Podsumowanie Art of ColorPoprzedni artykuł 

Pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w Poznaniu, w restauracji Saffron a’la carte na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się czwarta edycja Spotkania ART OF COLOR.

Podobnie jak w roku ubiegłym projekt uzyskał wsparcie wszystkich istotnych organizacji samorządu gospodarczego branży poligraficzno-konwertingowej. Wydarzenie Grupy MTP współorganizowane było wraz z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga.

Jak pokazują wyniki przedsięwzięcia, partnerom udało się w pełni osiągnąć a miejscami przekroczyć planowane rezultaty. Frekwencja wyniosła prawie 100 przedstawicieli firm i organizacji reprezentujących pełne spektrum specjalizacji i kompetencji występujących w tej gałęzi przemysłu. Dużym sukcesem jest fakt uczestnictwa licznej grupy gości z zagranicy – Ukrainy, Niemiec, Hiszpanii, Szwajcarii, Portugalii oraz Chińskiej Republiki Ludowej.

Znaczenie branży dla krajowej gospodarki dobitnie podkreśliło wystąpienie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak oraz obecność Zastępcy Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Pani Patrycji Zeszutek i Ekonomisty ds. Europy Środkowo-Wschodniej BNP Paribas Pana Marcina Kujawskiego, dzięki czemu goście uzyskali informacje o dostępności pomocy publicznej zarówno z UE jak i Polskiego Rządu.

W gronie speakerów i panelistów obok przedsiębiorców znalazło się czterech członków zarządów międzynarodowych korporacji w tym prezes firmy Amcor, największego na świecie producenta opakowań Pan Jerzy Czubak, dwóch wybitnych przedstawicieli środowiska naukowego – prof. dr hab. Dariusz Kuźmina z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. inż. Artur Bartkowiak z Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz w imieniu klientów branży wystąpił prezes Adam Koziołek zarządzający Polskim Wydawnictwem Rolniczym.

W trakcie spotkania Pan Marcin Kujawski z BNP PARIBAS opisał obecną sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie wraz z prognozą na najbliższe lata, przedstawiciele władz omówili możliwości korzystania z pomocy publicznej zarówno w ramach KPO jak i perspektywy 2021/2027. Profesor Artur Bartkowiak zaprezentował zagrożenia wynikające z realizowanych obecnie inicjatyw legislacyjnych dedykowanych ochronie środowiska a prezes Adam Koziołek skierował apel o tworzenie sojuszy międzybranżowych służących realizacji strategicznych celów gospodarczo-społecznych.

Przedstawiciele przedsiębiorców i korporacji międzynarodowych zaprezentowali swe dobre i złe doświadczenia zebrane na polach realizacji inicjatyw badawczo-rozwojowych, walki z pandemią i jej skutkami, poszukiwania alternatywnych kierunków inwestowania wreszcie rozwiązywania bieżących, ale fundamentalnych problemów takich jak brak wykwalifikowanej siły roboczej oraz niestabilne łańcuchy logistyczne.

Prezes Amcor Pan Jerzy Czubak w swym wystąpieniu przekonywał gości o istnieniu szans dynamicznego rozwoju ich przedsiębiorstw wobec dynamicznych zmian otoczenia biznesowego oraz podkreślał znaczenie rodzimego kapitału ludzkiego.

Członek Zarządu Walstead Pani Katarzyna Rybicka, wspólnie z Profesorem Dariuszem Kuźminą przedstawiła uczestnikom dwa duże projekty naukowo-badawcze w oparciu o dotacje zachęcając do realizacji wizjonerskich przedsięwzięć prorozwojowych, w których istotną pomocą jest powszechna dostępność do raportów branżowych takich jak badanie „Rynek Poligraficzny i Opakowań z Nadrukiem”.

Podczas Spotkania ART OF COLOR odbyły się dwa panele w czasie których tematy omawiane przez prelegentów były podstawą dyskusji oraz wynikających z niej wniosków, mianowicie:

  1. Polski przemysł poligraficzno-konwertingowy został w stosunkowo niewielkim stopniu dotknięty kryzysem wywołanym pandemią COVID 19.
  2. Sytuacja na rynkach światowych pomimo swojej niestabilności daje rodzimym przedsiębiorcom przewagę szans rozwoju nad zagrożeniami.
  3. Dla pełnego wykorzystania pojawiających się możliwości konieczne są: rozwój innowacyjności branży, inwestycje w najnowsze technologie, odnawialne źródła energii, badania i rozwój, odtworzenie efektywnego kształcenia zawodowego, dbałość o nadrzędną wartość jaką jest kapitał ludzki oraz zapewnienie przyjaznego rozwojowi przedsiębiorczości otoczenia.
  4. Rozdrobniony samorząd gospodarczy powinien podjąć próbę skonfederowania istniejących organizacji w celu wzmocnienia swej reprezentacji.

Patronat branżowy nad Art of Color objęli: PIAP, Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego, Polska Izba Opakowań, Polska Izba Druku, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Sukces po Poznańsku, RynakPapierniczy.pl, Świat Poligrafii, Świat Druku, Packaging Polska, Print and Publishing, Poligrafika, Druk.info.pl, Polska Poligrafia, Opakowanie, Prind, Rynek-ksiazki.pl, Biblioteka Analiz, Reklama.pl.

Na podstawie informacji Grupy MTP

 Produkcja: WebFabrika 1999-2023 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności