Stora Enso inwestuje 80 mln euro w produkcję specjalistycznej celulozyPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso zainwestuje 38 mln w zwiększenie wolumenu niebielonej celulozy typu kraft (UKP) produkowanej w zakładach Enocell (Finlandia) oraz 42 mln euro – w udoskonalenie procesów wytwórczych celulozy higienicznej realizowanych w fabryce Skutskär. Jest to odpowiedź nordyckiego koncernu na zwiększone zapotrzebowanie rynkowe na niebielone i odnawialne materiały opakowaniowe i higieniczne.

Zwiększając udział UKP w swoim portfolio obejmującym różne rodzaje celulozy, Stora Enso stara się realizować swoje strategiczne cele, uwzględniające dalszy rozwój bardziej specjalistycznych, nordyckich rodzajów celulozy, przy jednoczesnej optymalizacji swoich udziałów na rynku celulozy standardowej. Jak podaje firma, długoterminowy trend wskazuje bowiem na większe zapotrzebowanie ze strony klientów na mniej bielone bądź bazujące na włóknach brązowych produkty opakowaniowe. W ślad za planowaną inwestycją, zakład Enocell będzie w stanie wytwarzać – przy zachowaniu odpowiedniej elastyczności – zarówno celulozę UKP jak i NBSK (Nordic Bleached Softwood Kraft). Z uwagi z zredukowaną ilość chemikaliów używanych do wybielania, ślad węglowy przypadający na jedną tonę wytworzonej tu UKP będzie – jak zapewnia Stora Enso – o 20% niższy niż w przypadku celulozy bielonej. Oczekuje się, że inwestycja zostanie sfinalizowana w 4. kwartale 2024 roku.

Z kolei usprawnienie procesu produkcyjnego celulozy higienicznej w Skutskär ma wzmocnić pozycję Stora Enso jako czołowego jej producenta w regionie Europy. Za sprawą zaplanowanych tu udoskonaleń firma oczekuje zwiększonego popytu na specyficzne rozmiary rolek, poprawy bezpieczeństwa pracy, a także zwiększenia wolumenu produkcji realizowanej w tej fabryce. W tym przypadku inwestycja ma zakończyć się w 2. kwartale 2024 roku.

„Optymalizując naszą ofertę w obszarze celulozy, zwiększamy jej część dedykowaną produktom bardziej specjalistycznym, poprawiając jednocześnie parametry procesów wytwórczych i ich wydajność. To pozwoli nam również sprostać szybko rosnącemu popytowi rynkowemu na niebieloną i bieloną w mniejszym stopniu celulozę znajdującą zastosowanie w branż opakowaniowej i produktów higienicznych” – mówi Johanna Hagelberg, Executive Vice President w dziale Stora Enso Biomaterials.

Zakład Stora Enso w Enocell wytwarza rocznie 630 tys. ton celulozy z drewna miękkiego i twardego. W fabryce pracuje ok. 280 osób. Z kolei roczne moce wytwórcze zakładu Skutskär, zatrudniającego ok. 420 osób, wynoszą obecnie 545 tys. ton celulozy higienicznej, jak też wytwarzanej z drewna miękkiego i twardego.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności