Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych zawiesza działalnośćPoprzedni artykuł 

Z żalem informujemy, że w obliczu trwającej pandemii władze Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych zdecydowały się czasowo (od lipca 2020 r.) zawiesić jej działalność. Decyzja ta była podyktowana trwającymi ograniczeniami w życiu gospodarczym, uniemożliwiającymi realizację wielu podstawowych zadań statutowych (spotkania z przedstawicielami szkół, szkolenia, organizacja imprez targowo-konferencyjnych).

Pomimo oficjalnego zawieszenia działalności przedstawiciele Fundacji nadal aktywnie zamierzają wspierać wszelkie inicjatywy ukierunkowane na rozwój rodzimej branży poligraficznej, szczególnie w zakresie dalszej reformy szkolnictwa zawodowego i nieustannego podnoszenia kwalifikacji kadry nauczycielskiej i uczniowskiej.

Dziękujemy jednocześnie serdecznie wszystkim Fundatorom, Darczyńcom, Sympatykom i Ludziom Dobrej Woli, którym przez ponad 20 lat istnienia Fundacji bliskie były aspekty doskonalenia Braci Drukarskiej, poszerzanie jej wiedzy i kwalifikacji oraz promocja branży poligraficznej jako ważnego sektora naszej gospodarki.

Mamy nadzieję, że już z początkiem 2021 roku będziemy mogli powrócić z nowymi siłami i ciekawymi przedsięwzięciami.

Na podstawie informacji Fundacji Rozwiju Kadr Poligraficznych

 Produkcja: WebFabrika 1999-2021 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności