwca 2011 roku.

- Mimo dynamicznie zmieniających się realiów rynku, wypracowaliśmy skonsolidowane przychody na poziomie 71,5 mln zł i zysk brutto wielkości 6,9 mln zł – mówi Kamila Yamasaki, prezes Black Point S.A. Grupa Black Point utrzymuje stabilną pozycję rynkową i dobrą kondycję finansową, co znajduje potwierdzenie w decyzji o wypłacie dywidendy. - Większość środków finansowych inwestujemy w rozwój spółek Grupy i zwiększanie naszej efektywności. Jednym z takich działań jest wdrażany w ramach produkcji Black Pointa program ,,Innowacyjnej technologii” – dodaje prezes.

Black Point od momentu debiutu na rynku NewConnect w maju 2010 roku konsekwentnie kontynuuje politykę wypłacania dywidendy. Z akcjonariuszami dzielił się zyskami dwukrotnie. Na początku października 2010 spółka zdecydowała o przeznaczeniu 660 tys. zł z zysku za 2009 rok na wypłatę dywidendy, co oznaczało wypłatę 6 gr na jedną akcję w październiku 2010 roku.

Na dodatkową dywidendę trafiła też część kapitału zapasowego utworzona z niepodzielonych zysków spółki z lat ubiegłych. W styczniu 2011 roku Black Point na dodatkową dywidendę przeznaczył 1,1 mln zł. Dywidendę w wysokości 10 gr na akcję wypłacono 14 lutego 2011 roku.

Black Point od ponad 20 lat utrzymuje pozycję lidera branży alternatywnych materiałów do druku w Polsce. Tylko w tym roku spółka podpisała kilka ważnych kontraktów dystrybucyjnych, wśród nich umowę z ABC-Datą, Vobisem i – w ubiegłym tygodniu - z jedną z największych w Polsce sieci Cash&Carry – sklepami Selgros. Black Point swoje produkty sprzedaje też w Europie Środkowo-Wschodniej, m.in. Czechach, na Słowacji, Węgrzech i wkrajach nadbałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia). W ramach Grupy Black Point działa aktywnie też poza Europą. Należąca do Grupy spółka Eco Service zajmuje się handlem pustymi kartridżami także w Azji (Eco Service China) i obu Amerykach.

Na podstawie informacji firmy Black Point S.A.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2022 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności