Wprowadzenie opłaty dystrybucyjnej w IgepaPoprzedni artykuł 

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2011 zaczął obowiązywać w Polsce system obowiązkowych opłat drogowych VIATOLL. Są to opłaty pobierane od pojazdów o masie powyżej 3,5 tony za przejazd wyznaczonymi odcinkami dróg krajowych. Pierwsze miesiące funkcjonowania systemu VIATOLL pokazały, że koszty ponoszone z jego tytułu znacznie przewyższają funkcjonujące dotychczas rozwiązanie w postaci winiet.

Wprowadzenie tego parapodatku w szczególnym stopniu odczuły firmy logistyczne oraz hurtownie dystrybucyjne, do grona których należy Igepa Polska. Wynika to z faktu, że wydatki na transport stanowią u nich główny składnik kosztów działalności. Jednocześnie ciągłość i terminowość dostaw są kluczowymi elementami naszej oferty co oznacza, że dalsza redukcja kosztów w tym zakresie odbiłaby się negatywnie na poziomie świadczonych usług.

Dlatego też, dążąc do utrzymania najwyższej jakości serwisu oferowanego przez Igepa Polska, zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia od 5 września 2011 opłaty dystrybucyjnej w wysokości 1% wartości towaru netto dostarczanego z magazynów Igepa. Opłata dystrybucyjna będzie wyszczególniona na każdej fakturze jako odrębna pozycja.

Licząc na zrozumienie z Państwa strony zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzenie opłaty dystrybucyjnej nie wiązało się dla Państwa z niedogodnościami organizacyjnymi.

Z wyrazami szacunku

Marcin Jaworowski
Prezes Zarządu Igepa Polska Sp. o.o.

Na podstawie informacji firmy Igepa Polska Sp. o.o.

 Produkcja: WebFabrika 1999-2022 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności