Automatyzacja z systemem workflow Kodak Prinergy w Akomex GroupPoprzedni artykuł 

Daniel Stosik
Daniel Stosik

Firma Akomex Group zdecydowała się na wdrożenie sterującego produkcją prepress worflow Kodak Prinergy, wraz z modułami Spotless, ColorFlow i Rules-Based Automation (RBA) oraz portalu InSite. Ten krok pozwolił jej na zwiększenie wydajności i automatyzację procesów, a także znacząco poprawił komunikację wewnętrzną i zewnętrzną. Firma otrzymała przy tym wdrożeniu pomoc i wsparcie serwisowe ze strony dostawcy, zaś po implementacji docenia duże możliwości konfiguracyjne całego rozwiązania.

Trzy zakłady produkcyjne „spięte” jednym systemem

Na Akomex Group składają się obecnie trzy zakłady produkcyjne zatrudniające w sumie niemal 600 pracowników. Pierwszy z nich to drukarnia Drukpak w Aleksandrowie Kujawskim (której początki sięgają lat 70. ubiegłego wieku), zajmująca się produkcją opakowań farmaceutycznych z tektury litej. Drugim jest drukarnia Akomex w Starogardzie Gdańskim (która funkcjonuje od 1993 roku) – specjalizująca się w obsłudze klientów z branży spożywczej w zakresie opakowań z tektury litej. Trzeci to PlanoPack z siedzibą w Herning w Danii - zakład konwertujący tacki dla przemysłu rybnego i wspierający ekspansję grupy na rynku skandynawskim. Firma obsługuje również branże: elektroniczną, kosmetyczną, higieny osobistej oraz AGD. Jednym z filarów sukcesu Akomex Group jest stabilne portfolio jej klientów - ok. 60% z nich współpracuje z zakładami grupy od ponad 10 lat. Jednak nieustannie powiększa ona to grono i podnosi udział eksportu, który obecnie wynosi tu ponad 40% jej obrotów. Jego dalsze zwiększanie jest jednym z jej strategicznych celów na najbliższą przyszłość.

„Po latach użytkowania workflow innego dostawcy – mówi Szymon Polkowski, dyrektor produkcji w firmie DrukPak - postanowiliśmy znaleźć taki system, który rozwiązałby problemy, z którymi borykaliśmy się na co dzień, a jednocześnie zwiększył wydajność i jakość obsługi klienta. Jako grupa jesteśmy producentem opakowań spożywczych i farmaceutycznych, więc w naturalny sposób poszukiwaliśmy rozwiązania, które zapewni nam wysoką funkcjonalność. Istotnym była dla nas także poprawa w jakości komunikacji między trzema zakładami, które wchodzą w skład naszej grupy. Poszukiwaliśmy systemu, który będziemy mogli skalować i automatyzować bez ponoszenia znaczących kosztów tych procesów. Rozwiązanie firmy Kodak okazało się najlepszym i dlatego zdecydowaliśmy się na ten zakup”.

Zakup i wdrożenie nowego systemu workflow stał się jedną z kluczowych potrzeb firmy w ostatnich miesiącach. Szukała ona rozwiązania, które pracowałoby w oparciu o bazę danych i zapewniłoby jej większą automatyzację procesów, co z kolei uwolniłoby m.in. zasoby w dziale graficznym. „Naszym głównym priorytetem – mówi Szymon Polkowski - była możliwość współpracy na jednym systemie we wszystkich trzech lokalizacjach. Byliśmy przekonani, że automatyzacja i sprawna komunikacja poprawi naszą wydajność. Ale zależało nam również, aby w przypadku tej nowej inwestycji poprawić naszą komunikację z klientami przez Internet. Rozwiązania dostarczone przez firmę Kodak zautomatyzowały ww. procesy, poprawiły wydajność i wpłynęły na eliminację błędów produkcyjnych. Szerokie możliwości konfiguracyjne tych rozwiązań sprawiły, że mogliśmy je dostosować do naszych potrzeb. Świadczy to o ich dużej elastyczności, jak również o samym dostawcy, od którego otrzymaliśmy ważne dla nas wsparcie serwisowe i pomoc na każdym etapie wdrożenia”.

Jak zapewnia Szymon Polkowski, system Kodak Prinergy pozwolił skrócić cykle przetwarzania danego zlecenia, obniżyć koszty, zautomatyzować procesy, zredukować liczbę błędów związanych z pracami, co zaowocowało bardziej wydajnym środowiskiem produkcyjnym.

Daniel Stosik, Prepress Manager w Akomex Group, dodaje: „W naszej pracy od lat skupiamy się również na aspektach ekologicznych. Poszukujemy rozwiązań, które wspierają bezpieczną produkcję opakowań dla branży spożywczej i farmaceutycznej. Jednym z założeń podczas poszukiwania nowego systemu workflow była więc możliwość redukcji zużycia farby i środków myjących, wykorzystywanych podczas drukowania. Naszą uwagę zwróciły moduły Kodak Spotless oraz Kodak ColorFlow, które pozwalają na tworzenie profili ICC oraz druk kolorów Pantone przy pomocy zestawu farb CMYKOGV. Usprawniają one proces druku oraz zmniejszają ilość odpadów. Taka konfiguracja poszerza gamut kolorystyczny maszyny drukującej, co korzystnie wpływa na kolorystykę wydrukowanych projektów”.

„System Prinergy cechuje dodatkowo duża elastyczność – kontynuuje Daniel Stoisk. – Szablony impozycyjne są tu stosowane dopiero w trakcie wyjścia danej pracy z systemu. Umożliwia to szybkie dodawanie, usuwanie lub zamianę szablonów w dowolnym momencie przepływu prac, co ułatwia nam pracę”.

Oprogramowanie Prinergy współpracuje ze wszystkimi technologiami rastrowania firmy Kodak, włącznie z Staccato (która gwarantuje – jak podkreśla dostawca – uzyskanie fotorealistycznej odbitki). Wspiera też oprogramowanie Spotless, umożliwiające zamianę kolorów specjalnych na procesowe. To ostatnie firma Akomex również wdrożyła. „To rozwiązanie – mówi Szymon Polkowski - było zresztą jednym z naszych priorytetów przy wyborze systemu, a jakość reprodukcji osiągana dzięki niemu jest bardzo wysoka”.

„Równie priorytetowo traktowaliśmy moduł Rules-Based Automation (RBA) – dodaje Daniel Stosik. - Dzięki zapewnianej przez niego automatyzacji procesów możemy archiwizować zrealizowane prace, stosować automatyczną impozycję, regularnie informować za pomocą poczty elektronicznej o stanie zaawansowania prac czy zarządzać ich przepływem na podstawie wcześniej określonych parametrów. Elastyczność modułu RBA pozostawia nam szerokie pole do rozwoju oraz zwiększania automatyzacji wdrożonych procesów”.

Lepsza komunikacja z rozwiązaniami Kodaka

„Kodak InSite pracuje w czasie rzeczywistym, co pozwala operatorom na wykonywanie tych samych czynności jednocześnie, a także na śledzenie i kontrolowanie każdej czynności oraz kosztów na dowolnym etapie przepływu prac – dodaje Szymon Polkowski. - Wśród korzyści z wdrożenia rozwiązań firmy Kodak cenimy sobie również możliwość zdalnej współpracy i komunikacji z klientami, realizowanej dzięki Insite Prepress Portal. Zapewnia on klientom, jak też naszym handlowcom i pracującym zdalnie operatorom łatwy i bezpieczny dostęp do poszczególnych prac - z każdego miejsca o dowolnej porze. Jednocześnie wpływa na przyspieszenie procesów, ale też ułatwia naszym klientom śledzenie i kontrolę plików. Nie wymaga przy tym inwestycji w specjalne oprogramowania, które miałyby temu służyć”.

Sławomir Iwanowski, regionalny szef sprzedaży w firmie Kodak Polska, podsumowuje: „Grupa Akomex jest jedną z najszybciej rozwijających się firm opakowaniowych w Polsce. Jeden system Prinergy zarządza tu procesami prepress w obu drukarniach. To daje nam ogromną przewagę w stosunku do konkurencyjnych rozwiązań na rynku zarówno pod względem jednego używanego standardu, ale również pod względem optymalizacji kosztów utrzymania takiego systemu w czasie”.

Na podstawie informacji Poligraficznej Agencji Informacyjnej

 Produkcja: WebFabrika 1999-2024 | Kontakt | Regulamin | Polityka Prywatności