"Mała typografia" - wystawa Krzysztofa JerominkaPoprzedni artykuł 

23 listopada ( środa) o godz. 17.00
Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1, Lublin serdecznie zaprasza na
wernisaż wystawy :

"Mała typografia" - Krzysztofa Jerominka

po wernisażu spotkanie z autorem

Krzysztof Jerominek – urodzony w Wołominie w 1953. W 1971 rozpoczął pracę zawodową jako zecer w Doświadczalnej Oficynie Graficznej – eksperymentalnej placówce działającej od 1964 roku pod auspicjami Pracowni Sztuk Plastycznych. DOG była nie tylko drukarnią, wykonującą bibliofilskie druki i akcydensy m.in. na zlecenie najwyższych władz państwowych, ale przede wszystkim miejscem sprzyjającym teoretycznym dyskusjom i praktycznym próbom określania roli i miejsca typografii jako specyficznej dziedziny sztuki użytkowej. Mentorem i Mistrzem Jerominka został wkrótce – z obopólnego wyboru – Leon Urbański, wybitny projektant druków, wielokrotny laureat międzynarodowych konkursów sztuki książki IBA w Lipsku, erudyta, współzałożyciel wraz z Andrzejem Rudzińskim i Henrykiem Urbanowiczem Doświadczalnej Oficyny Graficznej i wieloletni jej „spiritus movens”.
Zasadom sztuki typografii, którym hołdował Leon Urbański (przejrzystości, prostocie, funkcjonalności, klasycznym proporcjom, roli typografa jako pośrednika między autorem a czytelnikiem czy wreszcie obowiązkowi znajomości treści dzieła przez typografa) pozostaje Jerominek wierny do dziś.
Z Oficyną związany był – w ostatnich latach już nieetatowo – aż do jej faktycznego rozwiązania w roku 2002. Zetknął się tu i współpracował z takimi projektantami, jak Marian Sztuka, Roman Duszek, Mateusz Gawryś, Jan Hollender, Karol Śliwka, Tytus Walczak, Konstanty M. Sopoćko, Stanisław Töpfer.
W latach 1980–1982 jako nauczyciel zawodu współpracował z Leonem Urbańskim, który prowadził Pracownię Projektowania Typograficznego na warszawskiej ASP. Rozstał się z tą uczelnią odchodząc wraz z Mistrzem w wyniku jego konfliktu z uczelnią dotyczącego zakresu i swobody pracy dydaktycznej.
Etatowo pracował jeszcze przez kilka lat w czasopiśmie „Szpilki” i w wydawnictwie „Współpraca”, ostatecznie jednak zdecydował się na uprawianie wolnego zawodu (jego umiejętności potwierdził w 1984 Minister Kultury, wydając mu odpowiednie zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu artysty plastyka).

Na podstawie informacji Izby Drukarstwa w Lublinie

 Produkcja: WebFabrika 1999-2022 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności