Konferencja w Krynicy Morskiej: dyskusje o przyszłości druku i branży poligraficznejPoprzedni artykuł 

Niemal 40 osób reprezentujących zakłady poligraficzne, dostawców, przedstawicieli organizacji branżowych oraz mediów wzięło udział w 28. Letniej Konferencji Poligraficznej zorganizowanej w dniach 14-17 czerwca w Krynicy Morskiej przez Szczecińską Agencję Edukacyjną (SAE). Przebiegające pod hasłem „Drukarnie przyszłości” spotkanie, nad którym honorowy patronat sprawowało Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, zostało przygotowane dzięki merytorycznemu wsparciu firmy Frogimus. Partnerami medialnymi konferencji były portal PrintinPoland.com i miesięcznik „Świat Druku”. Po raz pierwszy towarzyszył jej turniej tenisa ziemnego dla poligrafów o puchar firmy Zinart Systemy Graficzne, która – wspólnie z firmą Ferag Polska – była też sponsorem konferencji.

Krynica Morska już drugi rok z rzędu gościła uczestników Letniej Konferencji Poligraficznej organizowanej od ponad trzydziestu lat przez SAE. Spotkanie odbywało się w położonym tuż przy tutejszym porcie rybackim hotelu Kahlberg i przyciągnęło niemal 40 osób z całej Polski. Znaleźli się wśród nich przedstawiciele prywatnych i państwowych drukarń, firm-dostawców rozwiązań dla branży poligraficznej (z których gros stanowiły przedsiębiorstwa oferujące systemy druku cyfrowego oraz media i oprogramowanie), a także organizacji branżowych i mediów. Temat wiodący konferencji – „Drukarnie przyszłości” – przewijał się niemal przez wszystkie wystąpienia.

Jako pierwsza podczas konferencji głos zabrała Jolanta Michalczyk, regionalny szef sprzedaży w firmie Kodak Polska, zapoznając uczestników spotkania z bazującymi na technologii Stream Inkjet głowicami Kodak Prosper S i ich niezwykle szerokimi zastosowaniami. Nagrodzone m.in. Złotym Medalem podczas niedawnych targów Poligrafia 2011, głowice te są wykorzystywane w zwojowym druku jako część całego systemu produkcyjnego; można je zintegrować z maszyną drukującą bądź urządzeniami do obróbki końcowej. Jolanta Michalczyk omówiła też portfolio firmy Kodak w zakresie inkjetowych systemów drukujących z serii Prosper i Versamark. Po wystąpieniu odbył się mini-quiz na temat tych rozwiązań, w którym nagrodą był cyfrowy aparat firmy Kodak.

Drugim prelegentem był Adam Zindulski, właściciel firmy Zinart Systemy Graficzne, który zaprezentował zebranym rozwiązania angielskiej firmy Morgana. Zinart od maja br. jest wyłącznym przedstawicielem tego producenta na rynku polskim i ma już za sobą pierwsze dostawy oferowanych przez Morgana urządzeń (m.in. bigówko-falcerek i systemów do broszurowania) – gros z nich sfinalizowano podczas targów Poligrafia w Poznaniu. Adami Zindulski krótko przedstawił tę angielską firmę i wybrane rozwiązania z jej oferty, koncentrując się na zaawansowanej technologii, którą doceniają zarówno jej klienci jak i partnerzy handlowi, oferujący systemy druku cyfrowego; część z nich wskazała Morgana Systems jako preferowanego dostawcę rozwiązań do dalszej obróbki współpracujących z ich maszynami drukującymi. Wystąpienie zakończyło się krótkim konkursem z nagrodami ufundowanymi przez Zinart.

Kolejne wystąpienie zostało przygotowane wspólnie przez Jerzego Kaczmarka z Międzynarodowych Targów Poznańskich – do niedawna dyrektora projektu Poligrafia – oraz Piotra Kamińskiego – szefa targów Euro-Reklama i świeżo mianowanego dyrektora Poligrafii począwszy od edycji A.D. 2013. Jerzy Kaczmarek dokonał krótkiego podsumowania tegorocznej edycji tych targów, które zgromadziły niemal 300 wystawców z 27 krajów i przyciągnęły ok. 12 tys. zwiedzających (uwzględniając także gości Euro-Reklamy), z czego 68% stanowiły osoby decyzyjne. Podczas swojego wystąpienia podkreślił rosnące znaczenie technologii cyfrowych, co zobrazował m.in. układ targów i powierzchnia zajmowana przez wystawców z tego segmentu. Część firm oferujących tego typu rozwiązania, przede wszystkim w zakresie druku wielkoformatowego, znalazła się w ramach dedykowanej ekspozycji Digital Printing Expo. To właśnie tu – jak podkreślał z kolei Piotr Kamiński – zacierały się granice Poligrafii i Euro-Reklamy i aspekt ten z pewnością będzie brany pod uwagę także podczas kolejnej wspólnej edycji tych targów, zaplanowanej na wiosnę 2013 roku. Podczas wystąpienia znalazły się także zapowiedzi dotyczące przyszłorocznych targów Euro-Reklama (te bowiem organizowane są w cyklu corocznym), które odbędą się w dniach 27-29 marca 2012. Ekspozycja znajdzie się w pawilonach 6 i 6a i zajmie ok. 9 tys. m2. Organizatorzy zakładają, że niemałą jej część zajmą firmy poligraficzne związane z segmentem cyfrowego druku wielkoformatowego.

Miłym akcentem pierwszego dnia konferencji były pamiątkowe statuetki wręczone przez Sławomira Wojtasia – prezesa Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich – przedstawicielom mediów od lat wspierających organizowane przez SPP Dni Drukarza w Gdańsku – miesięcznika „Świat Druku” i portalu PrintinPoland.com.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wystąpienia Jacka Kuśmierczyka – kanclerza Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Przedtem jednak do grona członków tej organizacji został uroczyście przyjęty Waldemar Światły – szef Szczecińskiej Agencji Edukacyjnej, od ponad 30 lat organizujący konferencje i seminaria dedykowane branży poligraficznej. W swoim wystąpieniu Jacek Kuśmierczyk skupił się na powstałym niedawno z inicjatywy PBKG i przy współpracy z firmą doradczą KPMG „Raporcie o rynku poligraficznym w Polsce”. Jego oficjalna premiera odbyła się podczas kwietniowych targów Poligrafia i jest on – jak podkreślał – pierwszym tego typu opracowaniem, które może służyć podmiotom z branży poligraficznej przy ubieganiu się o różne formy finansowania inwestycji. Raport jest dostępny nieodpłatnie na stronach internetowych PBKG i KPMG; jego egzemplarze były również dystrybuowane wśród uczestników konferencji. Jacek Kuśmierczyk zapowiedział kolejne inicjatywy Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga, m.in. zaplanowaną na jesień tego roku konferencję poświęconą finansom w branży poligraficznej.

Występująca jako kolejna Danuta Tyrowicz, właścicielka firmy Frogimus, skoncentrowała się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją procesów poligraficznych oraz wymaganiach jakościowych w odniesieniu do drukarń i zakładów poligraficznych. W referacie pt. „Wymagania jakościowe przyszłości” krótko przedstawiła metodologię pomiarów i kontroli kolorystycznej, omawiając niegdyś stosowane systemy, a także najnowsze rozwiązania w tym zakresie. Danuta Tyrowicz zachęcała też do regularnej kontroli i kalibracji stosowanych przez drukarnie maszyn i urządzeń, które - jej zdaniem - są krytyczne dla poprawiania jakości i optymalizacji procesu druku we współczesnym przedsiębiorstwie poligraficznym.

Mariusz Sosnowski – prezes Infosystems SA – skoncentrował się w swoim wystąpieniu na kwestiach związanych z zoptymalizowanym zarządzaniem procesami i kontrolą kosztów w drukarni. Opierając się na stworzonym przez firmę Infosystems systemie PrintManager.JDF i modułach wchodzących w jego skład (takich jak Production Planner, Product Manager czy Business Analyser), przedstawił poszczególne elementy wpływające na efektywne działanie drukarni, m.in. w dziedzinie kontrolingu i rachunkowości zarządczej. Mariusz Sosnowski omówił też krótko inne działania podejmowane z powodzeniem przez Infosystems SA, m.in. w zakresie pozyskiwania kredytów technologicznych i środków unijnych dla drukarń przez funkcjonujący w ramach tej spółki Departament Funduszy Inwestycyjnych.

Na zakończenie drugiego dnia obrad wystąpił Robert Kuczera, szef działu wsparcia technicznego w firmie Michael Huber Polska, z referatem zatytułowanym „Farby graficzne – tendencje w poszczególnych technikach drukowania”. Skupił się w nim na zagadnieniach związanych z ekorozwojem farb graficznych i charakterystyce farb ekologicznych, prezentując poszczególne etapy ich cyklu życiowego: poszukiwanie źródeł surowców, transport komponentów i półproduktów, wytwarzanie, transport do klientów, wreszcie – wykorzystywanie oraz recykling. Mówiąc o działaniach wpływających na ekologiczny proces drukowania i produkcji oraz recyklingu samych farb wymienił m.in.: minimalizację ilości makulatury, drukowanie bez alkoholu, zoptymalizowanie procesu schnięcia oraz niższą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.


28. Letniej Konferencji Poligraficznej po raz pierwszy towarzyszyły zawody w tenisie ziemnym o puchar firmy Zinart Systemy Graficzne. Ich uczestnicy startowali w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn, a po kilkugodzinnych zmaganiach okazałe puchary ufundowane przez Zinart trafiły w ręce: Danuty Tyrowicz (która jako jedyna reprezentowała w zawodach płeć piękną) i Piotra Kamińskiego (który w finale turnieju mężczyzn pokonał Sławomira Wojtasia).
Mówi Waldemar Światły, szef Szczecińskiej Agencji Edukacyjnej: Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i cieszymy się, że jej tegoroczna edycja przyniosła znaczący wzrost frekwencji. Mamy nadzieję, że nasze kolejne spotkania, z których najbliższe odbędzie się w styczniu w Bukowinie Tatrzańskiej, będą nie tylko kolejną okazją do pogłębienia fachowej wiedzy, ale też do wielu nieformalnych rozmów w miłej atmosferze, z czego znane są nasze konferencje.

Na podstawie informacji PAI PrintinPoland.com

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności