Epson rozpoczyna epokę otwartych innowacjiPoprzedni artykuł 

Sześć miesięcy po przeznaczeniu 100 mld jenów na innowacje w obszarze zrównoważonych technologii, Epson zobowiązuje się do tego, by jej inwestycje badawczo-rozwojowe koncentrowały się na opracowaniu nowych materiałów i rozwiązań, mających na celu minimalizację wpływu na środowisko naturalne. Aby osiągnąć ten cel i zwiększyć konkurencyjność, firma od nowa przygotowuje metody opracowywania pomysłów i ich wprowadzania na rynek, wykorzystując do tego innowacje oraz fundusze kapitału podwyższonego ryzyka.

Zmiany wewnętrzne

Epson stawia na bardziej otwarte środowisko pracy, charakteryzujące się „oddolną” kulturą wspierania zespołów i zachęcania do szybszego znajdywania nowych możliwości oraz dzielenia się tą wiedzą.

Przyjmując jako priorytet zasadę, że punktem wyjścia każdej innowacji — od ograniczenia zużytych zasobów, po zmniejszanie ilości odpadów — ma być rozwiązywanie problemów społecznych, pracownicy będą mieli lepsze wsparcie w zakresie dzielenia się pomysłami i współpracy przy ich realizacji, dodatkowo koncentrując się na zrównoważonych rozwiązaniach. W celu zapewnienia otwartej kultury pracy przewidziane są też konsultacje na tematy dotyczące środowiska oraz stylu zarządzania w pracy z całym zespołem.

Zmiany zewnętrzne

Firma Epson zdecydowała się także zrezygnować z dążenia do nadmiernego wzrostu przychodów, na rzecz generowania uczciwego zysku i wspierania zrównoważonego społeczeństwa, opierając się przy tym na otwartych partnerstwach oraz współpracy z wykorzystaniem własnych technologii, produktów i usług.

W tych działaniach w dalszym ciągu będzie wykorzystywany Epson X – fundusz kapitału podwyższonego ryzyka przeznaczony na innowacje. Utworzono go z kapitałem startowym 5 mld jenów (72 mln dolarów) w 2020 r., a celem jest przyśpieszenia działań związanych ze współpracą oraz otwartymi innowacjami. „Aby innowacje były naprawdę przełomowe, potrzebna jest zmiana kulturowa i współdziałanie. Celem naszych inicjatyw jest wysłuchanie i uwzględnienie wszystkich głosów i pomysłów, podobnie jak robimy to działając na rzecz społeczeństwa i środowiska” — powiedział Yoshiro Nagafusa, Prezes Epson Europe. „Postrzegamy otwartość na innowacje jako klucz do rozwoju naszej przyszłości — większa współpraca, partnerstwo i dzielenie się wiedzą umożliwiają rozwój i powstawanie nowych rozwiązań ulepszających świat. Sprawdza się to, niezależnie od tego, czy mierząc się ze złożonymi problemami szukamy współpracowników we własnej firmie, czy też poza nią. Choć już od dawna opieramy się na zdrowej, otwartej kulturze korporacyjnej, ważne jest, by nadal rozwijać się w tym obszarze”.

Oprócz przekazania informacji o zobowiązaniu, Epson podsumowuje też postępy w opracowywaniu innowacji i tworzeniu przełomowych, nadających się do powtórnego przetwarzania materiałów biodegradowalnych, w tym tworzyw sztucznych z biomasy i sproszkowanych metali z recyklingu.

Tworzywa sztuczne z biomasy

Wcielając w życie korzyści płynące z otwartych innowacji, w ramach konsorcjum zrzeszającego współpracujące ze sobą różne podmioty[1], firma Epson przyczyniła się do stworzenia nowego rodzaju bioplastiku (tworzywa sztucznego pochodzącego ze źródeł biologicznych). Pararesin to dające nowe możliwości tworzywo z biomasy, w którym wykorzystano paramylon – polisacharyd występujący w algach z rodziny Euglena. Celem inicjatywy jest uzyskanie do 2030 roku zdolności produkcyjnej do dostarczania 200 000 ton rocznie tego rozkładającego się w morzu materiału, który będzie stanowił realną alternatywę dla konwencjonalnych tworzyw sztucznych.

„Niski poziom skutecznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz zanieczyszczenie środowiska spowodowane ich ilością w morzach stały się globalnymi problemami” – twierdzi Yoshiro Nagafusa. „Wierzymy, że zastępując żywice na bazie paliw kopalnych oraz zmniejszając emisję CO2 i wpływ na środowisko możemy dostarczać rozwiązań przynoszących korzyści zarówno ludziom, jak i planecie”.

Sproszkowane metale

Firma Epson i jej spółka zależna Epson Atmix, pracują nad stworzeniem infrastruktury produkcji o obiegu zamkniętym, do formowania 3D z użyciem pozyskanych z odpadów sproszkowanych metali. Uzyskane w ten sposób produkty będą mogły być wykorzystane do tworzenia komponentów samochodowych lub na potrzeby podzespołów do produkcji urządzeń elektrycznych.

„Jesteśmy bardzo dumni z tych dokonań i strategii badawczo-rozwojowej Epson, która wypływa z mocnego zaangażowania firmy w opracowywanie innowacyjnych technologii mogących pomóc rozwiązać problemy społeczne” – powiedział Nagafusa.

[1] W skład Pararesin Japan Consortium wchodzą: Euglena Co., Ltd. (przedstawiciel firmy zarządzającej); Epson (prowadzi badania nad procesem scukrzania materiałów, takich jak makulatura); NEC (prowadzi badania nad standaryzacją i praktycznym wykorzystaniem pararesinu); Uniwersytet w Tokio, profesor Iwata (ekspert doradzający w zakresie działań konsorcjum oraz koordynujący prace konsultantów).

Na podstawie informacji firmy Epson

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności