Stora Enso i Stadion Olimpijski w Helsinkach: proekologiczne partnerstwo promujące gospodarkę o obiegu zamkniętymPoprzedni artykuł 

Stora Enso podpisała ze Stadionem Olimpijskim w Helsinkach porozumienie o współpracy, którego celem jest wprowadzanie proekologicznych i obniżających tzw. ślad węglowy działań, realizowanych na tym obiekcie sportowym. W tym celu w możliwie największym stopniu, podczas organizowanych tu wydarzeń, wykorzystywane będą materiały odnawialne oraz rozwiązania spełniające założenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).

Stora Enso bada obecnie możliwości ponownego wykorzystania różnych produktów, jak również recyklingu zużytych materiałów, by zapewnić wysokiej jakości włóknom drzewnym „drugie życie” poprzez zastosowanie ich w nowych wyrobach, dostępnych na stadionie podczas organizowanych tam wydarzeń.

Jak podkreśla firma, Stora Enso i Stadion Olimpijski w Helsinkach mają wspólny cel, jakim jest promowanie powszechnego zastosowania materiałów odnawialnych w opakowaniach gastronomicznych i konsumenckich, a w konsekwencji – zmniejszenie negatywnego wpływu działań realizowanych na tej arenie sportowej na środowisko naturalne. Co więcej, stopień ponownego wykorzystania różnych materiałów ma być w założeniach bardzo duży. Stora Enso wskazuje, że opakowania wykonane z surowców odnawialnych w całej Europie cechuje wysoki wskaźnik recyklingu. Firma dodaje, że typowym jest dla nich również niski ślad węglowy, który zostaje w jeszcze większym stopniu zredukowany w procesie ponownego recyklingu.

Stadion Olimpijski wpisuje się tym samym w strategię Helsinek na lata 2017-2021, która zakłada, że miasto będzie neutralne w kontekście generowania śladu węglowego najpóźniej do 2035 roku. Rozwiązania zbieżne z GOZ będą możliwe do wdrożenia dzięki współpracy Stadionu Olimpijskiego z jego partnerami, m.in. z firm gastronomiczno-cateringową Compass Group oraz z przyszłym partnerem w dziedzinie recyklingu. Celem nadrzędnym, jaki przyjęły wszystkie podmioty uczestniczące w tej inicjatywie, jest promocja wykorzystania na stadionie materiałów odnawialnych i rozwiązań zgodnych z GOZ. Stora Enso w ramach podpisanego porozumienia zaoferowała swoje szerokie portfolio materiałów odnawialnych oraz bogatą wiedzę w zakresie proekologicznych rozwiązań zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju.

„Stadion Olimpijski to doskonały przykład wdrożenia zasad polityki zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym w zabudowanym środowisku. Redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne poprzez wydłużenie cyklu życia całego obiektu była jedną z podstaw jego kompleksowej modernizacji. Dzięki współpracy z Compass Group i Stora Enso będziemy mogli kontynuować nasz proekologiczny rozwój poprzez wdrażanie świadomych ekologicznie działań w obrębie całego stadionu” – mówi Marju Paju, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Stadionu Olimpijskiego w Helsinkach.

„Zrównoważony rozwój i odpowiedzialne korzystanie z zasobów to jedne z kluczowych zasad w działalności Compass Group. Były one również w centrum naszej uwagi gdy projektowaliśmy i planowaliśmy realizację usług restauracyjnych i cateringowych na Stadionie Olimpijskim w Helsinkach. Jest to wyjątkowe miejsce, więc zasługuje na wyjątkowe rozwiązania. Po zniesieniu obostrzeń dotyczących zgromadzeń, będziemy w stanie obsłużyć podczas jednego wydarzenia nawet 55 tys. gości, więc niezwykle zależy nam na stworzeniu właściwych rozwiązań opakowaniowych. Partnerstwo pomiędzy Stadionem Olimpijskim i Stora Enso z pewnością nam w tym pomoże” – dodaje Kristina Ramirez, dyrektor działu Concession Accounts Finland w firmie Compass Group.

Zdaniem Stora Enso olimpijska arena w Helsinkach stanowi idealne miejsce do wdrożenia pilotażowych projektów związanych z realizacją założeń GOZ, z uwzględnieniem całego łańcucha dostaw: począwszy od wyboru odnawialnych i odzyskiwalnych materiałów, poprzez zbiórkę, sortowanie, na recyklingu zużytych produktów skończywszy. Tworzenie nowych wyrobów z wykorzystanych już materiałów daje bowiem surowcom „drugie życie”. Przykładem tego typu działań ze strony Stora Enso może być recykling wysokiej jakości włókien znajdujących się w papierowych kubkach, które można będzie wykorzystać przy produkcji nowych wyrobów znajdujących zastosowanie podczas wydarzeń organizowanych na Stadionie. „Materiały odnawialne są kluczowe w kontekście przekształcania świata bazującego na surowcach kopalnych w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Poprzez współpracę ze Stadionem Olimpijskim w Helsinkach możemy w praktyce zademonstrować korzyści wynikające z tego rodzaju proekologicznej polityki. Dzięki niej konsumenci będą mogli włączyć się w realizowane w ramach tego obiektu działania, zmierzające do redukcji śladu węglowego i wypełnienia założeń GOZ, a tym samym zwiększyć swój wpływ na szeroko rozumianą proekologiczność poprzez stosowanie odzyskiwalnych materiałów” – mówi Hannu Kasurinen, wiceprezes działu Packaging Materials w Stora Enso.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności