Odbyły się XXXIX Poligraficzne Konfrontacje pt. "Dodatki do farb i lakierów"Poprzedni artykuł 

W dniu 11 maja br., w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej 10A, Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej zorganizowało kolejne, XXXIX Konfrontacje Poligraficzne pod tytułem „Dodatki do farb i lakierów”. Moderatorem był dr hab. inż. Stefan Jakucewicz, prof. Politechniki Warszawskiej, pracownik naukowy ZTP IMiP PW, a partnerem naukowym, tradycyjnie od 2004 roku, Instytut Poligrafii, a obecnie Zakład Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii WIP Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia. Następnie miała miejsce niespodziewana i bardzo miła uroczystość. Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji przyznał naszemu Koledze, absolwentowi Instytutu Poligrafii, pracownikowi dydaktycznemu i naukowemu od 1974 roku oraz członkowi założycielowi Stowarzyszenia, Stefanowi Jakucewiczowi medal 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej za zasługi dla PW i Instytutu Poligrafii. Medal, z upoważnienia i w imieniu Dziekana WIP PW, prof. dr hab. inż. Andrzeja Kolasy, wręczył Prezes SAIP PW Andrzej Żurkiewicz. Kawalerowi medalu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej i osobistej. Uczestnicy Konfrontacji nagrodzili odznaczonego gromkimi brawami, a na sali zasiadało wielu absolwentów, w tym kilku Jego dyplomantów. Jako Stowarzyszenie mamy powód do dumy, ponieważ odznaczenie dla Stefana Jakucewicza, to kolejne takie wyróżnienie dla „ludzi poligrafii” na Politechnice Warszawskiej. Wśród nich są również inni członkowie SAIP-u: dr inż. Ewa Mudrak, dr inż. Tomasz Dąbrowa, dr inż. Jan Kowalczyk oraz członek honorowy SAIP, emerytowany profesor dr hab. Herbert Czichon, wieloletni Dyrektor Instytutu Poligrafii. Stowarzyszenie, jako organizacja, również zostało wyróżnione takim medalem. Wśród odznaczonych są również, obecny Kierownik ZTP IMiP WIP prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili, prof. dr hab. inż. Halina Podsiadło i dr inż. Henryk Godlewski.

Po tak miłej chwili Prezes Stowarzyszenia przekazał „pałeczkę” odznaczonemu moderatorowi, Stefanowi Jakucewiczowi, który przedstawił program Konfrontacji oraz poszczególnych autorów wystąpień, z których trzech to również absolwenci Instytutu Poligrafii i jednocześnie członkowie naszego Stowarzyszenia. Następnie wystąpił, jako pierwszy, z referatem wprowadzającym w tematykę Konfrontacji „Dodatki do farb i lakierów. Zagadnienia ogólne”. Przedstawił w nim, jakie efekty końcowe niosą za sobą niestosowanie lub złe zastosowanie dodatków do farb i lakierów drukarskich. Rezultatem są często błędy druków, które niesłusznie przypisywane są wadom papieru.

Kolejnym referentem był mgr inż. Robert Szarkowski z firmy Böttcher Polska Sp. z o. o., który w swoim bardzo obszernym i „treściwym” wystąpieniu pt. „Nowoczesne dodatki do roztworów wodnych w systemach nawilżających maszyn offsetowych”, przedstawił współczesne dodatki do roztworów nawilżających i ich wpływ i zachowanie się podczas drukowania. Referat był bardzo obszerny i praktycznie wyczerpał tematykę zagadnienia. Całość dopełniły liczne ilustracje.

Dwa następne referaty, przedstawicieli hubergroup Polska Sp. z o.o., zostały wygłoszone przez „zastępców”, ze względu na obowiązkowy udział autorów, na odbywających się w tym czasie, targach FESPA w Niemczech.

Pierwszy referat pt. „Aktualne środki pomocnicze” autorstwa mgr inż. Roberta Kuczery został wygłoszony przez Pawła Ressela. W referacie przedstawiono nowe środki do farb arkuszowych offsetowych. Podano i omówiono potrzeby i skutki ich stosowania. Przedstawiono ilustracje wpływu tych środków na właściwości zaschniętej warstwy farby.

Drugi referat pt. „Wpływ dodatków do farb ciekłych GECKO na ich właściwości” autorstwa mgr inż. Mariusza Matuszewskiego wygłosił mgr inż. Jerzy Kempiński. W referacie, również bogato ilustrowanym, poruszono zagadnienie tzw. promotorów adhezji czyli dodatków polepszających adhezje farb do podłoży niewsiąkliwych.

Ostatnie wystąpienie pt. „Lakiery UV - diabeł tkwi w szczegółach” przedstawiła mgr inż. Katarzyna Łakomiec z firmy Sun Chemical Sp. z o.o. Omówiła ona konkretne przypadki prowadzące do wadliwej produkcji oraz możliwości ich usunięcia. Referat był także bogato ilustrowany.

Wszystkie referaty wywołały ożywioną dyskusję, która w pewnej mierze przerodziła się w zalecenia technologiczne. W spotkaniu wzięło udział ponad 80 uczestników.

Tradycyjnie w Konfrontacjach uczestniczyli studenci i pracownicy dydaktyczni Zakładu Technologii Poligraficznych IMiP PW oraz uczniowie i nauczyciele warszawskich szkół średnich kształcących specjalistów w zakresie ogólnie pojętych mediów.

Uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie tematem Konfrontacji i udział, a prelegentom za merytoryczne i bardzo interesujące wystąpienia.

Już niebawem poinformujemy o kolejnych edycjach Konfrontacji.

Opracowanie: SAIP PW
fot. O.Rainka/SAIP

Dodane 30.05.2017 r. przez Maciej Tryburcy, WebFabrika - Wytwórnia Stron Internetowych.
 Produkcja: WebFabrika 1999-2018 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności