Stora Enso i Valmet: wspólne prace nad stworzeniem ligniny nowej generacjiPoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso i Valmet podjęły współpracę w zakresie stworzenia nowej generacji materiału ligninowego oraz opracowania procesu jego wytwarzania. Projekt ma być stymulatorem rozwoju realizowanych przez Stora Enso przedsięwzięć związanych z rynkiem ligniny oraz udoskonalić technologię LignoBoost firmy Valmet. Głównym celem współpracy jest dalsze ulepszanie jakości i wartości ligniny oferowanej klientom, zwiększenie jej podaży poprzez optymalizację parku sprzętowego i zasobów obu firm, jak też sprostanie stale rosnącemu, ale też oczekiwanemu w przyszłości zapotrzebowaniu na ten materiał.

Lignina, jak podkreśla Stora Enso, to jeden z kluczowych obszarów zainteresowania jej działu Biomaterials. Koncentruje się on na tworzeniu i wprowadzaniu na rynek innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań, które mogą zastąpić materiały bazujące na surowcach kopalnych. Wykorzystując know-how, strategiczne sojusze i partnerstwa technologiczne, firma stara się tworzyć przełomowe rozwiązania, jakim – w jej przekonaniu – jest np. bazujący na ligninie węgiel dedykowany magazynowaniu energii oraz bio-spoiwom. Dzięki temu – jak podkreśla Stora Enso – już obecnie bazująca na drewnie lignina zaczyna zastępować oparte na surowcach kopalnych materiały przy produkcji asfaltu, sklejki, paneli meblowych czy barwników.

Poprzez wspólne działania, Stora Enso i Valmet mają ambicję stworzyć nowej generacji ligninę i opracować proces jej wytwarzania, bazując na wieloletniej, szerokiej wiedzy technicznej oraz korzystając z bogatych zasobów obu firm. Stora Enso od 2015 roku pozostaje największym na świecie producentem ligniny typu kraft. W jej zakładach Sunila (Finlandia) firma korzystaj z opracowanej przez Valmet technologii ekstrakcji ligniny – LignoBoost.

„Stale rozwijamy naszą ofertę w obszarze ligniny, by sprostać rosnącemu popytowi na ten materiał. Staramy się też dopasować ją do potrzeb klientów, którzy wykorzystują ligninę do wielu finalnych aplikacji końcowych. Dzięki ligninie nowej generacji będziemy mogli np. wpłynąć na dalszy rozwój w obszarze technologii proekologicznych baterii” – mówi Kimmo Ruohoniemi, kierujący w Stora Enso pracami w zakresie ligniny.

„Naszym priorytetem w kontekście technologii LignoBoost jest jak najlepsze dopasowanie jakości ligniny do jej finalnego zastosowania, zredukowanie kosztów jej produkcji oraz udoskonalenie procesu wytwórczego. Mamy niezwykłą satysfakcję z możliwości tworzenia produktów, które mają jasny i bardzo konkretny cel” – dodaje Hanna Karlsson, menedżer ds. LignoBoost w firmie Valmet.

„Dla nas kluczowe jest, by rozwijać technologię wspólnie z klientem. W kontekście tej współpracy osiągniemy sukces tylko wtedy, gdy osiągnie go Stora Enso. Zatem naszym wspólnym celem jest stworzenie nowego biznesu o wysokiej wartości dodanej. Mamy bogate doświadczenie w zakresie technologii ekstrakcji ligniny i innych komplementarnych procesów, nie wpływających w żaden negatywny sposób na pracę celulozowni” – mówi Jussi Mäntyniemi, wiceprezes w dziale Recovery firmy Valmet.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności