Grupa Model opracowała nową metodę recyklinguPoprzedni artykuł 

W ostatnich miesiącach Grupa Model opracowała pionierski obiekt do recyklingu umożliwiający zoptymalizowane odzyskiwanie włókien za pomocą nowej unikatowej metody. Do niedawna tylko niektóre rodzaje makulatury mogły być poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane. Obiekt do recyklingu w ramach ewolucji włókien umożliwia ponowne wykorzystanie włókien papierniczych, które wcześniej mogły być utylizowane jedynie termicznie.

Korzyści to: większa elastyczność procesu produkcji i mniejsza zależność od rynku makulatury. Decydujące znaczenie przy udanej realizacji pilotażowego obiektu o wartości 38 mln CHF miały zaangażowanie rodziny Właściciela oraz innowacyjne podejście zespołu projektowego. Obiekt zaprojektowano na potrzeby recyklingu papieru odpornego na działanie wody, takiego jak ten stosowany w metkach oraz papieru powlekanego, jak np. w kartonach na napoje i kubkach papierowych wykonanych z papieru typu kraft.

Sukces projektu był możliwy dzięki ogólnemu doświadczeniu w procesach recyklingu i pionierskiemu duchowi zespołu. Ponadto opracowano nowatorski system przetwarzania masy celulozowej i połączono go z innymi maszynami, z których niektóre rzadko stosuje się w przemyśle papierniczym, aby stworzyć złożony i pełny obiekt. System ewolucji włókien ma szeroki potencjał. Umożliwia przejście z recyklingu termicznego na materiałowy dla rodzajów papieru, które wcześniej rzadko były ponownie wykorzystywane, co jest rozwiązaniem korzystnym dla wszystkich zainteresowanych stron. Partnerzy unikają kosztownego recyklingu termicznego makulatury i – jako producent – Model zyskuje wysokiej jakości surowce do produkcji nadające się do ponownego użytku.

Innowacyjna metoda wykorzystywana w nowym obiekcie prowadzi również do znaczącej poprawy jakości produktu końcowego: np. zastosowanie różnych włókien papierniczych umożliwia produkcję zauważalnie mocniejszego papieru. Ponadto w niektórych sytuacjach można obecnie zrezygnować ze stosowania suchych środków chemicznych dzięki wysokowydajnemu produktowi skrobiowemu opracowanemu przez Model AG oraz Meyerhans Mühlen AG i produkowanemu w zakładzie w Weinfelden. Produkt ten nie tylko obniża koszt surowców do produkcji papieru, ale także zapewnia korzyści w zakresie cech produktu. Obiekt ewolucji włókien jest jedynym tego rodzaju obiektem na świecie.

Na podstawie informacji firmy Model Opakowania Sp. z o.o.
Foto: wikimedia.org

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności