Podsumowanie 10 lat sukcesów w Koenig & Bauer (CEE) w RadebeulPoprzedni artykuł 

Przedstawiciele organizatora - firmy Koenig & Bauer w Centrum Kompetencyjym w Radebeul. Od lewej: Jörg Henkel, Tibor Nagy, Paweł Krasowski i Grzegorz Szymczykowski.
Przedstawiciele organizatora - firmy Koenig & Bauer w Centrum Kompetencyjym w Radebeul. Od lewej: Jörg Henkel, Tibor Nagy, Paweł Krasowski i Grzegorz Szymczykowski.

Setki sprzedanych maszyn, dziesiątki nowo pozyskanych klientów, trzy główne nagrody dla „Przedstawicielstwa roku”, systematyczna rozbudowa portfolio firmy (w zakresie druku offsetowego, fleksograficznego i cyfrowego oraz rozwiązań postpress), stałe wzmacnianie struktur handlowych i serwisowych, aktywny udział w wydarzeniach branżowych – to najkrótsze podsumowanie działalności Koenig & Bauer (CEE) na przestrzeni minionych dziesięciu lat.

Przedstawicielstwo niemieckiego producenta, obsługujące region Polski, Czech i Słowacji, stale też umacnia w nim swoje udziały rynkowe w obszarze arkuszowych maszyn offsetowych oraz introligatorskich. W roku 2021 wyniosły one – jak przekazała firma podczas specjalnego „jubileuszowego” spotkania prasowego, zorganizowanego w siedzibie Koenig & Bauer w Radebeul – 40% w przypadku arkuszowych maszyn offsetowych i 20% – rozwiązań postpress. Poza uzyskaniem informacji podsumowujących działalność Koenig & Bauer (CEE) w minionej dekadzie oraz prezentujących obecne portfolio niemieckiego producenta, dziennikarze z Polski, Czech i Słowacji mieli okazję zwiedzić jedno z trzech uruchomionych niedawno Centrów Kompetencji (dedykowanego produkcji opakowań) oraz hali montażowej maszyn arkuszowych z serii Rapida.

Przybyłych na spotkanie przedstawicieli mediów branżowych powitał Dietmar Heyduck – wiceprezes ds. sprzedaży Koenig & Bauer, zaś prezentację wstępną, omawiającą zapobiegawcze i prewencyjne działania koncernu na przestrzeni minionych dwóch lat pełnych obostrzeń i ograniczeń, wygłosił Jörg Henkel – Senior Sales Manager w Koenig & Bauer Sheetfed. Następnie, w imieniu nieobecnego na wydarzeniu Jana Korenca – prezesa Koenig & Bauer (CEE), kompleksową informację na temat działalności wschodnioeuropejskiego oddziału firmy w minionej dekadzie przedstawił Grzegorz Szymczykowski – dyrektor ds. sprzedaży i serwisu.

2011-2021: dekada sukcesu w regionie CEE

„Naszą obecność w Polsce, Czechach i Słowacji najlepiej odzwierciedlają wymierne sukcesy handlowe odnoszone przez Koenig & Bauer w tym regionie – mówił Grzegorz Szymczykowski. – Od 2011 roku dostarczyliśmy tu w sumie ponad 150 nowych maszyn poligraficznych, zdobywając zdecydowaną pozycję lidera w segmencie druku wielkoformatowego, z 29 wdrożeniami maszyn wielkoformatowych. To dla nas szczególny powód do dumy, zwłaszcza w kontekście dostaw kolejnych urządzeń do tych samych klientów. W formacie B1 odnotowaliśmy z kolei 49 nowych instalacji. Coraz większy udział w naszej sprzedaży mają też rozwiązania postpress: sztance płaskie i rotacyjne oraz składarko-sklejarki. W rezultacie obecna baza maszyn Koenig & Bauer w obsługiwanym przez nas regionie przekracza 500”.

Sukcesy sprzedażowe w Polsce, Czechach i Słowacji znalazły uznanie w oczach centrali koncernu, która trzykrotnie uhonorowała wschodnioeuropejski oddział nagrodą dla „Przedstawicielstwa roku”. W ciągu ostatnich 10 lat w tym prestiżowym wewnętrznym rankingu, firma Koenig & Bauer (CEE) była na podium w sumie siedem razy. „Uśredniając wyniki z ostatnich dziesięciu lat i biorąc pod uwagę przychody Koenig & Bauer ze sprzedaży sprzętu, jesteśmy klasyfikowani na 4. miejscu w skali świata. To powód do szczególnej satysfakcji i ogromna zasługa całego, obecnie 45-osobowego zespołu, w tym 32 wysoko wykwalifikowanych techników serwisowych, opiekujących się naszymi klientami. To także efekt systematycznie wprowadzanych zmian organizacyjnych, rozbudowy systemów informatycznych (m.in. w zakresie serwisu i dostępu do niego w trybie 24/7), a także zdalnej platformy sprzedaży i wsparcia technicznego, która wpływa na wysoką elastyczność naszych działań”.

Grzegorz Szymczykowski wymienił kluczowe osiągnięcia Koenig & Bauer (CEE) zrealizowane w ostatniej dekadzie: „W pierwszej kolejności należy wymienić stabilną sprzedaż i stale rozwijaną, kompleksową obsługę klientów, co miało niebagatelny wpływ na pozytywne zyski EBIT naszego oddziału, także w latach o nieco słabszej koniunkturze. W ramach zmian organizacyjnych zachodzących w koncernie, zostaliśmy skonsolidowani ze strukturami Koenig & Bauer Group. Kluczowym elementem w kompleksowej, całodobowej obsłudze klientów, z uwzględnieniem zarówno działań sprzedażowych jak i serwisowych, było wdrożenie systemu CRM Salesforce. Wdrożyliśmy też dedykowane oprogramowanie serwisowe do planowania i raportowania wszystkich działań w zakresie wsparcia technicznego dla klientów. W kontekście minionych dwóch lat szczególnego znaczenia nabrały działania prowadzone zdalnie. Tu warto wymienić udostępnienie klientom PressSupport – zdalnej diagnostyki w językach polskim i czeskim, wspieranej przez managerów działu Customer Care”. Podsumowując osiągnięcia Koenig & Bauer (CEE) w minionej dekadzie, Grzegorz Szymczykowski wskazał na pozycję firmy zajmowaną na rynku maszyn drukujących i introligatorskich w tym regionie: „Biorąc pod uwagę ubiegły rok, zamykający wspomnianą dekadę, nasz udział w sprzedaży arkuszowych maszyn offsetowych wyniósł 40%, zaś w obszarze rozwiązań postpress – 20%”.

„Więcej niż druk” – globalna strategia Koenig & Bauer

Sporo miejsca Grzegorz Szymczykowski poświęcił nowo zdefiniowanej, globalnej strategii Koenig & Bauer, realizowanej pod hasłem „Exceeding Print” („Więcej niż druk”). Zakłada ona transformację niemieckiego koncernu – od tradycyjnej firmy inżynieryjnej do wszechstronnej, reagującej na zachodzące zmiany grupy technologicznej. Firma przyjęła przy tym restrykcyjne cele środowiskowe w odniesieniu do prowadzonej działalności. Do 2025 roku Koenig & Bauer zamierza zredukować emisję dwutlenku węgla o 75%, a w 2030 roku osiągnąć pełną neutralność względem tzw. śladu węglowego.

Ważnym aspektem, na którzy zwrócił uwagę Grzegorz Szymczykowski, jest modułowość oferowanych przez Koenig & Bauer rozwiązań i ich dopasowywanie do rzeczywistych potrzeb użytkowników, co stanowi klucz do osiągnięcia przez nich wyższej wydajności. Jak dodał, firma oferuje też swoim klientom dodatkową wartość w postaci specjalistycznych usług serwisowych: służą one zbieraniu informacji o produkcji, a następnie ich analizie w celu optymalizacji procesu zarządzania. Odpowiedzią Koenig & Bauer na nowe trendy, zwłaszcza w kontekście produkcji opakowań, są z kolei rozwiązania cyfrowe i hybrydowe, co czynią firmę – jak zapewniał Grzegorz Szymczykowski – unikalnym dostawcą dla tego segmentu rynkowego: „W skład naszej grupy – mówił – wchodzą jednostki biznesowe, produkujące maszyny do zadrukowywania całych opakowań, jak również ich elementów wykonanych z różnego rodzaju podłoży: kartonu, tektury falistej, szkła, metalu czy plastiku. O swego rodzaju przełomie technologicznym możemy mówić np. w kontekście tektury falistej, z myślą o której zaprojektowane zostały dedykowane rozwiązania, bazujące na technologii cyfrowej”.

Szeroka oferta Koenig & Bauer: maszyny drukujące...

Autorami kolejnej prezentacji, poświęconej stale rozbudowywanemu – zgodnie z mottem „Exceeding Print” – portfolio firmy, byli Grzegorz Szymczykowski i Tibor Nagy. Prelegenci szczególną uwagę zwrócili w niej na nowe i innowacyjne – jak podkreślali – rozwiązania, zarówno w obszarze software’u jak też maszyn drukujących i urządzeń postpress.

W kontekście oprogramowania zaprezentowany został pełny cykl workflow, stanowiący – w założeniach Koenig & Bauer – swego rodzaju „ekosystem” ,obejmujący zarządzanie produkcją i całą drukarnią (z poziomu systemów MES i MIS) oraz procesy wytwórcze. Firma – jak podkreślano – wciąż wprowadza nowe, przyjazne użytkownikom rozwiązania, mające ułatwić i usprawnić pracę. Tu wymienione zostały m.in. aplikacje ErgoTronic App i Production App, umożliwiające zdalny nadzór i zarządzanie pracą maszyn offsetowych z serii Rapida.

Jak podkreślali prelegenci, druk offsetowy wciąż stanowi o sile Koenig & Bauer, a firma systematycznie wprowadza tu kolejne innowacje, mające zapewnić użytkownikom jej maszyn wysoką wydajność, elastyczność (także w kontekście indywidualnych konfiguracji i opcji, dopasowanych do wymagań i oczekiwań klientów) i łatwość obsługi, skrócić czas narządzania do minimum, pozwolić na uzyskanie najwyższej jakości druku oraz umożliwić znaczącą redukcję generowanych odpadów.

W ostatnim czasie firma Koenig & Bauer wprowadziła nowy design swoich rozwiązań sprzętowych, który objął też maszyny drukujące. W jej portfolio stale pojawiają się nowe maszyny – tu prelegenci wymienili m.in. pełnoformatowy model Rapida 106X, uwzględniający liczne opcje automatyzujące i usprawniające produkcję (m.in indywidualnie dopasowywane systemy logistyki uwzględniające nakładanie i wykładanie, systemy ErgoTronic i QualiTronic, symultaniczne mycie wałków – DriveTronic SRW, automatyczną zmianę wałków aniloksowych czy moduły foliowania na zimno).

Wychodząc naprzeciw trendom rynkowym niemiecki producent rozszerza swoją ofertę w obszarze druku cyfrowego i hybrydowego. W tym celu m.in. powstała spółka joint- venture Koenig & Bauer Durst, której efektem są maszyny uwzględniające funkcje znane z rozwiązań obu jej partnerów: VariJET 106 (dedykowana produkcji opakowań kartonowych), CorruJET 170 i 170X (do zadrukowywania tektury falistej) i SPC 130 Flexline ECO (nowa maszyna klasy entry level). We własnym zakresie Koenig & Bauer stworzył inkjetową maszynę przemysłową RotaJET-L, skierowaną na rynki opakowań i dekoracji wnętrz.

W obszarze druku fleksograficznego prelegenci zwrócili szczególną uwagę na dwa modele z oferty niemieckiego producenta – CorruFLEX (do zadrukowywania tektury falistej) i CorruCUT (wyposażoną dodatkowo w moduł do sztancowania rotacyjnego).

...i rozwiązania postpress

Koenig & Bauer rozszerza też swoje portfolio w obszarze rozwiązań introligatorskich. Obejmuje ono zarówno maszyny wyprodukowane we własnym zakresie, jak też wprowadzone do sprzedaży dzięki przejęciom innych producentów, obecnie wchodzących w skład grupy (Iberica i Duran Machinery).

Jak podkreślali Grzegorz Szymczykowski i Tibor Nagy, firma posiada bardzo bogatą ofertę w zakresie sztancowania, uwzględniającą zarówno rozwiązania w technologii płaskiej (serie Optima, Ipress i CutPRO Q), jak też rotacyjnej. W kontekście tej ostatniej szczególną uwagę zwrócili na model CutPRO X 106, który – jak podkreślali – „zmienił reguły gry rynkowej w obszarze wykrawania”. Pod względem wydajności dorównuje on bowiem maszynom offsetowym z serii Rapida, oferując wysoką prędkość i krótki czas narządzania.

Druga grupa urządzeń z obszaru postpress, jakie kilka lat temu pojawiły się w ofercie Koenig & Bauer, to składarko-sklejarki z serii Omega. Obejmuje ona obecnie cztery serie, co przekłada się na 18 potencjalnych konfiguracji sprzętowych w różnych formatach. Jak podkreślali prelegenci, są one dedykowane różnego rodzaju zastosowaniom, oferując dopasowane do indywidualnych potrzeb i wymagań funkcje oraz stopnie automatyzacji pracy; od maszyny klasy entry level – Omega Intro, poprzez wszechstronny model Omega Allpro, wysokowydajny Omega Alius, kończąc na urządzeniu Omega Magnus, dedykowanym tekturze falistej.

Serwis Koenig & Bauer: reakcja, prewencja, komunikacja

Ostatni punkt prezentacji Grzegorza Szymczykowskiego i Tibora Nagy uwzględniał portfolio usług serwisowych, które – jak podkreślali – są kluczowe w kontekście odnoszonych przez Koenig & Bauer sukcesów rynkowych. Wymienili tu szereg czynników, jakie decydują o właściwej opiece nad setkami maszyn zainstalowanych w regionie CEE oraz usprawniają komunikację z klientami. Pierwszy z nich to szybki czas reakcji w przypadku wystąpienia problemów: naprawa, dostawa części zamiennych, zdalna pomoc technika i diagnostyka poprzez łącze internetowe. Jednak równie ważne – zdaniem Koenig & Bauer – są działania prewencyjne, obejmujące systematyczne przeglądy maszyn, ich kalibrację oraz szkolenie i podnoszenie kwalifikacji personelu. Aby usprawnić komunikację z klientami, firma wprowadziła też szereg usług sieciowych, bazujących na narzędziach software’owych. Pozwalają one utrzymać bieżący kontakt z operatorami oraz osobami nadzorującymi proces produkcji, uzyskać zdalny wgląd w pracę maszyny (poprzez usługę Visual PressSupport) oraz – na podstawie danych produkcyjnych – przygotować analizę poprawy wydajności.

Po zakończeniu części prezentacyjnej dziennikarze mieli możliwość zwiedzić jedno z trzech Centrów Kompetencyjnych (poświęcone produkcji opakowań) uruchomionych przez firmę Koenig & Bauer w Radebeul. Pozostałe dwa dedykowane są produkcji akcydensowej oraz etykietowej, będąc – jak podkreślał oprowadzający przedstawicieli prasy branżowej Paweł Krasowski, Product Manager w firmie Koenig & Bauer (CEE) – miejscem nie tylko prezentacji, ale i wszechstronnych testów, często mających kluczowe znaczenie przy podejmowaniu finalnych decyzji zakupowych. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie hali montażowej, w której budowane są modele z serii Rapida.

Jan Korenc podsumowuje: „Dziękujemy przedstawicielom prasy branżowej z Polski, Czech i Słowacji za przyjęcie zaproszenia do Radebeul. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się z nimi naszymi osiągnięciami z minionej dekady, odnoszone w regionie CEE. Chcemy przy tym zapewnić, że będziemy dalej rozwijać nasze portfolio, rozszerzać kompleksową ofertę dla klientów, usprawniać poziom współpracy i udoskonalać platformę usług serwisowych. Zgodnie z korporacyjnym mottem „Exceeding Print”, chcemy być partnerem na miarę 21. wieku dla przedsiębiorstw poligraficznych reprezentujących różne segmenty rynkowe”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2023 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności