Warszawskie Bibliochody z Polskim Bractwem Kawalerów GutenbergaPoprzedni artykuł 

Organizatorami gry miejskiej są:
 • Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
 • LXXV Liceum Ogólnokształcace im. Jana III Sobieskiego w Warszawie

Zasady Gry Miejskiej
 • Gra miejska odbywa się dnia 12 października 2011 roku w Warszawie.
 • Gra miejska odbędzie się niezależnie od pogody.
 • Zadaniem uczestników jest, w jak najkrótszym czasie, rozwiązanie zagadek Gry miejskiej i wykonanie powierzonego im zadania finałowego.
 • W Grze miejskiej mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Uczestnicy grają w zespołach.
 • Warunkiem udziału w grze jest rejestracja zespołu liczącego 2-4 uczniów (zwany dalej: Zespół).
 • Każdy zespół wybiera Kapitana, który jest upoważniony do reprezentowania interesów grupy.
 • Uczestnicy niepełnoletni winni mieć pisemną zgodę rodziców na samodzielny udział w Grze miejskiej.
 • Mile widziani nauczyciele – obserwatorzy.
 • Każda z osób uczestniczących w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 • Karty zgłoszenia do Gry miejskiej przyjmowane są do dn. 9 października 2011 r., na adres mailowy: wozniakewa@gazeta.pl
> Karta zgłoszeniowa

Na podstawie informacji Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga

 Produkcja: WebFabrika 1999-2022 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności