Stora Enso planuje zwiększenie potencjału poprzez modyfikację zakładów w LangerbruggePoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso zainicjowała studium wykonalności, dotyczące jej zakładów papierniczych w Langerbrugge (Belgia). Koncern planuje przekształcenie jednej z pracujących tu maszyn papierniczych w wysokowydajną linię produkującą tekturę opakowaniową, na bazie surowców pochodzących z recyklingu. Planowana inwestycja wpisuje się w strategiczny cel Stora Enso, jakim jest koncentracja na materiałach odnawialnych. Modyfikacja ma zwiększyć potencjał nordyckiego koncernu w tym obszarze, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu rynkowemu na proekologiczne tektury opakowaniowe.

Zakład w Langerbrugge jest obecnie wyposażony w dwie linie produkcyjne. Na jednej z nich wytwarzane są papiery magazynowe typu SC, na drugiej – gazetowe. Studium wykonalności dotyczy potencjalnego przekształcenia tej ostatniej. Modyfikacja umożliwi Stora Enso dalsze wzrosty w obszarze odzyskiwalnych materiałów opakowaniowych (na bazie surowców pochodzących z recyklingu), wytwarzanych z myślą o różnych segmentach rynkowych: zastosowaniach przemysłowych, e-handlu, branży meblarskiej czy elektronicznej.

Oczekuje się, że zainicjowane studium wykonalności dobiegnie końca w pierwszej połowie 2023 roku. W przypadku podjęcia decyzji o planowanej inwestycji, zmodyfikowana linia rozpoczęłaby pracę w 2025 roku. Jej roczne moce wytwórcze oceniane są na 700 tys. ton tektury typu testliner i flute (w przypadku tej drugiej bazę stanowić będą surowce pochodzące z recyklingu), generując roczne przychody ze sprzedaży rzędu 350 mln euro (przy uwzględnieniu pełnego potencjału nowej linii). Stora Enso szacuje koszty związane z planowaną modyfikacją na ok. 400 mln euro.

„Obecnie tekturę opakowaniową na bazie surowców pochodzących z recyklingu wytwarzamy w Polsce, głównie z myślą o klientach z Europy Wschodniej. Konwersja zakładów w Langerbrugge pozwoliłaby nam zająć równie silną, konkurencyjną pozycję w tym obszarze także na rynkach Europy Zachodniej. W ramach studium wykonalności chcemy ocenić bazę surowcową niezbędną do produkcji bazującej na materiałach z recyklingu, również w kontekście różnych kanałów ich dostarczania, m.in. uwzględniających kartony laminowane. Mając za sobą pozytywne doświadczenia z podobnymi modyfikacjami w innych zakładach należących do Stora Enso, będziemy mogli wykorzystać dotychczasową wiedzę przy tym nowym projekcie” – mówi Hannu Kasurinen, Executive Vice President w Stora Enso Packaging Materials.

W marcu br. Stora Enso poinformowała o planach sprzedaży czterech z pięciu papierni należących do koncernu. Fabryka w Langerbrugge została wyłączona z tego procesu i pozostanie w strukturach grupy. Jak informuje Stora Enso, ocenie zostanie poddana także przyszłość linii wytwarzającej papiery SC, jednak stanie się to dopiero po zakończeniu studium wykonalności dotyczącego ewentualnej konwersji maszyny gazetowej.

„W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu tego projektu inwestycyjnego, zakład w Langerbrugge będzie obsługiwał naszych klientów z segmentu papierniczego co najmniej do roku 2024. Jego centralne położenie, doświadczona załoga i dobry dostęp do przetworzonych włókien to kluczowe walory i silne punkty naszej belgijskiej fabryki” – dodaje Kati ter Horst, Executive Vice President w Stora Enso Paper.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2023 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności