Stora Enso ogłasza nowe, korporacyjne cele środowiskowePoprzedni artykuł 

Fot.: Stora Enso
Fot.: Stora Enso

Stora Enso poinformowała o przyjęciu nowych, ambitnych – jak zaznacza firma – celów środowiskowych. Do roku 2050 skandynawski koncern zamierza tak zmodyfikować swoje portfolio, by w 100% oferować produkty i rozwiązania „regenerowalne” tj. odzyskiwalne i odnawialne. Tym samym nadrzędnym celem proekologicznej polityki Stora Enso staje się dążenie do osiągnięcia w 2050 roku statusu przedsiębiorstwa w pełni neutralnego w określonych obszarach środowiskowych, jak też w kontekście założeń gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i bioróżnorodności.

Jak podkreśla kierownictwo Stora Enso, bycie „regenerowalną” oznacza dostarczanie produktów i rozwiązań odnawialnych, a zarazem spełniających założenia GOZ, co ma wspierać globalne działania w zakresie redukcji zmian klimatycznych i odbudowy różnorodności biologicznej.

Annica Bresky – CEO koncernu mówi: „Będąc przedsiębiorstwem bazującym na materiałach odnawialnych, wyznajemy zasadę wprowadzania na rynek rozwiązań wspierających naszych klientów w kontekście ich wyzwań środowiskowych. Chcąc zachować równowagę pomiędzy ograniczeniami cechującymi naszą planetę a zabezpieczeniem postępu społecznego i gospodarczego, świat potrzebuje uniezależnienia od paliw kopalnych i gospodarki liniowej. Hołdując temu podejściu, Stora Enso pragnie odgrywać czołową rolę w kreowaniu owego procesu transformacji, przebiegającego w kierunku modelu GOZ, bazującego na biosurowcach. W naszych środowiskowych działaniach chcemy zachować pełną transparentność i stosować podejście zgodne z założeniami inicjatywy Science Based Targets. Naszym celem jest oferowanie „regenerowalnych” rozwiązań, które będą nie tylko niwelowały zmiany klimatu, ale też miały charakter rekonstrukcyjny względem środowiska naturalnego”.

Nowe cele środowiskowe

Stora Enso poinformowała też o nowych celach środowiskowych, uwzględniających nieco krótszą perspektywę czasową (rok 2030). Uwzględniają one działania w trzech kluczowych, zdaniem firmy, obszarach: zmian klimatycznych, bioróżnorodności i tworzeniu obiegu zamkniętego wprowadzanych na rynek materiałów.

Do roku 2030 firma zamierza – bazując na wspomnianych założeniach Science Based Targets – obniżyć o 50% bezwzględną emisję gazów cieplarnianych, powstających podczas realizowanych przez nią działań operacyjnych (gdzie punktem odniesienia jest rok 2019). Dotyczy to zarówno emisji bezpośrednich (powstałych podczas procesów produkcyjnych), pośrednich (związanych z pozyskiwaniem elektryczności i energii cieplnej) jak też generowanych w całym łańcuchu dostaw. Plany te zostały zaaprobowane przez organy nadzorujące Science Based Targets, która jest wspólnym projektem CDP (Climate Disclosure Project), Organizacji Narodów Zjednoczonych (w ramach paktu UNGC), Światowego Instytutu Zasobów (WRI) i organizacji WWF (World Wide Fund for Nature).

Nowe, ambitne cele Stora Enso – jak podkreśla kierownictwo firmy – zakładają też osiągnięcie do 2050 roku pełnej bioróżnorodności w obszarze obszarów leśnych i plantacji, będących w posiadaniu i zarządzanych przez ten skandynawski koncern. Obecnie opracowany został i zainicjowany pakiet działań, w którym rokiem odniesienia jest również 2030. Do tego czasu firma zamierza poprawić różnorodność biologiczną na poziomie gatunków, siedlisk i krajobrazu. „Stora Enso korzysta z własnych upraw leśnych w Szwecji jako platformy do poprawy bioróżnorodności. W ramach podejmowanych działań zamierzamy m.in. zwiększyć udział drzew liściastych i martwego drewna w naszej produkcji. Będziemy też testować leśnictwo o ciągłym pokryciu, co pozwoli nam ocenić jego wpływ na bioróżnorodność i poziom wzrostu lasów w obszarach odpowiednich dla tej metody. Co więcej, Stora Enso ujednolici i rozbuduje system oceny jakości naszej pracy w Finlandii, Szwecji, Rosji i krajach bałtyckich. Ten element również ma wpłynąć na zwiększenie bioróżnorodności zasobów” – mówi Jari Suominen, Executive Vice President, kierujący jednostką biznesową Forest w firmie Stora Enso.

Działania Stora Enso będą wspierane przez specjalny program monitorowania bazujący na założeniach Science Based Targets oraz ponad 15 wskaźników, śledzących postępy w zakresie różnorodności biologicznej na poziomie gatunków, siedlisk i krajobrazu. Począwszy od tego roku firma będzie udostępniać informacje na temat postępu w ww. działaniach za pośrednictwem nowego, dedykowanego narzędzia do raportowania, dostępnego online. Stora Enso zamierza też wspierać współpracujących z nią właścicieli upraw leśnych przy pomocy rozbudowanych usług związanych z bioróżnorodnością. Bazując na materiałach odnawialnych i działając w skali światowej, firma zamierza poprawiać globalny wskaźnik bioróżnorodności i wychodzić jednocześnie ze swoją aktywnością w tym obszarze poza branżę leśną. Stora Enso zapowiada dzielenie się swoja wiedzą z innymi podmiotami oraz udział w tworzeniu nowych zasad i standardów rynkowych w ww. temacie.

Przyjęte przez kierownictwo Stora Enso cele w obszarze GOZ uwzględniają przejrzysty przepływ materiałów w obiegu zamkniętym, co ma pomóc w zminimalizowaniu ilości odpadów oraz w zredukowaniu zmian klimatycznych. Firma zakłada, że do 2030 roku wszystkie jej produkty będzie można poddać recyklingowi. Flagowe projekty z tym związane obejmują również zmiany w infrastrukturze, co ma znacząco poprawić skalę recyklingu. Planowane działania związane będą też z łańcuchem dostaw oraz opracowaniem nowych modeli w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności