Studia podyplomowe w Zakładzie Technologii Poligraficznych PWPoprzedni artykuł 

Od 2009 roku Zakład Technologii Poligraficznych realizuje nowy cykl studiów podyplomowych pod nazwą "Inżynieria produkcji w poligrafii". Studia adresowane są do osób, które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z procesami poligraficznymi i wydawniczymi, ale nie posiadają wykształcenia w tym zakresie. Słuchacze poznają zagadnienia technologiczne poczynając od komputerowego przygotowania materiału wydawniczego, a kończąc na etapach introligatorskich i procesach logistycznych. Zapraszamy!

Studia podyplomowe "Inżynieria produkcji w poligrafii"
Czas trwania: październik-czerwiec (dwa semestry)
Zasady naboru: nabór otwarty, decyduje kolejność zgłoszeń. Edycja studiów odbędzie się, gdy liczba słuchaczy wyniesie przynajmniej 19 osób.
Termin zgłoszeń: do 30 września b.r.
Opłaty: 3000 PLN brutto za semestr (6000 PLN za całą edycję studiów)

Program studiów podyplomowych
Komputerowe przygotowanie publikacji
Reprodukcja poligraficzna
Organizacja i zarządzanie w poligrafii
Kolorymetria w poligrafii
Wybrane zagadnienia z technologii form drukowych
Współczesne podłoża i farby drukowe
Reprografia i drukowanie cyfrowe
Współczesne maszyny drukujące
Wybrane zagadnienia z technologii opraw
Wybrane zagadnienia z technologii drukowania
Projektowanie wydawnictw
Współczesne maszyny introligatorskie
Komputerowe systemy wymiany informacji w poligrafii
Automatyzacja procesów poligraficznych

Warunki przyjęcia na Studia Podyplomowe
Studia prowadzone będą zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej. Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Kandydaci na Studia proszeni są o:
1. Wypełnienie Wniosku o przyjęcie na Studia Podyplomowe lub napisanie podania o przyjęcie na Studia Podyplomowe
2. Sporządzenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe
4. Napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych prowadzonych w Politechnice Warszawskiej
5. Przesłanie wyżej określonych dokumentów do Sekretariatu Zakładu Technologii Poligraficznych (dane kontaktowe poniżej).
6. Przygotowanie zdjęcia legitymacyjnego w formacie 35 x 45 mm potrzebnego do zamieszczenia w Indeksie Słuchacza

UWAGA:
Do dnia 30 września 2011 r. należy przelać opłatę za studia podyplomowe na konto:
85 1240 1053 5111 1101 0020 0091 (PeKaO IV Oddział w Warszawie)
Politechnika Warszawska
Zakład Technologii Poligraficznych
ul. Konwiktorska 2
00-217 Warszawa.
W tytule przelewu należy napisać:
"Opłata za SP Inżynieria produkcji w poligrafii" oraz podać imię i nazwisko słuchacza.

Na podstawie informacji ZTP PW

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności