Seminarium Naukowe Zakładu Technologii PoligraficznychPoprzedni artykuł 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte Seminarium Naukowe Zakładu Technologii Poligraficznych, które odbędzie się dnia 28.10.2011 r. (piątek) o godz. 12.15 w sali 19C ZTP (ul. Konwiktorska 2). Podczas seminarium wygłoszony zostanie referat dr inż. Zuzanny Żołek-Tryznowskiej na temat: Próby zastosowania polimerów hiperrozgałęzionych w poligrafii.

Abstract

W ciągu ostatnich lat hiperrozgałęzione polimery stały się przedmiotem intensywnych badań. Opracowano wiele ich zastosowań w takich dziedzinach, jak dodatki do: paliw, czy tworzyw sztucznych, a niektóre spośród tych zastosowań już opatentowano. Okazało się, że można je także zastosować w poligrafii, między innymi jako dodatki czy to do farb drukarskich, czy też poprawiające barwienie włókien z tworzyw sztucznych. Na podstawie informacji zawartych w patentach oraz w publikacjach w czasopismach o międzynarodowym zasięgu można uznać, że dodatek polimerów hiperrozgałęzionych do farb drukarskich, przede wszystkim zaś do fleksograficznych, jest korzystny.
W literaturze opisano rozwiązania polegające na wykorzystaniu polimerów hiperrozgałęzionych jako dodatków do farb drukarskich, w których pożądana jest mała lepkość i szybkie ich schnięcie. Duża liczba grup funkcyjnych w cząsteczkach tych polimerów wpływa na adhezję i wodoodporność farb. Niewielki dodatek polimeru do farb drukarskich może poprawić ich właściwości. W szczególności dotyczy to farb wodorozcieńczalnych, których adhezja do podłoża oraz odporność na ścieranie jest gorsza niż rozpuszczalnikowych, szkodliwych dla środowiska.
Współczesne metody syntezy umożliwiły w tani i łatwy sposób otrzymać polimery hiperrozgałęzione o małej masie cząsteczkowej a dużej ilości różnych grup funkcyjnych, które w łatwy sposób można modyfikować, otrzymując połączenia o zadanych właściwościach. Prowadzone badania pozwolą ustalić:
- czy dodatek polimerów hiperrozgałezionych dostępnych komercyjnie może być wykorzystany do modyfikacji farb fleksograficznych,
- jaka ilość polimeru jest niezbędna do poprawienia właściwości farb oraz odbitek wykonanych za pomocą tych farb.
Realizowane badania umożliwią poszerzenie wiedzy na temat właściwości fizykochemicznych oraz rozpuszczalności polimerów hiperrozgałęzionych. Należy spodziewać się, że uzyskane wyniki przyczynią się do pogłębienia wiedzy i poznania współzależności występujących pomiędzy podłożem, farbą a jakością i trwałością uzyskanych wydruków.

Na podstawie informacji ZTP WiP PW

 Produkcja: WebFabrika 1999-2022 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności