Pro Carton: Europejscy konsumenci dążą do bardziej zrównoważonego stylu życiaPoprzedni artykuł 

Dwóch na trzech europejskich konsumentów (63%) jest zdeterminowanych, aby ich styl życia był bardziej zrównoważony, a ponad połowa (58%) konsumentów stawia recykling na pierwszym miejscu listy priorytetów, aby ograniczyć wpływ zmian klimatycznych.

Pomimo obecnych wyzwań dla konsumentów, respondenci we wszystkich pięciu badanych krajach – Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech – zgadzają się, że zrównoważony styl życia stał się ważniejszy. Stwierdzono, że respondenci w Europie kontynentalnej są bardziej asertywni niż w Wielkiej Brytanii, gdzie nieco ponad połowa (57%) twierdzi, że zrównoważony styl życia jest ważniejszy, w porównaniu z 69% we Włoszech, 67% w Hiszpanii i 66% we Francji i 59% w Niemczech.

W badaniu, zleconym przez Pro Carton, Europejską Konfederację Przemysłu Tektury i Składanych Kartonów, przeprowadzono ankietę wśród ponad 5000 konsumentów na temat ich stosunku do środowiska i postrzegania opakowań oraz powiązanych kwestii, takich jak wylesianie, transport i inne problemy globalne, takie jak wojna na Ukrainie, Covid-19 i kryzys gospodarczy.

2022 - Inflacja, ekstremalny klimat i wojna

Wśród najważniejszych wyzwań wymienianych przez konsumentów zmiana klimatu (63%) zajmuje drugie miejsce po kosztach utrzymania (71%), ale wyprzedza wojnę (59%), gospodarkę (55%) i ubóstwo (52%). Konsumenci niemieccy bardziej martwią się wojną (74%) niż konsumenci brytyjscy (32%), co z pewnością wynika z bliskości obecnego konfliktu. Z kolei 84% respondentów w Wielkiej Brytanii martwi się kosztami życia, w porównaniu z zaledwie 60% niemieckich konsumentów.

Badanie wykazało również, że konsumenci w całej Europie są coraz bardziej zaniepokojeni wpływem opakowań z tworzyw sztucznych na środowisko (55%), podczas gdy ponad trzy czwarte (79%) twierdzi, że kryzys związany z kosztami życia, wojną na Ukrainie i skutkami pandemii są przewodnikiem po bardziej zrównoważonym stylu życia.

Jeśli chodzi o przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, obecnie kładzie się większy nacisk na zwiększenie recyklingu, awansując z drugiego miejsca w tym samym badaniu przeprowadzonym przez Pro Carton w 2019 r. na pierwsze miejsce w 2022 r. Tuż za nim znajduje się sadzenie większej liczby drzew – poprzedni lider – i stosowanie bardziej naturalnych, odnawialnych materiałów, co pozostaje trzecim priorytetem.

Krok w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

W związku z pożądaną gospodarką o obiegu zamkniętym można zaobserwować, że znacząco wzrasta liczba konsumentów stosujących się do własnych rad. Na przykład 58% europejskich konsumentów poddaje recyklingowi więcej niż 12 miesięcy temu, a ponad połowa (54%) twierdzi, że wpływ opakowania produktu na środowisko stał się dla nich ważniejszy w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Marki, które nie reagują na tę zwiększoną świadomość ekologiczną, również odczuwają ten sam wpływ: jeden na dwóch konsumentów przestawia się z marek lub produktów na alternatywne opcje ze względu na stosowane opakowanie.

Rosnące preferencje konsumentów wobec opakowań kartonowych widać w odpowiedziach dotyczących wyboru między dwoma różnymi formatami opakowań. Preferencje dla tego ekonomicznego i ekologicznego opakowania wzrosły z 81% w 2019 r. do 86% w badaniu z 2022 r. Konsumenci w Hiszpanii i Niemczech jeszcze częściej wybierają produkty w opakowaniach kartonowych, odpowiednio 90% i 89%, podczas gdy Brytyjczycy są w tyle z zaledwie 79%.

Uznając znaczenie możliwości recyklingu opakowań – a tym samym zalety tektury – 85% respondentów oceniło „łatwość recyklingu” jako najważniejszą cechę opakowania. Popularne są również opakowania wykonane z naturalnych, odnawialnych surowców, które 81% respondentów utożsamia to z rolą opakowania w ochronie produktu (81%). A konsumenci są skłonni zapłacić za te korzyści. Prawie trzy czwarte (72%) zapłaciłoby więcej za wybrany przez siebie produkt, gdyby jego opakowanie miało mniejszy wpływ na środowisko. Jedna czwarta byłaby skłonna zapłacić od 5 do 10% więcej, a 8% wyobraża sobie nawet, że zapłaciłaby od 10 do 20% więcej.

Konsumenci w Europie są również bardzo pewni swojej wiedzy na temat możliwości recyklingu materiałów opakowaniowych. 77% konsumentów jest przekonanych, że wie, które materiały opakowaniowe można poddać recyklingowi. Papier i tektura znajdują się na szczycie skali zaufania (82%), następnie szkło (80%) i tektura falista (78%). Na dolnym końcu skali tylko 48% wierzy w możliwość recyklingu plastikowych kubków do kawy, a 47% w elastyczne plastikowe opakowania.

Winfried Mühling, dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Pro Carton powiedział: „Wyniki naszej ostatniej ankiety konsumenckiej wyraźnie pokazują, że konsumenci są zdeterminowani, aby wnieść swój wkład w recykling i ochronę planety. Badanie podkreśla nie tylko wpływ obecnych globalnych kryzysów, ale także zdecydowaną postawę konsumentów od czasu, gdy debata na temat zrównoważonego rozwoju znalazła się w centrum zainteresowania opinii publicznej.

Wyniki mówią nam, że konsumenci są chętni do wykonania swojej części, ale oczekują również, że marki i producenci odpowiedzą na ich apel bardziej ekologicznymi opakowaniami i poradami dotyczącymi recyklingu – oba ważne elementy mocnych stron branży tektury falistej i składanej. Na szczególną uwagę zasługuje zaufanie konsumentów w Europie do systemu zbierania i recyklingu włóknistych materiałów opakowaniowych. Wysoki wskaźnik recyklingu opakowań z papieru i tektury na poziomie 82% w połączeniu z wysoką sprężystością włókien wykorzystywanych do produkcji tektury sprawia, że materiał ten jest prawdziwym mistrzem gospodarki o obiegu zamkniętym."

Na podstawie informacji organizacji Pro Carton

 Produkcja: WebFabrika 1999-2023 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności