Lasy zarządzane w sposób zrównoważony podstawą europejskiego przemysłu papierniczego i tekturowegoPoprzedni artykuł 

W 2012 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło 21 marca Międzynarodowym Dniem Lasów, aby uczcić i podnieść świadomość znaczenia lasów. Lasy odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, zachowaniu różnorodności biologicznej, ochronie terenów rekreacyjnych dla przyszłych pokoleń oraz jako źródło cennych surowców dla różnych gałęzi przemysłu.

Przemysł kartonowy i leśny utrzymują harmonijne, ważne relacje. Ponad 90% włókien drzewnych wykorzystywanych w europejskim przemyśle papierniczym pochodzi z lasów UE, z czego ponad 78% pochodzi z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony i certyfikowanych . Europejski przemysł włókien drzewnych jest zaangażowany w zrównoważoną gospodarkę leśną: na każde wycięte drzewo sadzi się od 2 do 3 nowych drzew, co powoduje wzrost powierzchni lasów o 58 390 km2 w latach 2005-2020 . Każdego roku odrasta więcej drewna niż jest pozyskiwanych, a dzienny przyrost odpowiada powierzchni 1500 boisk piłkarskich. Aktywne ponowne zalesianie jest w pełni wspierane przez wszystkich członków europejskiego przemysłu papierniczego i tekturowego.

Ponadto cały przemysł celulozowo-papierniczy promuje się pod patronatem Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) Strategia leśna UE do 2030 r. Jest częścią pakietu Fit for 55 przedstawionego przez Komisję Europejską w 2021 r. i zawiera plan posadzenia trzech miliardów drzew do 2030 r. oprócz szacowanych trzech miliardów, które mają wzrosnąć samodzielnie do końca dekady. Ta ścisła współpraca i wiara w absolutne znaczenie lasów zarządzanych w sposób zrównoważony pokazują, że nasza branża jest na dobrej drodze do osiągnięcia tych ambitnych celów i umożliwienia europejskim lasom dalszego spełniania ich różnorodnych funkcji środowiskowych, gospodarczych i społecznych.

Dzięki udowodnionemu wpływowi lasów zarządzanych w sposób zrównoważony na łagodzenie zmian klimatycznych, cel zachowania lasów znalazł się na wyższym miejscu w programie politycznym . Konkretna rola lasów w sekwestracji dwutlenku węgla stała się widoczna dla wszystkich w zeszłym miesiącu wraz z ogłoszeniem nowych badań wykazujących, że europejski przemysł kartonowy i kartonowy zmniejszył swój ślad węglowy od kołyski do grobu o 24% od 2018 r .

Wyniki badania The Carbon Footprint of Carton Packaging 2023 pokazują, że opakowania kartonowe nie tylko spełniają wymagania biogospodarki i gospodarki o obiegu zamkniętym, ale także odgrywają kluczową rolę w przejściu na gospodarkę niskoemisyjną. W rzeczywistości całkowita emisja dwutlenku węgla od kołyski do bramy, czyli wpływ, który nasza branża może w pełni kontrolować, wyniosła zaledwie 148 kg ekwiwalentu CO2 na tonę tektury – drastyczna redukcja w porównaniu z sytuacją sprzed trzech lat. Biorąc pod uwagę, że emisje i pochłanianie kopalnych i biogennych gazów cieplarnianych (GHG) należą do kluczowych mierzonych czynników, jasne jest, że zrównoważona gospodarka leśna odegrała kluczową rolę w tych imponujących liczbach, obok ulepszeń procesów i zastąpienia paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii .

Europejski przemysł włókien drzewnych i lasy są dobre dla naszej planety, dla ludzi i dla lokalnej gospodarki. Dlatego ważne jest, aby nadal je szanować i chronić. Codziennie.

Winfried Mühling, dyrektor marketingu i komunikacji, Pro Carton
Photo by Irina Iriser on Unsplas

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności