NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PAPIERNICTWIE w IPiP PŁPoprzedni artykuł 

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W PAPIERNICTWIE – EDYCJA IV - w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Rekrutacja na semestr jesienny 2018/2019

Organizator

Politechnika Łódzka, Instytut Papiernictwa i Poligrafii, ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź, www.inpap.p.lodz.pl , tel. 42-631-38-03 i 42-631-38-41, e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. inż. Konrad Olejnik, tel. 42-631-38-42, e-mail: konrad.olejnik@p.lodz.pl

Odbiorcy:

Studia podyplomowe są dedykowane zarówno dla osób posiadających pewne doświadczenie zawodowe jak i osób pragnących pogłębić i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności. Słuchaczem studiów podyplomowych może zostać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich). Studia podyplomowe prowadzone są jako zajęcia niestacjonarne w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i odbywają się w soboty i niedziele wyznaczone kalendarzem zjazdów dla studiów niestacjonarnych w Politechnice Łódzkiej.

Maksymalna liczba uczestników: 24 osoby (max. 2 grupy po 12 osób)

Całkowity koszt studiów: 5050 zł. (+30 zł opłata za dyplom)

Zasady rekrutacji: złożenie kompletu dokumentów w sekretariacie Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej do dn. 17 lutego 2017 r. (można przesłać pocztą na adres Instytutu)

Wymagane dokumenty:

  • Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załączonym wzorem;
  • Kwestionariusz osobowy
  • Potwierdzenie wpłaty słuchacza studiów podyplomowych.

UWAGA: Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za studia na dwie równe raty płatne na początku każdego semestru.

Wpłaty – z dopiskiem: „NTWP 2018” - należy dokonywać na konto:
45 1240 3028 1111 0010 3742 3060
POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Instytut Papiernictwa i Poligrafii 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 223

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty zgodnie z zadeklarowaną formą wpłacania (I lub II raty) do czasu rozpoczęcia pierwszych zajęć.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia studiów:
6 października 2018 – 30 września 2019 r.

Na podstawie informacji IPiP PŁ

 Produkcja: WebFabrika 1999-2019 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności