Pierwszy sąd polubowny w Polsce online dla konsumentów - zgoda UOKiKPoprzedni artykuł 

Robert Szczepanek - współtwórca Ultima Ratio
Robert Szczepanek - współtwórca Ultima Ratio

Ultima Ratio został wpisany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na listę podmiotów uprawnionych do rozpoznawania tzw. sporów konsumenckich. To pierwszy w Polsce polubowny sąd online, który będzie mógł wydawać prawomocne wyroki w sprawach dotyczących niedotrzymania warunków umów pomiędzy konsumentami, a takimi firmami jak chociażby firmy pożyczkowe, operatorzy telefonii komórkowej i telewizji kablowej, dostawcy mediów czy ubezpieczyciele.

Co ważne, stronami sporu będą mogły być również podmioty obracające wierzytelnościami wynikającymi z tych umów. Twórcy Ultima Ratio spodziewają się znacznego wzrostu liczby prowadzonych spraw i podkreślają, że nowe uprawnienia nadane przez UOKiK traktują także jako dodatkową legitymizację biznesu, referencje świadczące o rzetelności i bezstronności stworzonego przez nich e-sądu.

Do tej pory arbitrzy Ultima Ratio wydawali wyroki dotyczące sporów gospodarczych między firmami. Teraz Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny działający przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, Ultima przeszedł pozytywnie weryfikację UOKiK, który nadał mu uprawnienia do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich. Od teraz, Ultima Ratio obok spraw gospodarczych, może rozpoznawać także spory wynikające z umów między konsumentami a podmiotami, takim jak: uczestnicy rynku finansowego, zakłady ubezpieczeń, operatorzy telefonii komórkowej, operatorzy telewizji kablowych czy dostawcy mediów a także firmami czy instytucjami obracającymi wierzytelnościami wynikającymi z tych umów.

– Jesteśmy przekonani, że dzięki nowym uprawnieniom, lawinowo wzrośnie liczba spraw, którym zajmą się nasi arbitrzy. Coraz więcej tzw. spraw konsumenckich jest rozwiązywanych poza salą sądową – w 2017 było ich 18 tysięcy, rok później niemal 20 tysięcy – z czego duża część dotyczyła branży finansowej, a więc sektora, który, zgodnie z decyzją Urzędu, możemy także „obsługiwać”. Liczymy także na to, że o wyborze Ultima Ratio jako sądu online orzekającego przez strony sporów konsumenckich wpłynie także obecna sytuacja w sądach powszechnych, które z powodu pandemii koronawirusa rozpatrują wiele spraw ze znacznym opóźnieniem a kolejki następnych sporów do rozstrzygnięcia w tradycyjnych sądach rosną. Zgodnie ze statutem nasi arbitrzy wydają wyrok w 3 tygodnie. Warto też zaznaczyć, że w Polsce jest ponad 4 tysiące notariuszy, którzy mogą dla nas pracować, dla porównania w sądach powszechnych wyroki wydaje ponad 10 tysięcy sędziów. „ – mówi Robert Szczepanek, współtwórca Ultima Ratio. –

Zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ultima Ratio, jest pierwszym sądem polubownym w Polsce, którego orzeczenia w sprawach konsumenckich będą dla stron wiążące. Wyrokom nadawana będzie klauzula wykonalności, a w przypadku nie wykonania orzeczenia sądu możliwa będzie skierowanie roszczenia do komornika. W przypadku innych sądów arbitrażowych, uprawnionych przez UOKiK do rozpatrywania tzw. sporów konsumenckich – na przykład sądu arbitrażowego działającego przy Rzeczniku Finansowym albo przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej – wyroki nie mają charakteru prawomocnego, strony mogą, ale nie muszą, brać ich pod uwagę.

– Możliwość polubownego rozstrzygnięcia sporu na linii konsument-przedsiębiorca została uregulowana Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, w myśl której, w osiągnięciu porozumienia mogą pomagać jedynie podmioty uprawnione przez UOKiK, działające niezależnie i bezstronnie. Decyzja Urzędu o wpisaniu nas na listę podmiotów mogących orzekać w tzw. sporach konsumenckich – mogących, jako pierwszy sąd polubowny, wydawać prawomocne wyroki w takich sprawach – jest więc dla nas czymś w rodzaju referencji. To potwierdzenie naszej rzetelności i bezstronności. – zaznacza Paweł Orłowski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Notariuszy RP, Prezes Ultima Ratio.

Ultima Ratio, Pierwszy Elektroniczny Sąd Polubowny przy Stowarzyszeniu Notariuszy RP, rozstrzyga sprawy wyłącznie online. Nie ma konieczności stawiania się gdziekolwiek czy fizycznego dopełniania jakichkolwiek formalności – wszystkie czynności można wykonać bez wychodzenia z domu czy biura, o dowolnej porze. To oszczędność czasu i duże ułatwienie, szczególnie teraz, w dobie pandemii koronawirusa. Pozew składa się w zaledwie kilka minut za pośrednictwem systemu informatycznego, wypełniające specjalnie przygotowane przez arbitrów formularze.

Zabezpieczenia platformy e-sądu są identyczne jak te, stosowane w bankowości elektronicznej. Dzięki porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, strony potwierdzają swoją tożsamość poprzez Profil Zaufany, podpis kwalifikowany oraz e-dowód. Cały materiał dowodowy – w formie np. zdjęć, skanów dokumentów, filmików czy nagrań mp3 – jest przesyłany za pośrednictwem bezpiecznych łącz, a arbitrzy orzekający w danej sprawie mogą kontaktować się ze stronami korzystając ze specjalnie dedykowanego czatu. Aby „na bieżąco” śledzić przebieg spraw strony mogą korzystać ze specjalnej darmowej aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemami iOS i Android.

Arbitrami Ultima Ratio są notariusze przeszkoleni przez Stowarzyszenie Notariuszy RP. Arbitrzy Ultima Ratio mają na wydanie wyroku statutowo 3 tygodnie, choć jak pokazuje praktyka średni czas, jaki upływa od złożenia pozwu do rozstrzygnięcia sprawy, to 11 dni. To zdecydowanie krócej niż gdyby spór został skierowany do sądu powszechnego, gdzie postępowania potrafią ciągnąć się miesiącami, a niekiedy nawet latami. Co istotne, nad poprawnością procesu orzeczniczego czuwa Rada Sądu, złożona z czołowych przedstawicieli nauki prawa w Polsce, a wyrok wydany przez e-sąd arbitrażowy jest w pełni prawomocny.

Na podstawie informacji firmy Ultima Ratio

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności